ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM,Reotemp VIETNAM,Reotemp

ANS hiện tại là đại lý của Reotemp  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm  Reotemp Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

40 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Bearing Embedment RTD Vòng bi nhúng RTD
41 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Plastics Machinery RTD Máy móc nhựa RTD
42 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Bulk RTD Wire Dây RTD số lượng lớn
43 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM RTD Accessories Phụ kiện RTD
44 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Model W Field Mounted HART Temperature Transmitter Máy phát nhiệt độ HART Model W Field Mounted
45 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Z-Temp™ Explosion Proof Temperature Transmitter Máy phát nhiệt độ chống cháy nổ Z-Temp ™
46 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Sanitary Temperature Products Sản phẩm nhiệt độ vệ sinh
47 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Thermowells for RTDs Thermowells cho RTD
48 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Calibration and Certification Services Dịch vụ hiệu chuẩn và chứng nhận
49 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Head Assembly Đầu lắp ráp
50 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Remote Mount Head Assembly Lắp ráp đầu từ xa
51 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Thermocouple Stem Assembly with Plug Connection Lắp ráp cặp nhiệt điện với kết nối cắm
52 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Thermocouple Stem Assembly with Plain Leads Lắp ráp cặp nhiệt điện
53 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Thermocouple Stem Assembly with Transition Lắp ráp cặp nhiệt điện với sự chuyển đổi
54 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Cut-to-Length Thermocouple Cặp nhiệt điện cắt theo chiều dài
55 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Metal Protection Tube Thermocouple Assembly Kim loại bảo vệ ống cặp nhiệt điện
56 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Ceramic Protection Tube Thermocouple Ống bảo vệ gốm
57 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Thermocouple Replacement Element Yếu tố thay thế cặp nhiệt điện
58 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Weld-pad (Tube Skin) Thermocouple Weld-pad (Tube Skin) Cặp nhiệt điện
59 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Magnetic Thermocouple Handheld Probe Đầu dò cặp nhiệt điện từ
60 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Stainless Steel Thermocouple Piercing Probe Đầu dò xuyên thép không gỉ
61 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Surface Mount (Stick On) Thermocouple Cặp nhiệt điện bề mặt (Stick On)
62 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Multipoint Thermocouple Sensors Cảm biến cặp nhiệt điện đa điểm
63 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Railcar Temperature Probes Thăm dò nhiệt độ xe lửa
64 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Embedment Bearing Thermocouples Cặp nhiệt điện mang
65 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Plain Wire Thermocouple with Beaded Junction Cặp nhiệt điện dây trơn có đính cườm
66 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Plastics Machinery Thermocouple Nhựa nhiệt dẻo
67 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Melt Bolt Thermocouple Melt Bolt cặp nhiệt điện
68 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Bulk Thermocouple Wire Dây cặp nhiệt điện số lượng lớn
69 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Thermocouple Accessories Phụ kiện cặp nhiệt điện
70 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Model W Field Mounted HART Temperature Transmitter Máy phát nhiệt độ HART Model W Field Mounted
71 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Z-Temp™ Explosion Proof Temperature Transmitter Máy phát nhiệt độ chống cháy nổ Z-Temp ™
72 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Thermowells for Thermocouples Thermowells cho cặp nhiệt điện
73 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Calibration and Certification Services Dịch vụ hiệu chuẩn và chứng nhận
74 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Threaded Thermowells Thermowells luồng
75 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Flanged Thermowells Mặt bích nhiệt
76 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Weld-In Thermowells Mối hàn nhiệt
77 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Sanitary Thermowells Vệ sinh nhiệt
78 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Model W Field Mounted HART Temperature Transmitter Máy phát nhiệt độ HART Model W Field Mounted
79 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Z-Temp™ Explosion Proof Temperature Transmitter Máy phát nhiệt độ chống cháy nổ Z-Temp ™
80 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Digital Thermometer/ Transmitters Nhiệt kế kỹ thuật số / máy phát
81 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Slimline Temperature Transmitter Máy phát nhiệt độ Slimline
82 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM 2-Wire Programmable In-head Transmitter (TCX-5333A) Máy phát trong đầu có thể lập trình 2 dây (TCX-5333A)
83 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Universal In-head Transmitter (TCX-5331A) Máy phát trong đầu đa năng (TCX-5331A)
84 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM HART 5 4-20 mA In-head Transmitter (TCX-5335D) Máy phát trong đầu HART 5 4-20 mA (TCX-5335D)
85 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM HART 7 4-20 mA In-head Transmitter (TCX-5337D) Máy phát trong đầu HART 7 4-20 mA (TCX-5337D)
86 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM In-head Fieldbus or Profibus Transmitter (TCX-5350B) Máy phát Fieldbus hoặc Profibus trong đầu (TCX-5350B)
87 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM 2-Wire Universal DIN Rail Transmitter (TCX-6331A) Máy phát đường sắt DIN 2 dây đa năng (TCX-6331A)
88 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM 2-Wire HART 5 DIN Rail Transmitter (TCX-6335A Máy phát đường sắt 2 dây HART 5 DIN (TCX-6335A
89 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Sanitary Bimetal Thermometer Nhiệt kế lưỡng kim vệ sinh
90 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Sanitary RTD Head Assembly Hội trưởng RTD vệ sinh
91 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Slimline™ Sanitary RTD Vệ sinh Slimline ™
92 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM ReoClick™ Sanitary RTD ReoClick ™ Vệ sinh RTD
93 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Sanitary Digital Thermometer/Transmitter Nhiệt kế kỹ thuật số vệ sinh / máy phát
94 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Remote Sanitary Digital Thermometer/Transmitter Nhiệt kế kỹ thuật số vệ sinh / truyền
95 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM ReoCube™ Temperature Isolation Bottle Chai cách ly nhiệt độ ReoCube ™
96 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Sanitary Thermowells Vệ sinh nhiệt
97 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Gas Actuated Thermometer Nhiệt kế khí Actuated
98 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Direct Drive Remote Thermometer Nhiệt kế từ xa ổ đĩa trực tiếp
99 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Vapor Actuated Thermometer Nhiệt kế hơi
100 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Remote Digital Thermometer/Transmitter Nhiệt kế / máy phát kỹ thuật số từ xa
101 Reotemp VIETNAM_ĐẠI LÝ Reotemp VIETNAM Remote Sanitary Digital Thermometer/Transmitter Nhiệt kế kỹ thuật số vệ sinh / truyền