Đại lý Eurotherm Vietnam,Eurotherm Vietnam,Eurotherm

ANS hiện tại là đại lý của Eurotherm  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Eurotherm, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

Advanced Controllers                        
PCK 1/8 DIN     
Ordering code: PKC111150300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers/Programmers
PKP 1/8 DIN      MKP 1/4 DIN
Code: PKP111170300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKSSV
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

 LFS 832143000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Model: SRD991-BDNS7ZZZNY-1V01
Intelligent Positioner (Intrinsically Safe)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Temperature Controller
Code: PKP/PKP11117030

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Temperature Controller
Code: TMS/TMS431115000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

3216
MODEL (3216) Process Controller
Code:3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/G/ENG/ENG/XXXXX/XXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: LFS937113000
Temperature Control

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: LDS491130000
Temperature Control

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code:P108/CC/VH/RRR/R/4CL/XXXXX/XXXXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

 PKC611152300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKSSV
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ordering code: LFS832143000
Model: LFS SV

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Model: LME496131000
Temperature Controller
Note: LME496131000 alr stoped production =) Clear recheck Stock before approve PO

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TMS/TMS431115000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TC2000/02/250A/440V/120V/4mA20/000/ENG/PLU/FUSE//NONE/-/-/00
MODEL (TC2000) Two leg Control of 3 phase Resistive loads
LOAD CONFIGURATION (2) Three phase loads
CURRENT (250A) 250 Amps
LINE TO LINE VOLTAGE (440V) 440 volts
AUXILIARY SUPPLY (120V) 120 volts
INPUT 1 (4mA20) 4-20 mA, INPUT 2 (000) Three phase loads
LANGUAGE (ENG) English, OPTIONS (PLU) PLU - open in alarm
OPTIONS (FUSE) Standard fuse

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Compact controllers 1/16 DIN
Model: LFS SV
Ordering code: LFS832143000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Model: PKC611250300
Temperature Control Model

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

MODEL (TKS)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKS932133000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKS Servo
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER
New Ordering code: TKS932133000
TKS9321 - SERVO + 1RLYOUT + 3DIG.INP
3 - RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
3 -  100/240 VAC
000 - ERO VERSION

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ordering code: LFS832143000
Compact controllers 1/16 DIN, Model: LFS SV

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Model: 2408F/VC/VH/RM/XX/XX/FH/PB/XX/ENG/ /XXXXXX
Eurotherm 2408 Temperature Controller / Programmer

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ordering code: LFS832143000
Compact controllers 1/16 DIN, Model: LFS SV

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam