Đại lý Gimax Việt Nam, Gimax Việt Nam,Gimax 

ANS hiện tại là đại lý của Gimax   tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Gimax , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

ART. AVVE01 AVIO - MAN series lamps AVIO - Đèn series MAN Gimax Việt Nam
ART. AVIO / GR Gimax Việt Nam
ART. CB01 Gimax Việt Nam
ART. YU9.5 / 12 Gimax Việt Nam
ART. MAN / 03 Gimax Việt Nam
ART. MAN / 06 Gimax Việt Nam
ART. HALO100 / 24 Gimax Việt Nam
ART. HALO50 / 24 Gimax Việt Nam
ART. HALO50 / 22 Gimax Việt Nam
ART. HALO20 / 12 Gimax Việt Nam
PRO1842AS  MOVABLE LED LIGHTS_Prometheus lamp đèn Led có thể di chuyển_Prometheus Gimax Việt Nam
EFL16024RC6/N MOVABLE LED LIGHTS_FINCA LED with punching clamp đèn Led có thể di chuyển_Đèn LED FINCA có kẹp đột Gimax Việt Nam
EFL16024RC/N  Gimax Việt Nam
EFL16428RC6/N Gimax Việt Nam
EFL16428RC/N  Gimax Việt Nam
EFLN122411S MOVABLE LED LIGHTS_NanoLed with cable and plug đèn Led có thể di chuyển_NanoLed với cáp và phích cắm Gimax Việt Nam
EFLN122413S Gimax Việt Nam
EFLN121116S Gimax Việt Nam
EFLN12221AS Gimax Việt Nam
EFLN1224RC6/N MOVABLE LED LIGHTS_NanoLed with punching clamp đèn Led có thể di chuyển_NanoLed với kẹp đột Gimax Việt Nam
EFLN1224RC/N  Gimax Việt Nam
EFLN1248RC6/N  Gimax Việt Nam
EFLN1248RC/N  Gimax Việt Nam
SATN240222AS MOVABLE LED LIGHTS_Saturn lamp with stand đèn Led có thể di chuyển_Đèn Saturn có chân đế Gimax Việt Nam
ATL962AS PORTABLE LED LIGHTS_Atlas đèn xách tay_Atlas Gimax Việt Nam
CPLL061221AS/EM PORTABLE LED LIGHTS_Series SIRIO CPLLH with battery đèn xách tay_Series SIRIO CPLLH kèm pin Gimax Việt Nam
CPLL061221AS/EM/R Gimax Việt Nam
CPLLN0912421S PORTABLE LED LIGHTS_Series Sirio LED CPLL Tube Ø 50 mm đèn xách tay_Series Sirio LED CPLL đường kính ống Ø 50 mm Gimax Việt Nam
CPLLN1212421S Gimax Việt Nam
CPLLN1812421S Gimax Việt Nam
CPLLN3622421S Gimax Việt Nam
CPLLN0914823S Gimax Việt Nam
CPLLN1214823S Gimax Việt Nam
CPLLN1814823S Gimax Việt Nam
CPLLN3624823S Gimax Việt Nam
CPLLN091222AS Gimax Việt Nam
CPLLN121222AS Gimax Việt Nam
CPLLN181222AS Gimax Việt Nam
CPLLN362222AS Gimax Việt Nam
BLSMN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN METHACRYLATE_Series SIRIO LED BLSMN Tube Ø 60 mm đèn xách tay_Series Sirio LED BLSMN đường kính ống Ø 60 mm Gimax Việt Nam
BLSMN1812400 Gimax Việt Nam
BLSMN2622400 Gimax Việt Nam
BLSMN4032400 Gimax Việt Nam
BLSMN1214800 Gimax Việt Nam
BLSMN1814800 Gimax Việt Nam
BLSMN2624800 Gimax Việt Nam
BLSMN4034800 Gimax Việt Nam
BLSMN1212200 Gimax Việt Nam
BLSMN1812200 Gimax Việt Nam
BLSMN2622200 Gimax Việt Nam
BLSMN4032200 Gimax Việt Nam
BLMMN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN METHACRYLATE_Series SIRIO LED BLMMN Tube Ø 70 mm đèn xách tay_Series Sirio LED BLSMN đường kính ống Ø 70 mm Gimax Việt Nam
BLMMN1812400 Gimax Việt Nam
BLMMN2622400 Gimax Việt Nam
BLMMN4032400 Gimax Việt Nam
BLMMN1214800 Gimax Việt Nam
BLMMN1814800 Gimax Việt Nam
BLMMN2624800 Gimax Việt Nam
