Đại lý Wise Control Vietnam, Wise Control Vietnam,Wise Contro

ANS hiện tại là đại lý của Wise Contro tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Wise Contro , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

T1204W0FC307410EX Wise Control Vietnam 
P7318AJKLB026D0 Wise Control Vietnam 
P2584A3ECH04730 Wise Control Vietnam 
P2584A3ECH05230 Wise Control Vietnam 
P2522A4CCH05830 Wise Control Vietnam 
P7318AQGDH143Q0 Wise Control Vietnam 
A5000B0RLAA010 (Thermowell ) Wise Control Vietnam 
 P2524A3EDH04730 Wise Control Vietnam 
T4009W0ED310680 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDI04730  Wise Control Vietnam 
R221FQ1E91XDCA0 Wise Control Vietnam 
R321PQ1E97AAAA0 Wise Control Vietnam 
P7318AJKLB026D0 Wise Control Vietnam 
P7118PPDDI047N0 Wise Control Vietnam 
T1104X0DX111910EX Wise Control Vietnam 
T1104X0DX112410EX Wise Control Vietnam 
T1124X1ED310491EX Wise Control Vietnam 
T2104B1ED3104Q1EX Wise Control Vietnam 
P7118ABEDH047D0 Wise Control Vietnam 
P1102F4CCJ04410 Wise Control Vietnam 
A5000EX0GGAA200 Wise Control Vietnam 
P2524A3DCL04770  Wise Control Vietnam 
A5000BX0IFBA100  Wise Control Vietnam 
T1204W0ED209960EX Wise Control Vietnam 
 P2524A3DDQ02970 Wise Control Vietnam 
SCALE PLATE DESIGN CHARGE for
 ‐1~3bar/‐100~300kPa 
Wise Control Vietnam 
P5104B2DCI15130 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDB05030  Wise Control Vietnam 
T7244B1DD2104C0EX  Wise Control Vietnam 
 T1144X0ED1124E0EX   Wise Control Vietnam 
 T1104X1CD013450EX Wise Control Vietnam 
P7527ND10B050E0 Wise Control Vietnam 
P5104B2DCI15130 Wise Control Vietnam 
T1406W1ED2114B1EX Wise Control Vietnam 
A5000CX0IFCA300 Wise Control Vietnam 
 P2526A3EDH14330  Wise Control Vietnam 
P2526A3EDH05230 Wise Control Vietnam 
T1406W1ED2114B1EX Wise Control Vietnam 
A5000CX0IECA300 Wise Control Vietnam 
T1204W1DD310650EX Wise Control Vietnam 
T2904Y1ED207950EX Wise Control Vietnam 
T1103X1ED210650EX Wise Control Vietnam 
P5104A4EDH06230 Wise Control Vietnam 
P2524A3ECI03170  Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB02670 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDG07570 Wise Control Vietnam 
T1406W1ED2114B1EX Wise Control Vietnam 
A5000CX0IFCA300 Wise Control Vietnam 
P2526A3DDI04730 Wise Control Vietnam 
P2526A3CDI05230 Wise Control Vietnam 
P2522A4DDI14330 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDH06030 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH06230 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDI03530 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDH14330 Wise Control Vietnam 
P2582A4CDI14330 Wise Control Vietnam 
P2582A4CDI13430 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDI15130 Wise Control Vietnam 
P2582F4CDH06030 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDH06030 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDH04730 Wise Control Vietnam 
P1101A4CDH05010 Wise Control Vietnam 
P1101A4CDH04410  Wise Control Vietnam 
P1104A4DDB04510 Wise Control Vietnam 
P1104ADDB04710 Wise Control Vietnam 
P1104A4DDH05010 Wise Control Vietnam 
P1104A4DDB05210 Wise Control Vietnam 
P1106A4DDH14310 Wise Control Vietnam 
P1106A4DDH04710 Wise Control Vietnam 
P1106A4DDH04510 Wise Control Vietnam 
P1106A4DDH05210 Wise Control Vietnam 
T1114X0ED2084C1EX Wise Control Vietnam 
A5000BX0IFAA400  Wise Control Vietnam 
T1114X0ED2084A1EX Wise Control Vietnam 
P2524A3CDJ04430 Wise Control Vietnam 
P2524A3CDJ04530 Wise Control Vietnam 
P2524A3CDJ13730 Wise Control Vietnam 
P2584A3CDJ04930  Wise Control Vietnam 
Dial design charge for P258 (0-1200kpa) Wise Control Vietnam 
