Đại lý Helios-Preisser Vietnam, Helios-Preisser Vietnam,Helios-Preisser

ANS hiện là đại lý của,Helios-Preisser , tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm Helios-Preisser, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn

No. Item Code Description Brand
1 0003219 Wooden case 250 x 90 x 20 mm              for 160 mm Helios-Preisser Vietnam
2 0003220 Wooden case 315 x 145 x 20 mm            for 200 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003221 Wooden case 370 x 145 x 20 mm            for 250 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003222 Wooden case 435 x 175 x 20 mm            for 300 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003223 Wooden case 435 x 205 x 20 mm            for 300 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003224 Wooden case 610 x 180 x 20 mm            for 400 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003225 Wooden case 590 x 220 x 20 mm            for 400 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003226 Wooden case 590 x 250 x 20 mm            for 400 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003227 Wooden case 590 x 300 x 20 mm            for 400 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003228 Wooden case 690 x 200 x 20 mm            for 500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003229 Wooden case 690 x 250 x 25 mm            for 500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003230 Wooden case 700 x 315 x 25 mm            for 500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003231 Wooden case 700 x 350 x 25 mm            for 500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003232 Wooden case 790 x 200 x 25 mm            for 600 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003233 Wooden case 790 x 250 x 25 mm            for 600 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003234 Wooden case 790 x 315 x 21 mm            for 600 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003235 Wooden case 810 x 400 x 25 mm            for 600 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003236 Wooden case 1000 x 220 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003237 Wooden case 1000 x 270 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003238 Wooden case 1000 x 320 x 21 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003239 Wooden case 1000 x 380 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003240 Wooden case 1000 x 420 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003241 Wooden case 1100 x 480 x 25 mm           for 800 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003242 Wooden case 1200 x 220 x 25 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003243 Wooden case 1250 x 270 x 25 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003244 Wooden case 1200 x 320 x 21 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003245 Wooden case 1200 x 380 x 25 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003246 Wooden case 1230 x 420 x 21 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003247 Wooden case 1300 x 600 x 25 mm           for 1000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003248 Wooden case 1520 x 310 x 25 mm           for 1250 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003249 Wooden case 1520 x 380 x 25 mm           for 1250 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003250 Wooden case 1520 x 440 x 25 mm           for 1250 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003251 Wooden case 1800 x 310 x 25 mm           for 1500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003252 Wooden case 1800 x 380 x 25 mm           for 1500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003253 Wooden case 1800 x 440 x 25 mm           for 1500 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003254 Wooden case 2300 x 310 x 25 mm           for 2000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003255 Wooden case 2300 x 380 x 25 mm           for 2000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003256 Wooden case 2300 x 460 x 25 mm           for 2000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003257 Wooden case 3310 x 310 x 25 mm           for 3000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003258 Wooden case 3310 x 400 x 25 mm           for 3000 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0003259 Wooden case 3310 x 460 x 25 mm           for 3000 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003280 Wooden case for squares w./wo. base     50 x 40 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003281 Wooden case for squares w./wo. base     75 x 50 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003282 Wooden case for squares w./wo. base  100 x 70 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003283 Wooden case for squares wo. base      150 x 100 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003284 Wooden case for squares w. base        150 x 100 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003285 Wooden case for squares wo. base      200 x 130 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003286 Wooden case for squares w. base        200 x 130 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003287 Wooden case for squares wo. base     250 x 165 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003288 Wooden case for squares w. base       250 x 165 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003289 Wooden case for squares wo. base w. foam plast. 300 x 200 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003290 Wooden case for squares w. base       300 x 200 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003291 Wooden case for squares wo. base     400 x 265 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003292 Wooden case for squares w. base       400 x 265 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003293 Wooden case for squares wo. base     500 x 330 mm Helios-Preisser Vietnam
5 0003294 Wooden case for squares w. base       500 x 330 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0145110 Accessory kit for digital caliper Helios-Preisser Vietnam
1 0180310 Tyre profile depth gauge, hard brass              30 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0180320 Pocket caliper hard brass w. nonius    100 x 25 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0180330 Pocket caliper hard brass w. nonius    100 x 20 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0182501 Pocket vernier caliper lefth. ss 1/20mm+1/128“    150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0184501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0184505 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       200x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0184508 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       300x50mm Helios-Preisser Vietnam
1 0185500 Pocket vernier caliper ss chr  1/20mm+1/128“      100x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0185501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0185505 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       200x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0185508 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       300x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0188501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0189501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20mm+1/128“       150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0190501 Pocket vernier caliper „Duo-Fix“ 1/20mm+1/128“ 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0194501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20+1/128“          150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0195501 Pocket vernier caliper ss chr 1/20+1/128“          150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0197501 Pocket vernier caliper „SOFT-SLIDE“ 1/20mm+1/128“ 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0197505 Pocket vernier caliper „SOFT-SLIDE“ 1/20mm+1/128“ 200x50mm Helios-Preisser Vietnam
1 0197508 Pocket vernier caliper „SOFT-SLIDE“ 1/20mm+1/128“ 300x60mm Helios-Preisser Vietnam
1 0198501 Pocket vernier caliper ss „4-way“ paral. 1/20    150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0199501 Pocket vernier caliper ss „4-way“ paral. 1/20    150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0203501 Pocket vernier caliper ss chr paral. VG 1/20-1/128,150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0212520 Tool set, 8 p. „Duo-Fix“ pckt. ver. cal.     150mm, rect. Helios-Preisser Vietnam
1 0212522 Tool set, 8 p. „Digi-Met“ pckt. ver. cal.    150mm, rnd. Helios-Preisser Vietnam
1 0212524 Tool set, 8 p. „Digi-Met“ pckt. ver. cal.    150mm, rect. Helios-Preisser Vietnam
1 0212526 Tool set, 8 p. „Digi-Met“ pckt. ver. cal. IP67 150mm, rnd. Helios-Preisser Vietnam
1 0212528 Tool set, 8 p. „Digi-Met“ pckt. ver. cal. IP67 150mm, rect. Helios-Preisser Vietnam
1 0216521 Dial caliper 1/20 150x40mm, cross points 40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0217501 Dial caliper ss chr. one-point-revo. =2mm 1/50 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0217502 Dial caliper ss chr. one-point-revo. =2mm 1/50 200x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0218501 Dial caliper ss chr. one-point-revo. =1mm 1/50 150x40mm Helios-Preisser Vietnam
1 0219503 Dial workshop caliper ss chr 1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
2 0220204 Battery 1.5V, type 357 Helios-Preisser Vietnam
1 0220704 Battery for DIGI-MET items CR2032 3V Lithium Helios-Preisser Vietnam
1 0220705 Attachement base to caliper no. 0220... bridge length 75mm Helios-Preisser Vietnam