BLMMN4034800 Gimax Việt Nam
BLMMN1212200 Gimax Việt Nam
BLMMN1812200 Gimax Việt Nam
BLMMN2622200 Gimax Việt Nam
BLMMN4032200 Gimax Việt Nam
BLMBN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN BOROSILICATE GLASS_Series SIRIO LED BLMBN Tube Ø 70 mm Máy móc chiếu sáng trong thủy tinh borosilicate_SIRIO LED BLMBN đường kính Ø 70 mm Gimax Việt Nam
BLMBN1212400 Gimax Việt Nam
BLMBN2622400 Gimax Việt Nam
BLMBN4032400 Gimax Việt Nam
BLMBN1214800 Gimax Việt Nam
BLMBN1814800 Gimax Việt Nam
BLMBN2624800 Gimax Việt Nam
BLMBN4034800 Gimax Việt Nam
BLMBN1212200 Gimax Việt Nam
BLMBN1812200 Gimax Việt Nam
BLMBN2622200 Gimax Việt Nam
BLMBN4032200 Gimax Việt Nam
BLSBN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN BOROSILICATE GLASS_Series SIRIO LED BLSBN Tube Ø 60 mm Máy móc chiếu sáng trong thủy tinh borosilicate_ống BDSB đường kính Ø 60 mm Gimax Việt Nam
BLSBN1812400 Gimax Việt Nam
BLSBN2622400 Gimax Việt Nam
BLSBN4032400 Gimax Việt Nam
BLSBN1214800 Gimax Việt Nam
BLSBN1814800 Gimax Việt Nam
BLSBN2624800 Gimax Việt Nam
BLSBN4034800 Gimax Việt Nam
BLSBN1212200 Gimax Việt Nam
BLSBN1812200 Gimax Việt Nam
BLSBN2622200 Gimax Việt Nam
BLSBN4032200 Gimax Việt Nam
BLGPN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN POLYCARBONATE_Series SIRIO LED BLGPN Tube Ø 50 mm Dòng đèn SIRIO huỳnh quang_Series SIRIO LED BLGPN đường kính Ø 50 mm Gimax Việt Nam
BLGPN1812400 Gimax Việt Nam
BLGPN2622400 Gimax Việt Nam
BLGPN4032400 Gimax Việt Nam
BLGPN1214800 Gimax Việt Nam
BLGPN1814800 Gimax Việt Nam
BLGPN2624800 Gimax Việt Nam
BLGPN4034800 Gimax Việt Nam
BLGPN1212200 Gimax Việt Nam
BLGPN1812200 Gimax Việt Nam
BLGPN2622200 Gimax Việt Nam
BLGPN4032200 Gimax Việt Nam
BLR07240M12U TUBULAR LED LIGHTING IN POLYCARBONATE_Series SIRIO LED BLR Slim profile Dòng đèn SIRIO huỳnh quang_Series SIRIO LED BLR Slim profile Gimax Việt Nam
BLR12240M12U Gimax Việt Nam
BLR24240M12U Gimax Việt Nam
BLR36240M12U Gimax Việt Nam
ORLH122428 LED LIGHTING ORIENTAL TRY_Series Oriental ORL-LED LED lamp Đèn halogen và đèn LED ORIENTAL TRY_Series Oriental ORL-LED LED lamp Gimax Việt Nam
ORLH122427 Gimax Việt Nam
ORLH122426 Gimax Việt Nam
ORLH122425 Gimax Việt Nam
TRLB052400/S LED LIGHTING ORIENTAL TRY_Serie Oriental TRLB-LED LED lamp Đèn halogen và đèn LED ORIENTAL TRY_Serie Oriental TRLB-LED LED lamp Gimax Việt Nam
TRLH122400 LED LIGHTING ORIENTAL TRY_Series Oriental TRLH-LED LED lamp Đèn halogen và đèn LED ORIENTAL TRY_Series Oriental TRLH-LED LED lamp Gimax Việt Nam
ORGRM Anti-glare grill (Item ORGRM) for lamps series Oriental Try Lưới chống chói (ORGRM) cho các dòng đèn series Oriental Try Gimax Việt Nam
MGP07 Magnet (Item MGP07) for lamps series Oriental Nam châm (MGP07) cho đèn  series Oriental Gimax Việt Nam
ORMV01 Terminal with screw clamp to fix the lamp (Item ORMV01) Thiết bị đầu cuối ORMV01 Gimax Việt Nam
ORST01 Angular fixing bracket for lamp series Oriental (Item ORST01) Khung góc  đèn series Oriental  Gimax Việt Nam