P2582A4CDI05230 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDI14330 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDI05630 Wise Control Vietnam 
P5106A1EDI04530  Wise Control Vietnam 
P5106A1EDI05630 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDI14330 Wise Control Vietnam 
P2522A3CDI04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB02670 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB06430 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDG07570 Wise Control Vietnam 
P9319B5EDI05430 Wise Control Vietnam 
T9309B1ED3084S0EX Wise Control Vietnam 
CHART PAPER 200mm Wise Control Vietnam 
3069040010CP Wise Control Vietnam 
T5214A1DD4114C0EX  Wise Control Vietnam 
T5214A1DD2099A0EX  Wise Control Vietnam 
P5104A2DDB05430  Wise Control Vietnam 
P5104A2DDB04730  Wise Control Vietnam 
P115RMN3S11KCN  Wise Control Vietnam 
P2534A3ECI04510 Wise Control Vietnam 
T1106X1EC2129L0EX Wise Control Vietnam 
T5214B1CD4106P0EX Wise Control Vietnam 
T5214A1DD2099A0EX Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB05130 Wise Control Vietnam 
P5104A2DDB05130 Wise Control Vietnam 
P5104A2DDB15130 Wise Control Vietnam 
T5214A1DD4114C0EX Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB05130 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB05030 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
A030CD2CDJAA000 Wise Control Vietnam 
P9319B5EDB05730 Wise Control Vietnam 
P9319B5EDB04730 Wise Control Vietnam 
P9319B5EDB05430 Wise Control Vietnam 
P9319B5EDB05530 Wise Control Vietnam 
Chart Paper for P931 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDI14330  Wise Control Vietnam 
T1204W1ED208440EX Wise Control Vietnam 
P7318AQGDH143Q0 Wise Control Vietnam 
 P2523A4DDB04530 Wise Control Vietnam 
P2522A4CDI04730 Wise Control Vietnam 
P2210F6BDB04730 Wise Control Vietnam 
P7528AD20H047E0 Wise Control Vietnam 
P7528AD12H047E0 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P2522H4BDB04430 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDB05030 Wise Control Vietnam 
P2522A4CDB04730 Wise Control Vietnam 
P931 (sua chua) Wise Control Vietnam 
T1144X0ED110950EX Wise Control Vietnam 
P1103A4DDH04510 Wise Control Vietnam 
P1103A4DDH02650 Wise Control Vietnam 
3069040010CP Wise Control Vietnam 
P5364B4EDI06230 Wise Control Vietnam 
T1404W0DD210450EX Wise Control Vietnam 
P1114A4DCH03260 Wise Control Vietnam 
P2582A4CGI04730 Wise Control Vietnam 
P2582H4CDY05070  Wise Control Vietnam 
P2584A3DGY04770 Wise Control Vietnam 
P2584A3DGY04170 Wise Control Vietnam 
P2584A3DGY04470 Wise Control Vietnam 
P2582A4CGL04770 Wise Control Vietnam 
P2584A3DDB04730 Wise Control Vietnam 
P7118PJDDY047D0 Wise Control Vietnam 
T1104X1ED2104A0EX Wise Control Vietnam 
T1104X1ED2109B0EX Wise Control Vietnam 
P5104A2EDB05530  Wise Control Vietnam 
P2584A3EDB05130 Wise Control Vietnam 
T5214B1ED4104P0EX Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB05530 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB05130 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB05030 Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P2584A3DDB04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04530 Wise Control Vietnam 
P429XBJEBE025D0 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDG07570 Wise Control Vietnam 
Code:T1203W1ED209930EX
T1203W0EC009930EX
Wise Control Vietnam 
T1114X0ED2084C1EX Wise Control Vietnam 
P1101A4CCB05010 Wise Control Vietnam 
P5104N2EDI06530
Range: 0-40 Mpa
Wise Control Vietnam 
P731EEJEMI143D0
Range:0~1.6 Mpa
Wise Control Vietnam 
P731EDJGBH045D0
Contact: HIGH
Range: 0-6bar
Wise Control Vietnam 
T1203W1ED210410EX Wise Control Vietnam 
Code: T1114X0EC211491EX
DIAL SIZE 100mm