1 0222734 Dig. workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/100 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0222736 Dig. workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/100 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0223734 Dig. workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/100 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0223736 Dig. workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/100 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0224734 Dig. workshop caliper ss wo. kni-po. wo. fa 1/100 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0224736 Dig. workshop caliper ss wo. kni-po. wo. fa 1/100 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0225734 Dig. workshop caliper ss wo. kni-po. w. fa 1/100 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0225736 Dig. workshop caliper ss wo. kni-po. w. fa 1/100 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228701 Dig. lightweight workshop caliper 300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228702 Dig. lightweight workshop caliper 500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228703 Dig. lightweight workshop caliper 800mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228704 Dig. lightweight workshop caliper 1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228724 Dig. lightweight workshop caliper 1500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0228726 Dig. lightweight workshop caliper 2000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0230501 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral wo. fa 1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0230502 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral wo. fa 1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0230503 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral wo. fa 1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0230508 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral wo fa 1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0231501 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral w. fa 1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0231502 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral w. fa 1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0231503 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral w. fa 1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0231508 Workshop caliper ss chr w. kni-po paral w. fa 1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234201 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234202 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234203 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234205 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234208 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234211 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234214 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234218 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234222 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234224 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234226 Workshop caliper ss w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234501 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234502 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234503 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234505 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234508 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234511 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234514 Workshop caliper ss chr w. kni-po. wo fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234518 Workshop caliper ss chr w kni-po. wo fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234522 Workshop caliper ss chr w kni-po. wo fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234524 Workshop caliper ss chr w kni-po. wo fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0234526 Workshop caliper ss chr w kni-po. wo fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235201 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235202 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235203 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235205 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235208 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235211 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235214 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235218 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235222 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235224 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235226 Workshop caliper ss w. kni-po. w. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235501 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235502 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235503 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235505 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235508 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235511 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235514 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235518 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235522 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235524 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0235526 Workshop caliper ss chr w. kni-po w. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236201 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236202 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236203 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 300x90 mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236204 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236205 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236206 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236207 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 400x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236208 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236209 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236210 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236211 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236212 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 600x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236213 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 600x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236214 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236215 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236216 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236217 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 800x400mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236218 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236219 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236220 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236221 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1000x500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236222 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236224 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236225 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236226 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236227 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236230 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 3000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236231 Workshop caliper ss wo. kni-po wo. fa 1/10-1/20 3000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236501 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236502 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236503 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236504 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236505 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236506 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236507 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 400x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236508 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236509 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236510 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236511 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236512 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 600x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236513 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 600x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236514 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236515 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 800x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236516 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 800x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236517 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 800x400mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236518 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236519 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236520 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236521 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1000x500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236522 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236524 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236525 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236526 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0236527 Workshop caliper ss chr wo kni-po wo fa 1/10-1/20 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237201 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237202 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237203 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237204 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237205 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237206 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 400 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237207 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 400x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237208 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237209 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237210 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237211 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237212 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 600x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237213 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 600x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237214 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237215 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237216 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237217 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 800x400mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237218 