TRM7/22/12 Transformers series ORIENTAL Máy biến áp dòng ORIENTAL Gimax Việt Nam
TRE7/22/12 Gimax Việt Nam
TRE7/22/12/TRY Gimax Việt Nam
HALO70/24 Halogen lighting series ORIENTAL đèn Halogen series ORIENTAL Gimax Việt Nam
HALO55/12 Gimax Việt Nam
HALO35/12 Gimax Việt Nam
FLL10022K0/UF/GX LED LIGHTS FOR LARGE ENVIRONMENTS_Series FLL-UF đèn Led dùng trong phạm vi rộng FLL-UF series Gimax Việt Nam
FLL20022KO/UF/GX Gimax Việt Nam
FLLP10022K0/ML/GX LED LIGHTS FOR LARGE ENVIRONMENTS_Series FLLP-ML đèn Led dùng trong phạm vi rộng FLLP-ML series Gimax Việt Nam
FLLP20022K0/ML/GX Gimax Việt Nam
FLL5022K0/US/GX LED LIGHTS FOR LARGE ENVIRONMENTS_Series FLL-US đèn Led dùng trong phạm vi rộng FLL-US series Gimax Việt Nam
FLL10022K0/US/GX Gimax Việt Nam
FLL3022K0/P/AS/GX LED LIGHTS FOR LARGE ENVIRONMENTS_Series FLL-AS đèn Led dùng trong phạm vi rộng FLL-AS series Gimax Việt Nam
FLL6022K0/P/AS/GX Gimax Việt Nam
FLL12022K0/P/AS/GX Gimax Việt Nam
TCL800/240 PORTABLE AND HEAD LED TORCHES BATTERY POWERED_TCL800/240 đèn pin cầm tay và đèn pin led đeo đầu_TCL800 / 240 Gimax Việt Nam
TCLT230/296 Gimax Việt Nam
TCL337/142 Gimax Việt Nam
TCLT15/160 Gimax Việt Nam
TCL180/66 Gimax Việt Nam
LPLE15122R/CB Portable and head LED torches battery powered_LAMP SERIES GXL - LED TECHNOLOGY đèn pin cầm tay và đèn pin led đeo đầu_LAMP SERIES GXL - LED TECHNOLOGY Gimax Việt Nam
PR1U001D400  Safety transformers   Gimax Việt Nam
  BALLAST IN INSULATED BOX SEPARATED FROM THE LAMP hộp cung cấp nguồn điện  Gimax Việt Nam
  BALLAST IN WATERPROOF METHACRYLATE TUBE SEPARATED FROM THE LAMP bộ chấn lưu chống thấm nước ống Methacrylate Gimax Việt Nam
  BALLAST IN WATERPROOF BOROSILICATE GLASS TUBE SEPARATED FROM THE LAMP bộ chấn lưu chống thấm nước ống kính Borosilicate Gimax Việt Nam
  BALLAST IN WATERPROOF POLYCARBONATE TUBE SEPARATED FROM THE LAMP bộ chấn lưu chống thấm nước ống kính Polycarbonate Gimax Việt Nam
LF007SE SPARE LAMPS series SIRIO Đèn thay thế SIRIO series Gimax Việt Nam
LF009SE Gimax Việt Nam
LF011SE Gimax Việt Nam
LF018L Gimax Việt Nam
LF024L Gimax Việt Nam
LF036L Gimax Việt Nam
LF055L Gimax Việt Nam
LF018LN Gimax Việt Nam
LF036LN Gimax Việt Nam
LF058LN Gimax Việt Nam
LF014FH Gimax Việt Nam
LF021FH Gimax Việt Nam
LF035FH Gimax Việt Nam
Art. STD1 Art. STD1 (Angular short bracket Ø 70 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 70 mm STD1 (Khung ngắn góc 70 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 70 mm Gimax Việt Nam
Art. STD1/60 Art. STD1/60 (Angular short bracket Ø 60 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 60 mm STD1 / 60 (Khung ngắn góc 60 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 60 mm Gimax Việt Nam
Art. STD2 Art. STD2 (Angular long bracket Ø 70 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 70 mm STD2 (Khung góc dài Ø 70 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 70 mm Gimax Việt Nam
