Đại Lý WATTS Vietnam,  WATTS Vietnam,  WATTS

ANS hiện tại là đại lý của WATTS tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm WATTS , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Boiler safety group KSG-MS up to 50 kW,Boiler safety group KSG 30E up to 50 kW,Boiler safety group KSG 30 ISO up to 200 kW,Boiler safety group KSG 30 N up to 50 kW,Boiler safety group KSG 30 G up to 50 kW,Boiler safety group KSG30G ISO1 up to 50 kW,Safety group SFR-D for hot water storage heaters up to 10kW (300l),Solar safety group SSG6,Insulation box ISO1 for KSG/G and KSG,Insulation ISO2 box for KSG30
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_BOILER SAFETY GROUPS
BOILER SAFETY GROUP KSG 30E UP TO 50 KW_KSG 30 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Boiler safety group KSG-MS up to 50 kW_KSG-MS/VM1530/ISO WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Boiler safety group KSG 30 ISO up to 200 kW_KSG 30/ISO 2_KSG 30/20M-ISO_KSG 30/25M-ISO  WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Boiler safety group KSG 30 N up to 50 kW_KSG 30 N WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Boiler safety group KSG 30 G up to 50 kW_KSG 30 G WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Boiler safety group KSG30G ISO1 up to 50 kW_KSG30G/ISO1 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Safety group SFR-D for hot water storage heaters up to 10kW (300l)_SFR_10004611 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar safety group SSG6_sSG 6_ 10010512 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Insulation box ISO1 for KSG/G and KSG_ISO1_10005221 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Insulation ISO2 box for KSG30_ISO2_10005222 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Diaphragm type expansion vessel MAG-H,Cap valve KAV for expansion vessels,Vessel connection set with cap valve GAG KAV,Safety group GAG MR20 for installation on expansion vessels
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_EXPANSION VESSEL CONNECTION SETS
DIAPHRAGM TYPE EXPANSION VESSEL MAG-H_10017987_10017987_10017989_10017990_10017991_10017992_ 10017993_ 10017994_10017995_10017996_10017997_10017998_10017999_10018000_10018001_10017932_10018006 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Cap valve KAV for expansion vessels_KAV_0608120_0608125 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Valve FIXFLEX SK20_FIXFLEX SK20 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Vessel connection set with cap valve GAG KAV_GAG/KAV_10017890 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Safety group GAG MR20 for installation on expansion vessels_GAG/MR20_10017885 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Diaphragm type expansion vessel ERE CE,Diaphragm type expansion vessel MAG-H,Solar expansion vessel,Diaphragm type expansion vessel SANIFLEX
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_EXPANSION VESSELS
DIAPHRAGM TYPE EXPANSION VESSEL ERE CE_06820035C_06820050C_06820080C_06820100C_06820150C_06820200C_06820250C_06820300C_06820500C WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DIAPHRAGM TYPE EXPANSION VESSEL MAG-H_10017987_10017987_10017989_10017990_10017991_10017992_ 10017993_ 10017994_10017995_10017996_10017997_10017998_10017999_10018000_10018001_10017932_10018006 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar expansion vessel_06400012WS_06400018WS_06400024S_06400035S_06400050S WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
  WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Diaphragm safety valve SVH,Diaphragm safety valve SVM,Diaphragm safety valve for solar systems SVE-SOL,Diaphragm safety valve VST,Diaphragm safety valve MSM-T70,Diaphragm safety valve MSL ,Combined safety valve PT-684,Combined temperature and pressure valve MSL/PT
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_SAFETY VALVES
DIAPHRAGM SAFETY VALVE SVH_SVH_0216115_0215125_0215125_0217215_0217625_0217630_0218615_0218625_0218630_0218604_0219615_0219625_0219630 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DIAPHRAGM SAFETY VALVE SVM_ 0215725_ 0215730 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DIAPHRAGM SAFETY VALVE FOR SOLAR SYSTEMS SVE-SOL_ 0215825_0215830_ 0215835_0215840_0215860_0215880_0215899 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DIAPHRAGM SAFETY VALVE VST_0212122_0212125_0212127_0212130_0212135_0212140_0212145_0212150_0212154_0212160_0213122_0213125_0213127_0213130_0213135_0213140_0213145_0213150_0213154_0213160_0214122_0214125_ 0214127_0214130_0214135_0214140_0214145_0214150_0214154_0214160 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DIAPHRAGM SAFETY VALVE MSM-T70_10004383_10004393_10004384_10004395_10051851_10004385_10070054_10026076_10070055_10004386 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DIAPHRAGM SAFETY VALVE MSL_10004383_10004393_10004384_10004395_10051851_10004385_10070054_10026076_10070055_10004386 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DIAPHRAGM SAFETY VALVE MSV WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