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237219 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237220 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237221 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1000x500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237222 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237224 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237225 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237226 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237227 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237230 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 3000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237231 Workshop caliper ss wo. kni-po w. fa 1/10-1/20 3000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237501 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 200x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237502 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 250x80mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237503 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237504 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237505 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 400x125mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237506 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237507 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 400x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237508 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237509 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237510 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237511 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237512 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 600x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237513 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 600x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237514 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237515 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 800x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237516 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 800x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237517 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 800x400mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237518 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237519 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237520 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237521 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1000x500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237522 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1250x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237524 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1500x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237525 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237526 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 2000x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0237527 Workshop caliper ss chr wo. kni-po w fa 1/10-1/20 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238503 Lightweight workshop caliper read. 0,02mm  300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238508 Lightweight workshop caliper read. 0,02mm  500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238514 Lightweight workshop caliper read. 0,02mm  800mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238518 Lightweight workshop caliper read. 0,02mm  1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238524 Lightweight workshop caliper read. 0,05mm  1500mm Helios-Preisser Vietnam
1 0238526 Lightweight workshop caliper read. 0,05mm  2000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250101 Interchang. points (pair) for no 250… steel hard. 300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250102 Interchang. points (pair) for no 250… steel hard. 500+600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250103 Interchang. points (pair) for no 250… steel hard. 800+1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250201 Interchang. points (pair) for no 250… carbide 300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250202 Interchang. points (pair) for no 250… carbide 500+600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250501 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250502 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250503 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250504 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250505 Contr. vernier caliper ss chr. mm/mm 1/20, range 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250511 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250512 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250513 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250514 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250515 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,5%+2,0%-mm  1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250521 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250522 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250523 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250524 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250525 Contr. vernier caliper ss chr 0,5%-0,8%+1,0%-mm  1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250531 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250532 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250533 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250534 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250535 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-mm 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250541 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250542 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250543 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250544 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250545 Contr. vernier caliper ss chr 1,75%-2,0%+2,50%-mm 1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250551 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250552 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250553 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250554 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250555 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+2,0%-mm  1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250561 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250562 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250563 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250564 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250565 Contr. vernier caliper ss chr 0,3%-0,4%+0,6%-mm  1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250571 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0% 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250572 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0% 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250573 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0% 600x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250574 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0% 800x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0250575 Contr. vernier caliper ss chr 1,0%-1,25%+1,5%-2,0%1000x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0252201 Brake drum vernier caliper ss mm/mm 1/20    40-300 x 90 Helios-Preisser Vietnam
1 0252202 Brake drum vernier caliper ss mm/mm 1/20    50-500 x 150 Helios-Preisser Vietnam
1 0252203 Brake drum vernier caliper ss mm/mm 1/20    50-600 x 200 Helios-Preisser Vietnam
1 0252291 Repl. points f. brake drum vernier caliper no. 252/300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0252293 Repl. points f. brake drum vernier caliper no. 252/500-600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0253300 Brake disc inspection gauge 1/10 chr.        0- 50 x 30 Helios-Preisser Vietnam
1 0253301 Brake disc inspection gauge 1/10 chr.        0- 50 x 50 Helios-Preisser Vietnam
1 0253302 Brake disc inspection gauge 1/10 chr.        0- 80 x 50 Helios-Preisser Vietnam
1 0253391 Replacement points for brake disc inspection gauge Helios-Preisser Vietnam
1 0258501 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      10-160mm Helios-Preisser Vietnam
1 0258502 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      20-160mm Helios-Preisser Vietnam
1 0258503 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      26-200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0258504 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      30-250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0258505 Caliper for internal grooves ss chr. 1/20      35-300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0260501 Caliper for 3-point measurements ss chr 4-40mm, 1/20 1/1000 Helios-Preisser Vietnam
1 0260502 Caliper for 5-point measurements ss chr 2-40mm, 1/20 1/1000 Helios-Preisser Vietnam
1 0261516 Shaft distance caliper, 1/20 mm, 150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0262503 Caliper for external locking grooves ss chr. 1/20 300x90mm Helios-Preisser Vietnam
1 0268201 Gear tooth caliper ss. hardened jaw tips 1/50 module 1-26mm Helios-Preisser Vietnam
1 0268211 Gear tooth caliper ss. carbide tipped jaw 1/50 module 1-26mm Helios-Preisser Vietnam
1 0268518 Milling tool caliper ss. 1/20 200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0268522 Milling tool caliper ss. 1/20 300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273731 Dig. mounting scale, horizontal, preset  150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273732 Dig. mounting scale, horizontal, preset  200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273735 Dig. mounting scale, horizontal, preset  300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273738 Dig. mounting scale, horizontal, preset  450mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273741 Dig. mounting scale, horizontal, preset  600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273745 Dig. mounting scale, horizontal, preset  800mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273746 Dig. mounting scale, horizontal, preset  1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273751 Dig. mounting scale, vertical, preset  150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273752 Dig. mounting scale, vertical, preset  200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273755 Dig. mounting scale, vertical, preset  300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273758 Dig. mounting scale, vertical, preset  450mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273761 Dig. mounting scale, vertical, preset  600mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273765 Dig. mounting scale, vertical, preset  800mm Helios-Preisser Vietnam
