Đại lý JFE Advantech Vietnam,JFE Advantech Vietnam,JFE Advantech

ANS hiện là đại lý của JFE Advantech , tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm  JFE Advantech, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn

Models Name of products Vietnamese name Brand name
SL-180B Submersion Level Detector for Clean Water Cảm biến mức dành cho nước sạch JFE Advantech Vietnam, Cám biến đo mức JFE, thiết bị đo mức JFE
SL-180C Submersion Level Detector for Sewage Water Cảm biến mức dành cho nước thải JFE Advantech Vietnam, Cám biến đo mức JFE, thiết bị đo mức JFE
SL-232B Submersion Level Detector for Deep Well, Sea Water, Chemical Solutions and Manhole Cảm biến mức dành cho giếng sâu, nước biển, hóa chất và khí ga JFE Advantech Vietnam, Cám biến đo mức JFE, thiết bị đo mức JFE
FD-10 Standard Type Flowmeter JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo lưu lượng JFE  
FD-20 High-function TypeFlowmeter JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo lưu lượng JFE  
SD-40 Sludge Density Meter máy đo mật độ cát bùn JFE Advantech Vietnam  
OD-10  Optical Dissolved Oxygen Meter máy đo độ oxi hòa tan JFE Advantech Vietnam  
UV-10  UV Meter (Organic contamination monitor) máy đo UV (máy theo dõi ô nhiễm hữu cơ) JFE Advantech Vietnam  
MK-220 MAINTE PRO  Vibration Diagnoser  JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo độ rung JFE, Máy đo độ rung JFE  
MK-21  Vibrometer with Simple Diagnosis Function JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo độ rung JFE, Máy đo độ rung JFE  
MK-64  Online Vibrometer JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo độ rung JFE, Máy đo độ rung JFE  
MK-560  Slow rotating bearing diagnosis instrument JFE Advantech Vietnam, thiết bị đo chất lượng ổ trục/ vòng bi  
CMS-10000 Super  Online Machine Diagnosis System Bộ đo chất lượng / chẩn đoán máy trên dây chuyền CMS-100000  
CU-10000 Compact Monitoring Unit  Bộ đo chất lượng / chẩn đoán máy nhỏ gọn  
CMS-6100 Online Machine Diagnosis System Bộ đo chất lượng / chẩn đoán máy trên dây chuyền CMS-6100  
PU-601R  PU-601R Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-601R JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-611E  PU-611E Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-611E JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-621E PU-621E Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-621E JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-616E PU-616E Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-616E JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-626E PU-626E Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-626E JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-6ALSF PU-6ALSF Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-6ALSF JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-8ALT6 PU-8ALT6 Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-8ALT6 JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-8ALSF PU-8ALSF Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-6ALSF JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-661D PU-661D Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-661D JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-671D PU-671D Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-671D JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-8ANSF PU-8ANSF Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-8ANSF JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-6GHT6 PU-6GHT6 Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-6GHT6 JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-7ALT6 PU-7ALT6 Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-7ALT6 JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
PU-7SLT6 PU-7SLT6 Piezoelectric Vibration Pickup Cảm biến dao động áp điện PU-7SLT6 JFE Advantech Vietnam, Cảm biến áp điện JFE , Vibration Pickup JFE, Vibration sensor JFE Vietnam
MK-720  Corona Discharge Checker Máy kiểm tra phóng điện vầng quang điện , Máy đo phóng điện vầng quang , Máy đo vầng quan mối nối JFE Advantech Vietnam
TI-100K Ultrasonic Thickness Gauge TI-100K Máy đo độ dày  TI-100K JFE Advantech, máy đo độ dày JFE, Thiết bị đo độ dày JFE Vietnam
TI-45 Series Ultrasonic Thickness Gauge TI-45 Series Máy đo độ dày  TI-45 Series JFE Advantech, máy đo độ dày JFE, Thiết bị đo độ dày JFE Vietnam
SH-21A SH-21A Ultrasonic hardness tester SONOHARD® Máy đo độ cứng cầm tay SH-21A SONOHARD® JFE Advantech, máy đo độ cứng JFE, Thiết bị đo độ cứng  JFE Vietnam
ATH ATH Series Small Crane Scale hệ thống cân cho cẩu trục  tải trọng nhỏ JFE Advantech Vietnam, JFE Scale system, hệ thống cân JFE
ATH ATH Series Large Crane Scale hệ thống cân cho cẩu trục  tải trọng lớn JFE Advantech Vietnam, JFE Scale system, hệ thống cân JFE
KMT  KMT Series Pit-type Truck Scale hệ thống cân cho xe tải KMT JFE Advantech Vietnam, JFE Scale system, hệ thống cân JFE
KMG KMG Series Mount-type Truck Scale hệ thống cân cho xe tải KMG JFE Advantech Vietnam, JFE Scale system, hệ thống cân JFE