Đại lý UNICOM Vietnam,Thiết bị chuyển mạch POE-35055T UNICOM Vietnam

Model

Name of product

Vietnamese name

Category

Brand name

POE-35055T   

POE SWITCH

Thiết bị chuyển mạch UNICOM

POE Power Over Ethernet

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

POE-64226T-4XG

POE SWITCH

Thiết bị chuyển mạch UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

POE-64226T-10XG

POE SWITCH

Thiết bị chuyển mạch UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

POE-63226T

POE SWITCH

Thiết bị chuyển mạch UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

POE-63208T 

POE SWITCH

Thiết bị chuyển mạch UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

POE-61226T

POE SWITCH

Thiết bị chuyển mạch UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

POE-35088G    

POE SWITCH

Thiết bị chuyển mạch UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

POE-32001T

POE INJECTOR Adaptor

Đầu chuyển đổi POE UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

POE-22001G

POE SPLITTER ADAPTER

Đầu chia tách POE UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-31124T-1

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

Switches

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200T

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200F-C

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200F-T

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200F-C-SM

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200L-C

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200S-C

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-66424T

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-66109T

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-63226T

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-63109T

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-60124T

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200T

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200F-C   

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200F-C-SM

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200F-T

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200L-C

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-61200S-C   

MANAGED SWITCHING

Thiết bị chuyển mạch có quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-33224T-1

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MicroGST/5

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEP-31024T-3

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEP-32016T-1

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEP-32005T-2

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEP-32008T-3

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MicroGST/8

Unmanaged Switch

Thiết bị chuyển mạch không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-5301TF-C

UNMANAGED CONVERTERS

Thiết bị chuyển đổi không quản lý UNICOM

Media Converters

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-5401TF-C

UNMANAGED CONVERTERS

Thiết bị chuyển đổi không quản lý UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEP-5300TF-C

DualSpeed Converters

Thiết bị chuyển đổi DualSpeed UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEP-5301TF-T

DualSpeed Converters

Thiết bị chuyển đổi DualSpeed UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEP-5401TF-C

DualSpeed Converters

Thiết bị chuyển đổi DualSpeed UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ETP-20038T

TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát UNICOM

Transceiver and PCI Network Cards

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ETP-20108

TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ETP-20108-SM

TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ETP-20118

TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ETP-20028T Mini

TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-22000S-L

GBIC Ethernet TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát GBIC UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-22100L-L

GBIC Ethernet TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát GBIC UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-21000S-C

GBIC Ethernet TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát GBIC UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

GEP-21100L-C

GBIC Ethernet TRANSCEIVERS

Thiết bị thu phát GBIC UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

WEP-45020G-1

USB ADAPTER

USB chuyển đổi UNICOM

Wireless

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

WEP-46032G

PC CARD

Card mạng UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

SVA-U561-VA

Baseband Audio/Video Boosters

Thiết bị khuếch đại dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM

Structured Cabling Systems

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

VAA-U561-VA

Baseband Audio/Video Boosters

Thiết bị khuếch đại dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

SVA-U501-VA

Baseband Audio/Video Adapter

Thiết bị chuyển đổi dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

SVA-U501-V

Baseband Audio/Video Adapter

Thiết bị chuyển đổi dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

VAA-U501-VA

Baseband Audio/Video Adapter

Thiết bị chuyển đổi dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

VAA-U501-V

Baseband Audio/Video Adapter

Thiết bị chuyển đổi dải nền âm thanh/hình ảnh UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

VAA-U503-V

Baseband Video Converter

Thiết bị chuyển đổi dải nền hình ảnh UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

VAA-U513-V

Baseband Video Converter

Thiết bị chuyển đổi dải nền hình ảnh UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

VAA-FMT1-TR

BNC Coaxial / Fiber Optic Video Converter

Đầu chuyển đổi tín hiệu video dây đồng trục BNC/cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEP-76062

Managed Industrial Switch

Bộ chuyển mạch công nghiệp có quản lý UNICOM

Industrial Networking

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MR6-4P-BL

Category 6 Bulk Cable

Cuộn cáp Category 6 UNICOM

Cable and Adapters

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MR6-4P-GY

Category 6 Bulk Cable

Cuộn cáp Category 6 UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MR6-4P-WT

Category 6 Bulk Cable

Cuộn cáp Category 6 UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MR5ESD-4P-XX*

Category 5e Bulk Cable

Cuộn cáp Category 5e UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MR5E-4P-BL UTP

Category 5e Bulk Cable

Cuộn cáp Category 5e UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MR5E-4P-GY

Category 5e Bulk Cable

Cuộn cáp Category 5e UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MR5ESS-4P-WT

Shielded Category 5e Bulk Cable

Cuộn cáp có vỏ bọc Cat.5e UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MF-4C-SV-UL

Bulk Flat Cable

Cuộn cáp phẳng UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MF-6C-SV-UL

Bulk Flat Cable

Cuộn cáp phẳng UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MF-8C-SV-UL

Bulk Flat Cable

Cuộn cáp phẳng UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MF-4C-SV-UL-5

Bulk Flat Cable

Cuộn cáp phẳng UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MF-6C-SV-UL-5