1 0273766 Dig. mounting scale, vertical, preset  1000mm Helios-Preisser Vietnam
1 0276711 Replacement pin for no. 02767.. and 0281... Helios-Preisser Vietnam
1 0279722 Measuring base for no. 02797.., hardened, 300 x 16mm Helios-Preisser Vietnam
1 0279723 Measuring base for no. 02797.., hardened, 400 x 16mm Helios-Preisser Vietnam
1 0280501 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 8x3 80x50mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281201 Vernier depth gauge w. excha. pin ss 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281202 Vernier depth gauge w. excha. pin ss 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281204 Vernier depth gauge w. excha. pin ss 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281205 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281501 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281502 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281504 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0281505 Vernier depth gauge w. excha. pin ss chr 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282201 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282202 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282203 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 8x3 300x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282204 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282205 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282206 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 12x4 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282207 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 12x4 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282208 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 20x5 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282209 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 20x5 800x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282210 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 25x6 1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282212 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 25x6 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282213 Vernier depth gauge w. str m.rod ss 1/20 30x7 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282501 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282502 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282503 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 8x3 300x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282504 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282505 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282507 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 12x4 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282508 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 20x5 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282509 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 20x5 800x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0282510 Vernier depth gauge w. str m.rod ss chr 1/20 20x5 1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286201 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286202 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286204 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286205 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286206 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 12x4 400x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286207 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 12x4 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286208 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 20x5 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286209 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 20x5 800x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286210 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 20x5 1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286212 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 25x6 1500x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286213 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss 1/20 30x7 2000x300mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286501 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 8x3 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286502 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 8x3 200x100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286504 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286505 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 12x4 300x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286507 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 12x4 500x150mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286508 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 20x5 500x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286509 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 20x5 800x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0286510 Vernier depth gauge w. rev m.rod ss chr 1/20 20x5 1000x250mm Helios-Preisser Vietnam
1 0292501 Offset depth gauge ss. chr.  1/20  200 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0292502 Offset depth gauge ss. chr.  1/20  300 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
1 0294504 Vernier depth gauge w. sliding m.bridge 1/50 12x4 250x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0294505 Vernier depth gauge w. sliding m.bridge 1/50 12x4 500x130mm Helios-Preisser Vietnam
1 0294506 Vernier depth gauge w. sliding m.bridge 1/50 20x5 750x200mm Helios-Preisser Vietnam
1 0294507 Vernier depth gauge w. sliding m.bridge 1/50 20x5 1000x200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300007 Scriber w. straight screw-in scriber  175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300008 Scriber w. straight and L-shaped screw-in scribers  250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300009 Replacement scriber straight for no. 0300007+008 Helios-Preisser Vietnam
4 0300010 Replacement scriber L-shaped for no. 0300008 Helios-Preisser Vietnam
4 0300011 Scriber w. straight and angled screw-in burn. scribers 200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300013 Scriber w. 20 interchangeable marking scribers 125mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300014 Replacement scriber 50pcs for no. 0300013 Helios-Preisser Vietnam
4 0300102 Scriber hexagon body carbide  180mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300103 Scriber w. straight screw-in scriber carbide    175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300112 Scriber w. straight scriber, carbide, 4mm dia. 110mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300114 Scriber w. straight and angled screw-in burn. scribers 250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300120 Scriber w. mechanic scriber and pocket clip carbide 150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0300130 Replacement scriber carbide for no 0300120 Helios-Preisser Vietnam
4 0301001 Precision divider w. rivetted hinge    150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301002 Precision divider w. rivetted hinge    175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301003 Precision divider w. rivetted hinge    200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301004 Precision divider w. rivetted hinge    250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301005 Precision divider w. rivetted hinge    300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301006 Precision divider w. rivetted hinge    400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301007 Precision divider w. rivetted hinge    500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301008 Precision divider w. rivetted hinge    600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301009 Precision divider w. rivetted hinge    800mm Helios-Preisser Vietnam
4 0301010 Precision divider w. rivetted hinge    1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302001 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302002 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302003 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302004 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302005 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302006 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302007 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302008 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302009 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    800mm Helios-Preisser Vietnam
4 0302010 Precision divider w. quadrant and rivetted hinge    1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303001 Precision inside caliper w. rivetted hinge           150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303002 Precision inside caliper w. rivetted hinge           175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303003 Precision inside caliper w. rivetted hinge           200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303004 Precision inside caliper w. rivetted hinge           250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303005 Precision inside caliper w. rivetted hinge           300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303006 Precision inside caliper w. rivetted hinge           400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303007 Precision inside caliper w. rivetted hinge           500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303008 Precision inside caliper w. rivetted hinge           600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303009 Precision inside caliper w. rivetted hinge           800mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303010 Precision inside caliper w. rivetted hinge        1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303012 Precision inside caliper w. rivetted hinge        1200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303015 Precision inside caliper w. rivetted hinge        1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0303020 Precision inside caliper w. rivetted hinge        2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304001 Precision outside caliper w. rivetted hinge        150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304002 Precision outside caliper w. rivetted hinge        175mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304003 Precision outside caliper w. rivetted hinge        200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304004 Precision outside caliper w. rivetted hinge        250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304005 Precision outside caliper w. rivetted hinge        300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304006 Precision outside caliper w. rivetted hinge        400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304007 Precision outside caliper w. rivetted hinge        500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304008 Precision outside caliper w. rivetted hinge        600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304009 Precision outside caliper w. rivetted hinge        800mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304010 Precision outside caliper w. rivetted hinge      1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304012 Precision outside caliper w. rivetted hinge      1200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304015 Precision outside caliper w. rivetted hinge      1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0304020 Precision outside caliper w. rivetted hinge      2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0306001 Precision divider w. quadrant w. pencil holder 150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0306003 Precision divider w. quadrant w. pencil holder 200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0306005 Precision divider w. quadrant w. pencil holder 300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0308201 Combined int. / ext. caliper ss chr w. mm.grad 120mm Helios-Preisser Vietnam
4 0308202 Combined int. / ext. caliper ss chr w. mm.grad 160mm Helios-Preisser Vietnam
4 0308303 Combined int. / ext. caliper ss chr w. mm.grad 200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0308305 Combined int. / ext. caliper ss chr w. mm.grad 300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310101 Spring divider w. quick release set screw           100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310102 Spring divider w. quick release set screw hard.po 125mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310103 Spring divider w. quick release set screw            150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310105 Spring divider w. quick release set screw            200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310107 Spring divider w. quick release set screw            250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0310108 Spring divider w. quick release set screw            300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311101 Spring divider w. quick release set screw interch.po 100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311102 Spring divider w. quick release set screw interch.po 125mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311103 Spring divider w. quick release set screw interch.po 150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311105 Spring divider w. quick release set screw interch.po  200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311107 Spring divider w. quick release set screw interch.po  250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311108 Spring divider w. quick release set screw interch.po  300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0311120 Replacement points (pair) hard. for spring divider no.0311 Helios-Preisser Vietnam
4 0311121 Replacement points (pair) carb. for spring divider no.0311 Helios-Preisser Vietnam
4 0312101 Spring internal caliper w. quick release set screw      100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0312103 Spring internal caliper w. quick release set screw      150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0312105 Spring internal caliper w. quick release set screw      200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0312107 Spring internal caliper w. quick release set screw      250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0312108 Spring internal caliper w. quick release set screw      300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313101 Spring external caliper w. quick release set screw     100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313103 Spring external caliper w. quick release set screw     150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313105 Spring external caliper w. quick release set screw     200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313107 Spring external caliper w. quick release set screw     250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0313108 Spring external caliper w. quick release set screw     300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314002 Marking caliper            1/10      150 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314003 Marking caliper            1/10      200 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314004 Marking caliper            1/10      250 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314005 Marking caliper            1/10      300 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314102 Marking caliper w. carbide scribers    1/10     150 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314103 Marking caliper w. carbide scribers    1/10     200 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314104 Marking caliper w. carbide scribers    1/10     250 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0314105 Marking caliper w. carbide scribers    1/10     300 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316110 Replacement points (pair)  for no.0316 thread M5, hardened Helios-Preisser Vietnam
4 0316111 Replacement points (pair)  for no.0316 thread M5, carbide Helios-Preisser Vietnam
4 0316151 Beam trammel w. roller DIN866/B             500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316152 Beam trammel w. roller DIN866/B           1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316153 Beam trammel w. roller DIN866/B           1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316154 Beam trammel w. roller DIN866/B           2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316201 Beam trammel w. fine adj. ss,    1/10          500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0316202 Beam trammel w. fine adj. ss,    1/10       1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317001 Beam compass wo. fine adj. ø 20mm 1/10        500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317002 Beam compass wo. fine adj. ø 20mm 1/10       1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317003 Beam compass wo. fine adj. ø 20mm 1/10       1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317004 Beam compass wo. fine adj. ø 20mm 1/10       2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317005 Beam compass wo. fine adj. ø 28mm 1/10       3000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317006 Beam compass wo. fine adj. ø 28mm 1/10       4000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317007 Beam compass wo. fine adj. ø 28mm 1/10       5000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317010 Replacement points (pair)  ø 6mm for beam compass no.0317 Helios-Preisser Vietnam
4 0317101 Beam compass w. fine adj. ø 20mm 1/10          500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317102 Beam compass w. fine adj. ø 20mm 1/10       1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317103 Beam compass w. fine adj. ø 20mm 1/10       1500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317104 Beam compass w. fine adj. ø 20mm 1/10       2000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317105 Beam compass w. fine adj. ø 28mm 1/10       3000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317106 Beam compass w. fine adj. ø 28mm 1/10       4000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317107 Beam compass w. fine adj. ø 28mm 1/10       5000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0317110 Replacement points (pair) clamp carb. for beam compass 0317 Helios-Preisser Vietnam
4 0318201 Marking gauge ss.     1/20      200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
4 0318203 Marking gauge ss.     1/20      300 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
4 0318210 Replacement scriber for no. 0318201+0318203 Helios-Preisser Vietnam
4 0318211 Replacement scriber for no. 0318201+203 Helios-Preisser Vietnam
4 0319001 Marking gauge w. round m.beam wo. fa. 1/10      200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319002 Marking gauge w. round m.beam wo. fa. 1/10      300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319003 Marking gauge w. round m.beam wo. fa. 1/10      400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319004 Marking gauge w. round m.beam wo. fa. 1/10      500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319010 Replacement scriber for marking gauge no.0319/20, hardened Helios-Preisser Vietnam
4 0319101 Marking gauge w. round m.beam w. fa. 1/10       200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319102 Marking gauge w. round m.beam w. fa. 1/10       300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319103 Marking gauge w. round m.beam w. fa. 1/10       400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319104 Marking gauge w. round m.beam w. fa. 1/10       500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0319510 Replacement scriber for marking gauge no.0319/20, carbide Helios-Preisser Vietnam
4 0320001 Marking gauge w. round stop plate    1/10        300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0320002 Marking gauge w. round stop plate    1/10        500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0320101 Marking gauge w. hardened round stop plate    1/10     300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0320102 Marking gauge w. hardened round stop plate    1/10     500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0321301 Marking gauge flat, ss.       200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0321302 Marking gauge flat, ss.       250mm Helios-Preisser Vietnam
4 0321303 Marking gauge flat, ss.       300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0321305 Marking gauge flat, ss.       500mm Helios-Preisser Vietnam
4 0322501 Marking gauge w. guide roll, reading 0.05       200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0322503 Marking gauge w. guide roll, reading 0.05       400mm Helios-Preisser Vietnam
4 0322510 Replacement scriber for marking gauge w. guide roll no.0322 Helios-Preisser Vietnam
4 0323308 Marking gauge ss.     100mm Helios-Preisser Vietnam
4 0323318 Marking gauge ss.     200mm Helios-Preisser Vietnam
4 0331011 Replacement scriber for no.0331+0338 straight, hard. 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0331030 Replacement scriber for no.0331 cranked, hard. 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0331111 Replacement scriber for no.0331+0338 straight carb.tip 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0331130 Replacement scriber for no.0331 cranked, carb.tip 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0334101 Replacement scriber for no.0330,0336,0340,0342 straight 65mm Helios-Preisser Vietnam
4 0334102 Replacement scriber for no.0330,0336,0340,0342 straight 75mm Helios-Preisser Vietnam
4 0334105 Replacement scriber for no.0334 straight, carb.tip      120mm Helios-Preisser Vietnam
4 0334106 Replacement scriber for no.0334 straight, carb.tip      150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0338354 Replacement scriber cranked for no.0338          600-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0338357 Replacement scriber for no.0338, carbide          600-1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0343501 Marking caliper ss chr.    1/20          250 x 90mm Helios-Preisser Vietnam
4 0343503 Marking caliper ss chr.    1/20          300 x 90mm Helios-Preisser Vietnam
4 0344501 Marking caliper ss hardened,     1/20      160 x 135mm Helios-Preisser Vietnam
4 0344502 Marking caliper ss hardened,     1/20      250 x 135mm Helios-Preisser Vietnam
4 0344503 Marking caliper ss hardened,     1/20      300 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
4 0344505 Marking caliper ss hardened,     1/20      500 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345522 Analogue height and scribing gauges w. fine adj.      300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345530 Analogue height and scribing gauges w. fine adj.      600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345534 Analogue height and scribing gauges w. fine adj.    1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345722 Dig. height and scribing gauges w. fine adj.        300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345730 Dig. height and scribing gauges w. fine adj.        600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345734 Dig. height and scribing gauges w. fine adj.      1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345910 Replacement scriber for 0345 + 0347, length       75mm Helios-Preisser Vietnam
4 0345912 Replacement scriber for 0345 + 0347, length     150mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347522 Analogue height and scribing gauges w. pinion      300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347530 Analogue height and scribing gauges w. pinion      600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347534 Analogue height and scribing gauges w. pinion    1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347722 Dig. height and scribing gauges w. pinion       300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347730 Dig. height and scribing gauges w. pinion       600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0347734 Dig. height and scribing gauges w. pinion     1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349722 Dig. height gauge with sliding scriber  300mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349730 Dig. height gauge with sliding scriber  600mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349734 Dig. height gauge with sliding scriber  1000mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349910 Replacement scriber for no.0349, hard. tip, length    270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349912 Replacement scriber for no.0349, carb. tip, length    270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349914 Replacement scriber for no.0349, cranked, hard. tip 270mm Helios-Preisser Vietnam
4 0349916 Replacement scriber for no.0349, cranked, carb. tip 270mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368102 Inspection square w. base    DIN 875/0           75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368103 Inspection square w. base    DIN 875/0        100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368104 Inspection square w. base    DIN 875/0      150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368105 Inspection square w. base    DIN 875/0      200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368106 Inspection square w. base    DIN 875/0      250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368107 Inspection square w. base    DIN 875/0      300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368108 Inspection square w. base    DIN 875/0      400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368109 Inspection square w. base    DIN 875/0      500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368110 Inspection square w. base    DIN 875/0      600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368111 Inspection square w. base    DIN 875/0      750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368112 Inspection square w. base    DIN 875/0    1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368202 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368203 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368204 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368205 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368206 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368207 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368208 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368209 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368210 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368211 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0    750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0368212 Inspection square w. base, ss    DIN 875/0 1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369102 Inspection square flat type       DIN 875/0        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369103 Inspection square flat type       DIN 875/0      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369104 Inspection square flat type       DIN 875/0    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369105 Inspection square flat type       DIN 875/0    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369106 Inspection square flat type       DIN 875/0    250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369107 Inspection square flat type       DIN 875/0    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369108 Inspection square flat type       DIN 875/0    400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369109 Inspection square flat type       DIN 875/0    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369110 Inspection square flat type       DIN 875/0    600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369111 Inspection square flat type       DIN 875/0    750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369112 Inspection square flat type       DIN 875/0 1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369202 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369203 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369204 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369205 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369206 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369207 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369208 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369209 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369210 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369211 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0    750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0369212 Inspection square flat type, ss     DIN 875/0 1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370102 Workshop square w. base    DIN 875/1              75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370103 Workshop square w. base    DIN 875/1            100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370104 Workshop square w. base    DIN 875/1          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370105 Workshop square w. base    DIN 875/1          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370106 Workshop square w. base    DIN 875/1          250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370107 Workshop square w. base    DIN 875/1          300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370108 Workshop square w. base    DIN 875/1          400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370109 Workshop square w. base    DIN 875/1          500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370110 Workshop square w. base    DIN 875/1          600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370111 Workshop square w. base    DIN 875/1          750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370112 Workshop square w. base    DIN 875/1       1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370202 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1          75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370203 