COMBINED SAFETY VALVE PT-684_PT-684_68403_68404_68450_68451_68452_68453_68455 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
COMBINED TEMPERATURE AND PRESSURE VALVE MSL/PT_0206930_0206940_0206960_0206970_0206999 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic filling valve ALIMAT AL,Automatic filling valve ALIMAT ALMD,Filling valve ALIMAT ALD,Filling valve ALIMAT ALOD,Automatic filling valve 3110C FILLMATIC
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_AUTOMATIC FILLING VALVES
Automatic filling valve ALIMAT AL_ALIMAT AL_0240100 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic filling valve ALIMAT ALMD_ALIMAT ALM_0240200_F+R201 50mm 0-4bar_0312104 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Filling valve ALIMAT ALD_ALIMAT ALD_0240105_ALIMAT ALM D_0240205 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Filling valve ALIMAT ALOD_ALOD_0240115_ALOMD_0240215 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic filling valve 3110C FILLMATIC_3110C_3110C12 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Relief valve 466 THERMATIC,Relief valve USVR,Pressure Valve USVL ,Check valve RDF with manual stop,Relief valve USVR 16,Pressure overflow valve USV16L,Ready-to-mount bypass USVSET
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_RELIEF VALVES
Relief valve 466 THERMATIC_466_4660C12_4662C1 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Relief valve USVR_USVR_10005172_10005174_10005174 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pressure Valve USVL_USV 16L_0265118 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Check valve RDF with manual stop_RDF_0262125_0262132 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Relief valve USVR 16_USVR 16_0265216 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount bypass USVSET_4402050 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pressure overflow valve USV16L_USV16L mittig_ 10006153 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Compact magnetic dirt separator WCS,Threaded magnetic dirt separator WSS,Flanged magnetic dirt separator WBS
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_DIRT SEPARATORS
Compact magnetic dirt separator WCS_DSC0034W_DSC0100W WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Threaded magnetic dirt separator WSS_DST0034W_DSC0100W_DST0112W_DST0200W WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Flanged magnetic dirt separator WBS_DSF0065W_DSF0080W_DSF0100W_DSF0125W_DSF0150W_DSF0200W WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
       
  Draught regulator RT10N
    Draught regulator RT
 
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_DRAUGHT REGULATORS FOR SOLID FUEL BOILERS
Draught regulator RT10N_RT10N_10030719_ WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Draught regulator RT_RT10S_1000 mm chain_RT 20_1000 mm chain WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Thermal safety drain valve STS.S,Thermal safety drain valve STS,Thermal safety drain valve STSR,Spare sheath TH for valves STS and STS20.S series,464 - FULLMATIC,NVFN-FLAM STOP,VTFN-TERMOFLUX,3-way ball valve 296
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_SAFETY DRAIN VALVES FOR SOLID FUEL BOILERS
Thermal safety drain valve STS.S_10027617_10027614_10027616_10027613_10027615_10027618_10027619 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Thermal safety drain valve STS_0232120_0232120 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Thermal safety drain valve STSR_0232520 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Spare sheath TH for valves STS and STS20.S series_0299016_0299014 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
464 - FULLMATIC_4641C34X_4642C1X_4643C114X_4644C112X_4645C2X_4646C65X_4647C80X WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
NVFN-FLAM STOP_0231415_0231420_0231425_0231432_0231440_0231450_0231465_0231480_VIC100 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
VTFN-TERMOFLUX_0230232_0230240 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
3-way ball valve 296_2961_296114_296112_2962_296212_2963_296100_296125_296150_296200 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic and manual air vent valve DUO, DUO/R,NEW INTERVENT,INTERVENT INT10.AV15 elbow model,Automatic shut-off valve RIA for automatic air vent valves series INT, DUO,Automatic side air vent valve MICROVENT model MKL,Automatic air vent valve like MVD but complete with automatic shut-off valve RIA,Automatic air vent valve MINIVENT,Automatic air vent valve for solar systems with unscrewable cover for inspection MINIVENT SOL series,DUOVENT  with automatic shut-off valve RIA. ,Automatic and manual air vent valve DUOVENT,Automatic vertical air vent valve FLOATVENT,Automatic high capacity deaerator provided with manual air vent valve MAXIVENT series,Automatic/manual double deaerator with expansion vessel,Manual air vent valve RDT/K,Drain valve ELV,Air vent screw. Brass body nickel-plated with knurl
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_AIR VENT VALVES
Automatic and manual air vent valve DUO, DUO/R_DUO10_DUO-K10_DUO10.R10_DUO10.R10-K10_DUO10.R15_DUO10.R15-K10 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
