Đại lý Shih Chang Automation Vietnam,Shih Chang Automation

ANS hiện là đại lý của Shih Chang Automation Vietnam, tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Shih Chang Automation Vietnam, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn.

 

 

Code Name Type Product Brand
V、TU、TC command with contact and Internal ±10VDC Torque-limit Function、Speed Type Command with contact and Internal Servo Driver/AC servo driver series Shih Chang Automation Vietnam
C command Torque Type Command Torque 
P.T.C command (Both Position command & Torque command Type) Position command & Torque command 
V command Speed Command Type Command Speed Command 
CDS-3022F Speed Control  Servo Driver/DC servo driver series
EPL-MB 
FECP-MPG-13 Pulse Generator
FEC Speed Control
FECW 
FVW
CUF Both Speed & Torque Switch
FEL Speed Control
FVPW-13 Encoder
FECP-13 Position Control
BLDC Brushless Speed Servo Driver/BLDC servo driver series
MA175-E50 MA Series 175-500E Servo Motor/AC servo driver series
MA350-E50
MA500-E50
MAS 400W-E50 MAS Series 400W
MASL 500W-E50
MAS 550W-E50 MAS Series 550-750W
MAS 7500W-E50
MAS 1KW-E25 MAS Series 1KW
MA1K-E50 MA Series 1K-3.7K with Hollow Shaft
MA1.5K-E50
MA2K-E50
MA3K-E50
MA3.7K-E50
MA3K-HC20-E1024 MA Series 3.7K with Hollow Shaft (fin shape radiator)
MA3.7K-HC20-E1024
MM-0100T MM Series 100-350T Servo Motor/DC servo driver series
MM-0250T
MM-0350T
MM-0100E MM Series 100-350E
MM-0250E
MM-0350E
MM-0100MT MM Series100-350MT
MM-0100MT
 MM-0250MT
MM-0250MT
MM-0350MT
MM-0350MT
MM-0600T MM Series 600-1000T
MM-0800T
MM-1000T
MM-0600E MM Series 600-1000E
MM-0800E
MM-1000E
MM-0600ST MM Series 600-1000ST
MM-0800ST
MM-1000ST
MM-1200T MM Series 1200T
MM-1200T
MM-1200T
MM-1200E MM Series 1200E
MM-1200E
MM-1200E
MM-1200ST MM Series 1200ST
MM-1200ST
MM-1200ST
HJ130A8-64S HJ 130 Series Servo Motor/U.K. SEM AC servo motor series
HJ130B8-64S
HJ130C8-64S
HJ130E8-64S