CONNECTION 1/2"PT
STEM OUT DIA 8.0mm
Stem length: 175mm
Range: 0 ~ 200'C
Wise Control Vietnam 
Code:A5000BX1IFAB200
INTERNAL CONNECTION 1/2"PT(F)
OUTDIA / PIPE THICKNESS 13.8Ø / 2.0t
PROCESS CONNECTION 1/2"PT(M)
“T” length: 45mm
“U” length: 150mm
Wise Control Vietnam 
T1203W1ED010410 Wise Control Vietnam 
P1104A4CDI04710 Wise Control Vietnam 
T1104X1CD013450EX Wise Control Vietnam 
P2526A3EDI05230 Wise Control Vietnam 
P2526A3EDI03470 Wise Control Vietnam 
P2526A3EDI05230 Wise Control Vietnam 
P2526A3EDI14330 Wise Control Vietnam 
P2522A4CDI14330 Wise Control Vietnam 
P2522A4CDI05230 Wise Control Vietnam 
P2526A3EDI15130 Wise Control Vietnam 
P2584A3EDH06230 Wise Control Vietnam 
P2582F4CDH04730 Wise Control Vietnam 
P2582F4CDQ04770 Wise Control Vietnam 
P2582F4CDQ06070 Wise Control Vietnam 
P2582F4CDQ05670 Wise Control Vietnam 
T1104X1CD013450EX Wise Control Vietnam 
P118 RMN3S03KACN  Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04730  Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB05030 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04530 Wise Control Vietnam 
P4214A4EDG06630 Wise Control Vietnam 
P2524A3CDB04730 Wise Control Vietnam 
T1124X1CD010470EX Wise Control Vietnam 
R221AQ1F93XECB1 Wise Control Vietnam 
CO phong TM ban goc Wise Control Vietnam 
 P2584A3ECI14330 Wise Control Vietnam 
P2586A3ECI14330 Wise Control Vietnam 
 P2584A3ECI05830 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDB04130 Wise Control Vietnam 
P2524A3DDB04130 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04530 Wise Control Vietnam 
T4009W0DD309930EX Wise Control Vietnam 
P2522A4CDI04530 Wise Control Vietnam 
T1113X0EC210980EX Wise Control Vietnam 
P118RMN3S07KCN Wise Control Vietnam 
P5104A2ECI05830 Wise Control Vietnam 
P2522A4CDB05430 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH05130 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDH04730 Wise Control Vietnam 
T5044A1ED411480EX Wise Control Vietnam 
T5044B1ED4114S0EX Wise Control Vietnam 
T1104X0DD1104A0EX Wise Control Vietnam 
T1203W1ED303250EX Wise Control Vietnam 
P2526A3EDB05030 Wise Control Vietnam 
P1404A4DDB05210 Wise Control Vietnam 
P1404A4DDB02650 Wise Control Vietnam 
P1404A4DDB05210 Wise Control Vietnam 
P2524A3ECH05130 Wise Control Vietnam 
P2582A4CDQ05870 Wise Control Vietnam 
T1144X0ED110950EX Wise Control Vietnam 
MODEL:  P5104A2EDB05530
Thang đo: 0-50 kg/cm2
Wise Control Vietnam 
Model: P2524A3EDB05530
Thang đo: 0-50 kg/cm2
Wise Control Vietnam 
P2586A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P7118ABDBI129D0 Wise Control Vietnam 
P7118ABDBI031D0 Wise Control Vietnam 
P7118ABDBI030D0 Wise Control Vietnam 
P7118ABEBH047D0 Wise Control Vietnam 
P7117ABCBI047D0 Wise Control Vietnam 
P6214D4EDJ04131  Wise Control Vietnam 
A080T1B121A000 Wise Control Vietnam 
P2524A3DBI04530 Wise Control Vietnam 
P2524A3DBI04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3DBH04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3DBI03230 Wise Control Vietnam 
P2523A4DCB04230  Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDG07570 Wise Control Vietnam 
T2104B1EC3104P0EX Wise Control Vietnam 
Code: P2524L3DCI05030
Range: 0 ~ 1.5 Mpa
Wise Control Vietnam 
Code: P2524L3DCI05330
Range: 0 ~ 3 Mpa
Wise Control Vietnam 
P2523A4DCB04230  Wise Control Vietnam 
P2524G3DCB04530
Range: 0 ~ 6 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
P2524A3EDB04730 Wise Control Vietnam 
P2524A3EDG07570 Wise Control Vietnam 
Code: P7118AJEDB047D0
Range: 0 ~ 10 kgf/cm2
Wise Control Vietnam 
Code: T1114X1ED110650EX
Stem length: 100mm
Range: 0 ~ 120 'C
Wise Control Vietnam 
P5106A2EDH05132 Wise Control Vietnam