Bulk Flat Cable

Cuộn cáp phẳng UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MF-8C-SV-UL-5

Bulk Flat Cable

Cuộn cáp phẳng UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

350-4-R

Inline Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

350-4-S

Inline Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

350-6-R

Inline Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

350-6-S

Inline Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

350-8K-R

Inline Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

350-8K-S

Inline Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

350-6-R-OS

Inline Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

50-6-S-OS

Inline Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MK1-UA8-YY**

XTerm™ Modular Jacks

Giắc cắm XTerm™ UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MK1-U68-YY**

XTerm™ Modular Jacks

Giắc cắm XTerm™ UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MK1-UE8-YY**

XTerm™ Modular Jacks

Giắc cắm XTerm™ UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MK1-U36AU-XX* 

XTerm™ Modular Jacks

Giắc cắm XTerm™ UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP5-U68-YY**

SpeedCap Modular Jacks

Giắc cắm SpeedCap UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP5-UE8-YY**

SpeedCap Modular Jacks

Giắc cắm SpeedCap UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP5-U36-XX*

SpeedCap Modular Jacks

Giắc cắm SpeedCap UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-SE8-SH

Shielded Modular Jacks

Giắc cắm SpeedCap UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ILK-U608S-EW

Modular Coupler Jacks

Giắc cắm SpeedCap UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ILK-UE08S-EW 

Modular Coupler Jacks

Giắc cắm SpeedCap UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ILC-U608A-XX*

In-line Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ILC-UE08A-XX*

In-line Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ILC-UE04C-XX*

In-line Couplers

Khớp nối Inline UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ILC-S608A-SH

Shielded In-Line Couplers

Khớp nối Inline có vỏ bọc UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ILC-SE08A-SH

Shielded In-Line Couplers

Khớp nối Inline có vỏ bọc UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ILC-SE04C-SH

Shielded In-Line Couplers

Khớp nối Inline có vỏ bọc UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-CXBTB-ZZ*

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-CGSTS-YY*

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-CGPTP-YY*

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-CXPTP-ZZ*

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-CGFTF-YY*

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-CXFTF-ZZ*

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-FOSTS-XX*

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-FOMTM-WT

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-FOCTC-WT

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MIOP1-BLANK-ZZ*

Feed Thru Modules

Mô-đun tiếp xuyên UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C111

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C112

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C416

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C611

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C612

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C615

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C616

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C815

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-C816

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-X11612

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOC-X116165

Fiber Optic Bulkheads

Mô-đun tiếp xuyên cho cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1111B-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1111B-R02

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1111B-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1111B-R05

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1111B-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1111D-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1111D-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1111D-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6161B-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6161B-R02

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6161B-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6161B-R05

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6161B-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6161D-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6161D-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6161D-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1161B-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1161B-R02

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1161B-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1161B-R05

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D1161B-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D8181B-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D8181B-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D8181B-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D8181D-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D8181D-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D8181D-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6181B-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6181B-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6181B-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6181D-R01

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6181D-R03

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FOA-D6181D-R10

Fiber Optic Jumpers

Dây nối cáp quang UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

E6DD-C8YY*-MXX**

Category 6 Molded Patch Cords, Snagless

Dây nối đúc có đầu chụp không gãy Cat.6 UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

EEDD-C8YY*-MXX**

Category 5e Molded Patch Cords

Dây nối đúc Cat.5e UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

EEDD-C8YY**-S2Z*

Category 5e Patch Cords w/ Snagless Modular Boots

Dây nối Cat.5e với đầu chụp mô-đun không gãy UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

EEDD-C8XX*-YY*-S2Z*

Category 5e Patch Cords w/ Snagless Modular Boots

Dây nối Cat.5e với đầu chụp mô-đun không gãy UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

FEDD-C8YY*-SWT

Category 5e Shielded Patch Cord

Dây nối Cat.5e có vỏ bọc UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

E511-C2YY*-BXX*

Category 5e 110 Type Patch Cords

Dây nối Cat.5e loại 110 UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

E511-C4YY*-BXX*

Category 5e 110 Type Patch Cords

Dây nối Cat.5e loại 110 UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

E511-C6YY*-BXX*

Category 5e 110 Type Patch Cords

Dây nối Cat.5e loại 110 UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

E511-C8YY*-BXX*

Category 5e 110 Type Patch Cords

Dây nối Cat.5e loại 110 UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

EEDK-C8YY*-SBL

Plug-to-Jack Adapter Cord

Dây chuyển đổi ổ cắm-giắc cắm UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45R-E5/10

Category 5e Modular Plugs with loading bar

Đầu cắm mô-đun Cat.5e có nắp mở UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45R-S5/100

Category 5e Modular Plugs with loading bar

Đầu cắm mô-đun Cat.5e có nắp mở UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-11

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-25

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-25R

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-25-OS-TW

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45K

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45K-R

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45R

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45R-50*

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45S-TW

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45R-SH

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

MP-45R-SS

Modular Plugs

Đầu cắm mô-đun UNICOM

UNICOM Vietnam, đại lý UNICOM Việt Nam

ANS là đại lý phân phối chính hãng UNICOM Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm UNICOM tại Vietnam