Đại lý Daejin Blower tại Vietnam,Cross-Blow Fan DICS-6041 Daejin Blower

Product

Model

Brand

Outer Rotor Fan (AC, BLDC)

DOSD-160(250cmh)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DOSD-160(350cmh)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Backward Fan (AC, BLDC)

DOBS-190

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DOBS-225

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DOBS-250

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DOBS-280

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Cross-Blow Fan

DICS-6001

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DICS-6002

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DICS-6003

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DICS-6004

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DICS-6041

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DICS-9502

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DICS-9503

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DICS-9504

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Mold TR Cooling Fan

DCF-150-350

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DCF-150-350C

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DCF-150-350D

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Single Direct Drive Fan

DISS-85

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DISS-105

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DISS-118

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DISS-150

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DISS-200

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Double Inlet Direct Drive Fan

DISD-550

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DISD-770

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DISD-0740

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Impeller - Single Suction Sirocco Type

DSSM-072-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DSSM-088-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DSSM-105-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DSSM-118-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DSSM-125-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DSSM-140-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DSSM-148-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DSSM-178-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DSSM-200-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Impeller - Double Suction Sirocco Type

DDSM-088-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSM-140-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSM-148-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSM-178-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSM-08-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSM-09-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSM-10-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSM-12-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSP-084-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSP-133-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSP-146-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSP-160-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DDSP-10-00(W)

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Turbo Blow Type Impeller

DTS-120-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-130-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-140-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-150-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-160-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-170-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-180-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-227-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-275-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-300-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-390-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DTS-432-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Cross Blow Type Impeller

DC-040-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DC-042-300

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DC-060-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DC-088-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DC-095-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DC-100-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DC-150-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Axial Flow (Propeller) Type Impeller

DX-150-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DX-204-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DX-210-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DX-220-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DX-230-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DX-240-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DX-250-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DX-450-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Plate Type Impeller

DP-060-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DP-073-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DP-082-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DP-096-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DP-180-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DP-215-000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Energy Recovery Ventilator

DERV-150S

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DERV-200S

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DERV-250S

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DERV-350S

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DERV-500

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DERV-800

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

DERV-1000

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Parking Garage Fan

HF-500HM

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

Parking Garage Fan (Single Fan)

TIV-200D

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

TIV-250D

Daejin Blower tại Vietnam, ANS Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Daejin Blower tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Daejin Blower tại Vietnam