NEW INTERVENT_INT10_INT10-K10_Completed with_INT10.R10_INT10.R10-K10_INT10.R15_INT10.R15-K10 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
INTERVENT INT10.AV15 elbow model_INTERVENT INT10.AV15_INTERVENT INT10.AV15-K10 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic shut-off valve RIA for automatic air vent valves series INT, DUO_RIA_0259008_0259010_0259015_0259016 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic vertical air vent valve MICROVENT model MKV_MKV_0251210_MKVR_0251310_MKV_0251410 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic side air vent valve MICROVENT model MKL_0252210_MKLR_0252310_0252410 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic air vent valve like MVD but complete with automatic shut-off valve RIA WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic air vent valve MINIVENT_MV_0250008_0250010_0250215 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic air vent valve for solar systems with unscrewable cover for inspection MINIVENT SOL series_MV-SOL_0249110_0249115 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DUOVENT with automatic shut-off valve RIA_MVDR_0250710_0250715 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic and manual air vent valve DUOVENT_10004958_0250615 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic vertical air vent valve FLOATVENT_2161C_2161C38_2161C12_2161C34_2161C1 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic high capacity deaerator provided with manual air vent valve MAXIVENT series_ 0253020_0253025_ 0253032 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Automatic/manual double deaerator with expansion vessel_0253625_0253640 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Manual air vent valve RDT/K_ WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Drain valve ELV_ELV10_1206010_ELV15_1206015 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Air vent screw. Brass body nickel-plated with knurl_1204006_1204008_1204010 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Flow switch FLU 25,Pressure switch PRMIN,Pressure switch PRM,Pressure switch PA5 1-5 bar,Pressure switch PA12 2-12 bar
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_PRESSURE AND FLOW SWITCHES
Flow switch FLU 25_ FLU25_0401125 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pressure switch PRMIN_0402103 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pressure switch PRM_0402101 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pressure switch PA5 1-5 bar_0402202_0402105 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pressure switch PA12 2-12 bar_0402206_0402205 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Compact contact thermostat WTC,Immersion boiler thermostat TC,Boiler double thermostat TRB100,Remote thermometer TH for thermostats TC and TRB,Capillary thermostat KTC 100,Boiler double thermostat TRR100
SAFETY, CONTROL & ACCESSORIES FOR HEATING_BOILER THERMOSTATS AND TEMPERATURE LIMITERS
Compact contact thermostat WTC_WTC-ES_WTC-IS_WTC-ES WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Immersion boiler thermostat TC_TC100/IN_0406101_TC100/AN_0406111_TC150/AN_0406151_TC200/IN_0406201_TC200/AN_0406211  WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Boiler double thermostat TRB100_ 0405301TU_TRB150 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Boiler double thermostat TRR100_TRR100_10013512 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Capillary thermostat KTC 100_KTC100_10013544_TH/KTC100_10013545_DK/KTC100_10013546_ZR/KTC100_10013547 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Remote thermometer TH for thermostats TC and TRB_TH/TC_10013520_10013521_10013522_ 10013523_ 10013524 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
PUMP GROUPS Heat measuring WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HEAT INTERFACE UNITS_HEAT INTERFACE UNIT HIU 1 HTW 12 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
PUMP GROUPS_PUMP UNITS DN25-DN32 Pump unit PAS for radiator heating WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pump unit FlowBox HK8180 for radiator heating WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pump mixing valve unit PASM for radiant heating WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pump mixing valve unit FlowBox HKM8180 for radiant heating WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pump mixing valve unit HKF8180 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pump mixing valve unit FBC-HC8180 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pump unit WattMix with 2 pumps for wall hanged gas boiler connection WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pump unit WattMix with 1 pump for wall hanged gas boiler connection WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating circuit distributor VB32 for 2-5 pump units connection WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
PUMP GROUPS_HEATING BOILER CONNECTION DN40-DN50 Pump unit HK40 and HK50
 
WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pump mixing unit HKM40 HKM50 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating Curcuit Distributor VB50 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pedestal Set HKV-FUSS WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Angle-connector set VB50/80-ECK WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Reducer REDU WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
PUMP UNITS FOR SOLAR SYSTEMS Pump module SOL-DUO WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar pump unit FBS 8010 Single WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
FLOWBOX SOLAR 8010-E WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar pump unit FLOWBOX SOLAR 8010-CE WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar pump unit FLOWBOX SOLAR 8180 SINGLE WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar pump unit FLOWBOX SOLAR 8180-E WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
FLOWBOX SOLAR 8180-CE WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar safety group SSG6 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Thermostatic kit SOLARKIT WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Rinse, fill and drain unit QuickFill WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Fittings for solar unit connection KVSR - RED STK WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar Controller LED Basic WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar Controller LCD PLUS WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
DOMESTIC COMPACT FRESH WATER UNITS FRIWA FRIWA 8020 COMPACT_FRIWA 8022_FRIWA 8023_FRIWA 8024 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
FRIWA EASY_FRIWA 8023_FRIWA 8024 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
FLOWBOX CIRCU_FB Circu B_FB Circu BR WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
BOILER CHARGING UNITS FOR SOLID-FUEL BOILERS KLS8180 WITH THERMOSTATIC MIXING VALVE WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
KLE boiler charging unit for solid-fuel fired boilers_KlE50 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
MIXING VALVE KLV WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HYDRAULIC SWITSCHES HYDRAULIC SWITCH HW80/120 4M³_HW80/120_RB-HW80/120 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HYDRAULIC SWITCH HW140/140 10M³_HW140/140 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HYDRAULIC SWITCH HW-Q60-80_HW-Q60/80 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
WT-BOX 8180 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
SMART HOME AND CONTROLS_WATTS® VISION® SMART HOME SYSTEM Watts® Vision® system Сentral unit BT-CT02-RF, capacitive touch screen WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Watts® Vision® system Сentral unit BT-CT02-RF, resistive touch sreen WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room thermostat BT-A02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room RF thermostat BT-D02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room RF thermostat BT-DP02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Radio frequency connection box BT-M6Z02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Extension module BT-S6Z02-RF 24/230V WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heat & cool module BT-HCM02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Wall Receiver BT-WR02-RF (live) WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Wall Receiver BT-WR02 RF Free Contact WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Wall Receiver BT-WR02 HC RF (potential free) WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Electronic thermostatic actuator BT-TH02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Radio frequency plug receiver BT-PR02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Flush Receiver BT-FR02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Repeater BT-FVR02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
External power supply for BT-CT02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
External sensor/floor sensor SENSOR 10K WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Wireless outside temperature probe BT-OS02-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Smart home and controls_WIRED THERMOSTATS Room thermostat BT-A WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room thermostat BTD WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Programmable electronic room thermostat BTDP WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Wired LCD programmable digital thermostat MILUX2 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Connecting box WFHC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Weekly timer programmer WFHC-TIMER WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Thermostat filaire WFHT-BASIC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room thermostat WFHT-BASIC + WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room thermostat WFHT-DUAL with floor sensor WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room thermostat WFHT-LCD with LCD display WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Electronic room chrono-thermostat BATTERY ELECTRONIC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room thermostat BELUXTOF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room thermostat BELUXTIC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Thermostat filaire WFHT-PUBLIC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Room thermostat BELUX TI-NL WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Transformer for 24 VAC actuators WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