Art. STD2/60  Art. STD2/60 (Angular long bracket Ø 60 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 60 mm STD2 / 60 (Khung dài góc 60 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 60 mm Gimax Việt Nam
Art. STD3  Art. STD3 (Straight bracket Ø 70 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 70 mm STD3 (Giá đỡ thẳng Ø 70 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 70 mm Gimax Việt Nam
Art. CLC70  Art. CLC70 (nylon bracket Ø 68/70 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. CLC70 (Khung nylon Ø 68/70 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ VÀ BỘ SƯU TẬP NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. CLC60 Art. CLC60 (nylon bracket Ø 58/60 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. CLC60 (Khung nylon Ø 58/60 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ VÀ BỘ SƯU TẬP NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. CLC50  Art. CLC50 (nylon bracket Ø 48/50 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. CLC50 (Khung nylon Ø 48/50 mm) ĐỒNG HỒ HPL TRỢ VÀ BỘ SƯU TẬP NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. CLC43 Art. CLC43 (nylon bracket Ø 38/43 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. CLC43 (Khung nylon Ø 38/43 mm) ĐỒNG HỒ HPL TRỢ VÀ BỘ SƯU TẬP NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. OBO/01 Art. OBO/01 (PVC collar for lamp Ø 50 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. OBO / 01 (Cổ áo PVC cho đèn mm 50 mm) ĐỒNG HỒ HPL TRỢ NYLON VÀ BỘ SƯU TẬP CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. OBO/02 Art. OBO/02 (PVC collar for lamp Ø 40 /43 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. OBO / 02 (Cổ áo PVC cho đèn ø 40/43 mm) ĐỒNG HỒ HPL TRỢ NỀN TẢNG VÀ BỘ SƯU TẬP CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. MGP01/OBO01  Art. MGP01/OBO01 Magnet with PVC collar for lamp ø 50 mm NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. Nam châm MGP01 / OBO01 có cổ PVC cho đèn ø 50 mm ĐỒNG HỒ VÀ BỘ SƯU TẬP HPL TRỢ NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến Ø 70 mm Gimax Việt Nam
Art. MGP01/OBO02  Art. MGP01/OBO02 Magnet with PVC collar for lamp ø 40/43 mm NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. Nam châm MGP01 / OBO02 có cổ PVC cho đèn ø 40/43 mm ĐỒNG HỒ VÀ BỘ SƯU TẬP HPL TRỢ NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến Ø 70 mm Gimax Việt Nam
  Metallic bracket to fix to the lamp-cap Ø 50 mm NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. Giá đỡ bằng kim loại được cố định vào nắp đèn 50 mm NYLON HPORT TRỢ NỀN TẢNG VÀ BỘ SƯU TẬP CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
  Metallic bracket to fix to the lamp-cap Ø 40/43 mm NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. Khung kim loại được cố định vào nắp đèn 40/43 mm NYLON HPORT TRỢ NỀN TẢNG VÀ BỘ SƯU TẬP CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam