Vui lòng liên hệ Anh Nghi Sơn để nhận NGAY báo giá hãng Moxtek vietnam

SẢN PHẨM  
Nguồn X-Ray -Nguồn X-Ray bên cửa sổ
- Bộ điều khiển nguồn X-Ray
- Thiết bị cầm tay tương tự
moxtek vietnam
Máy dò tia X  XPIN-XT  moxtek vietnam
 XPIN-BT  moxtek vietnam
 Beryllium MSDS moxtek vietnam
Bộ xử lý xung kỹ thuật số MXDPP-50 moxtek vietnam
X-Ray Windows BX-1 moxtek vietnam
AP X-Ray Windows moxtek vietnam
Dura Beryllium X-Ray Windows moxtek vietnam
ProLINE X-Ray Windows moxtek vietnam
Phân cực Phân cực nhìn thấy được moxtek vietnam
Phân cực siêu băng rộng moxtek vietnam
Phân cực pixel moxtek vietnam
Phân cực cực tím moxtek vietnam
Phân cực hấp thụ vô cơ moxtek vietnam
Phân cực hồng ngoại moxtek vietnam
Bộ tách chùm phân cực Tấm Beam-Grid Beam Splitter moxtek vietnam
Khối chùm tia lưới moxtek vietnam