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1       100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370204 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370205 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370206 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370207 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370208 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370209 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370210 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370211 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1     750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0370212 Workshop square w. base, ss    DIN 875/1  1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371102 Workshop square flat type       DIN 875/1            75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371103 Workshop square flat type       DIN 875/1          100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371104 Workshop square flat type       DIN 875/1       150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371105 Workshop square flat type       DIN 875/1       200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371106 Workshop square flat type       DIN 875/1       250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371107 Workshop square flat type       DIN 875/1       300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371108 Workshop square flat type       DIN 875/1       400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371109 Workshop square flat type       DIN 875/1       500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371110 Workshop square flat type       DIN 875/1       600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371111 Workshop square flat type       DIN 875/1       750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371112 Workshop square flat type       DIN 875/1     1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371202 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371203 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371204 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371205 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371206 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371207 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371208 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    400 x 265mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371209 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371210 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    600 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371211 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1    750 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0371212 Workshop square flat type, ss       DIN 875/1 1000 x 660mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372102 Workshop square w. base    DIN 875/2           75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372103 Workshop square w. base    DIN 875/2        100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372104 Workshop square w. base    DIN 875/2      150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372105 Workshop square w. base    DIN 875/2      200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372106 Workshop square w. base    DIN 875/2      250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372107 Workshop square w. base    DIN 875/2      300 x 175mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372108 Workshop square w. base    DIN 875/2      400 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372109 Workshop square w. base    DIN 875/2      500 x 250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372110 Workshop square w. base    DIN 875/2      600 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372111 Workshop square w. base    DIN 875/2      750 x 375mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372112 Workshop square w. base    DIN 875/2    1000 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372113 Workshop square w. base    DIN 875/2    1500 x 750mm Helios-Preisser Vietnam
5 0372114 Workshop square w. base    DIN 875/2  2000 x1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373102 Workshop square flat type       DIN 875/2          75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373103 Workshop square flat type       DIN 875/2       100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373104 Workshop square flat type       DIN 875/2     150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373105 Workshop square flat type       DIN 875/2     200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373106 Workshop square flat type       DIN 875/2     250 x 165mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373107 Workshop square flat type       DIN 875/2     300 x 175mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373108 Workshop square flat type       DIN 875/2     400 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373109 Workshop square flat type       DIN 875/2     500 x 250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373110 Workshop square flat type       DIN 875/2     600 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373111 Workshop square flat type       DIN 875/2     750 x 375mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373112 Workshop square flat type       DIN 875/2  1000 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373113 Workshop square flat type       DIN 875/2  1500 x 750mm Helios-Preisser Vietnam
5 0373114 Workshop square flat type       DIN 875/2  2000 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374404 Steel square with base, zinc coated           100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374408 Steel square with base, zinc coated        150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374410 Steel square with base, zinc coated        200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374412 Steel square with base, zinc coated        250 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374414 Steel square with base, zinc coated           300 x 180mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374416 Steel square with base, zinc coated        400 x 230mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374418 Steel square with base, zinc coated        500 x 280mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374420 Steel square with base, zinc coated        600 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374424 Steel square with base, zinc coated        750 x 375mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374428 Steel square with base, zinc coated      1000 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374430 Steel square with base, polished           1500 x 750mm Helios-Preisser Vietnam
5 0374432 Steel square with base, polished        2000 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375404 Steel square without base, zinc coated        100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375408 Steel square without base, zinc coated      150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375410 Steel square without base, zinc coated      200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375412 Steel square without base, zinc coated      250 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375414 Steel square without base, zinc coated        300 x 180mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375416 Steel square without base, zinc coated      400 x 230mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375418 Steel square without base, zinc coated      500 x 280mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375420 Steel square without base, zinc coated      600 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375424 Steel square without base, zinc coated      750 x 375mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375428 Steel square without base, zinc coated    1000 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375430 Steel square without base, polished        1500 x 750mm Helios-Preisser Vietnam
5 0375432 Steel square without base, polished      2000 x 1000mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376102 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/1    75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376103 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/1 100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376104 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/1 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376105 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/1 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376112 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2     75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376113 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2  100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376114 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376115 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376116 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2 250 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
5 0376117 Workshop square w. stock and blade    DIN 875/2 300 x 175mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380103 Centre square                   100 x  70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380104 Centre square                   150 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380105 Centre square                   200 x 150mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380106 Centre square                   250 x 160mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380107 Centre square                   300 x 180mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380108 Centre square                   400 x 250mm Helios-Preisser Vietnam
5 0380109 Centre square                   500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385102 Inspection square w. base, hard.    DIN 875/0        50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385103 Inspection square w. base, hard.    DIN 875/0        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385104 Inspection square w. base, hard     DIN 875/0      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385105 Inspection square w. base, hard     DIN 875/0    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385106 Inspection square w. base, hard     DIN 875/0    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385108 Inspection square w. base, hard.    DIN 875/0    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385202 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0      50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385203 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0      75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385204 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0    100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385205 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385206 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0385208 Inspection square w. base, hard. ss  DIN 875/0 300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386102 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0       50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386103 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0       75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386104 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0     100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386105 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0  150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386106 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0  200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386108 Inspection square wo. base, hard.    DIN 875/0  300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386202 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0  50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386203 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0  75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386204 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0 100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386205 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386206 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0386208 Inspection square wo. base, hard. ss  DIN 875/0 300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0387200 Knife edge square, hardened, ss     90°    25 x 20mm Helios-Preisser Vietnam
5 0387201 Knife edge square, hardened, ss     90°    40 x 28mm Helios-Preisser Vietnam
5 0387204 Knife edge square set no.0387200 + 0387201 Helios-Preisser Vietnam
5 0388102 Knife edge square, hardened    DIN 875/00          50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388103 Knife edge square, hardened    DIN 875/00          75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388104 Knife edge square, hardened    DIN 875/00       100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388105 Knife edge square, hardened    DIN 875/00     150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388106 Knife edge square, hardened    DIN 875/00     200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388108 Knife edge square, hardened    DIN 875/00     300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388202 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00        50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388203 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00        75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388204 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00      100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388205 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00    150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388206 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00    200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388208 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00    300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0388210 Knife edge square, hardened, ss    DIN 875/00    500 x 330mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390102 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0    50 x 40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390103 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0    75 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390104 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0 100 x 70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390105 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0 150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390106 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0 200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390108 Square with hard and slim blade, hard. DIN 875/0 300 x 200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390202 Square with hard and slim blade, hard. ss DIN 875/0  50x40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390203 Square with hard and slim blade, hard. ss DIN 875/0  75x50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390204 Square with hard and slim blade, hard. ss DIN 875/0 100x70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390205 Square with hard and slim blade hard. ss DIN 875/0 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390206 Square with hard and slim blade hard. ss DIN 875/0 200x130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0390208 Square with hard and slim blade hard. ss DIN 875/0 300x200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391102 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00       50x40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391103 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00       75x50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391104 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00     100x70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391105 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00  150x100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391106 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00  200x130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391108 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. DIN 875/00  300x200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391202 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 50x40mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391203 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 75x50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391204 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 100x70mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391205 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 150x100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391206 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 200x130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0391208 Knife edge square w. ha/sl bl. hard. ss DIN 875/00 300x200mm Helios-Preisser Vietnam
5 0394101 Pattern maker angle, adj. hard. sliding kni.ed 7x7x100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0394104 Replacement rule for no.0394 Helios-Preisser Vietnam
5 0394110 Pattern maker angle, adj. hard. sliding kni.ed 7x7x60mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395102 Acute angle squares 45°, w. base                      120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395103 Acute angle squares 45°, w. base                   150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395104 Acute angle squares 45°, w. base                   200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395106 Acute angle squares 45°, flat wo. base            120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395107 Acute angle squares 45°, flat wo. base          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395108 Acute angle squares 45°, flat wo. base          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395122 Acute angle squares 60°, w. base                      120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395123 Acute angle squares 60°, w. base                   150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395124 Acute angle squares 60°, w. base                   200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395126 Acute angle squares 60°, flat wo. base            120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395127 Acute angle squares 60°, flat wo. base          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395128 Acute angle squares 60°, flat wo. base          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395132 Mitre squares 120°, flat wo. base              50 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395133 Mitre squares 120°, flat wo. base              75 x 75mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395134 Mitre squares 120°, flat wo. base          100 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395136 Mitre squares 135°, flat wo. base                50 x 50mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395137 Mitre squares 135°, flat wo. base                75 x 75mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395138 Mitre squares 135°, flat wo. base          100 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395142 Mitre squares 135°,  w. base            120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395143 Mitre squares 135°,  w. base          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395144 Mitre squares 135°,  w. base          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395146 Mitre squares 135°,  flat wo. base            120 x 80mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395147 Mitre squares 135°,  flat wo. base          150 x 100mm Helios-Preisser Vietnam
5 0395148 Mitre squares 135°,  flat wo. base          200 x 130mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396290 Alpha squares w. marking holes, ss.    430 x 795mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396414 Flange squares, zinc coated              300 x 300mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396416 Flange squares, zinc coated              400 x 400mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396418 Flange squares, zinc coated              500 x 500mm Helios-Preisser Vietnam
5 0396420 Flange squares, zinc coated              600 x 600mm Helios-Preisser Vietnam