External sensor/floor sensor SENSOR 10K WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Smart home and controls_RADIO THERMOSTATS WAT MILUX2 RF WEEKLY PACK WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
One zone receiver EHRFR WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Radio connection box WFHC-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Electronic room thermostat with RF control WFHT-RF BASIC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Electronic room RF-thermostat WFHT-LCD-RF WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
External sensor/floor sensor SENSOR 10K WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Smart home and controls_THERMOSTATS FOR FAN-COILS Mechanical thermostat for fan-coils FAN OPEN WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Electronic thermostat for fan-coils FAN COMFORT2T WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Electronic thermostat for fan-coils 4-pipe type FAN COMFORT4T WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Smart home and controls_THERMOSTATS FOR ELECTRICAL FLOOR HEATING
Flush mounting thermostats Wattstemp 850 and 860
WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Flush mounting thermostat EFHT-BASIC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Flush mounting thermostat EFHT-LCD WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Smart home and controls_WEATHER-DEPENDENT AND REMOTE HEATING CONTROL Controller CLIMATIC CONTROL for heating and cooling systems WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Radio frequency room chrono thermo-hygrostat Milux-Hydrostat WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Water temperature SENSOR NTC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Antenna FUNK-ANTENNE 433 MHz for Climatic Control WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Wireless outside temperature sensor OTS-RF for climatic control WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Smart home and controls_ELECTRONIC CONTROL UNITS FOR SOLAR SYSTEMS Solar Controller LCD Picto WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar Controller LED Advanced WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar Controller LED Basic WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Solar Controller LCD PLUS WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HYDRONIC RADIANT HEATING SOLUTIONS_CONTROL UNITS AND MIXING VALVES FOR UNDERFLOOR HEATING ISOMIX - F ready-to-mount control unit WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
ISOMIX - HC ready-to-mount control unit WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount, compact control unit ISOTHERM for warm-floor regulation WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount, compact control unit to control the supply temperature FRG 3005F WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount compact unit FRG 3015F WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount compact unit FRG 3015W2 WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount floor heating control unit FRG3020-F WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount floor heating control unit FRG3020-HC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount, compact control unit FWR for floor heating WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Upgrade set for shunt units TCS-H WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Three-way sector mixing valve V3GB with actuator WATTS CLASSIC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Four-way sector mixing valve V4GB with actuator WATTS CLASSIC WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Thermostatic mixing valve AM63C AQUAMIX 25-50°C for underfloor heating WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HYDRONIC RADIANT HEATING SOLUTIONS_BRASS MANIFOLDS Heating manifold HKV-A for radiators WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating manifold HKV for Underfloor (UFH) WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating manifold HKV T with flow meters for Underfloor WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Manifold HKV T Brass Flow Meters for UFH with ball valve set WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating manifold extension HKVE WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating manifold HKV2013A 55mm with Flow Meters for Underfloor WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating manifold HKV2013A 50mm with flow meters for Underfloor WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HYDRONIC RADIANT HEATING SOLUTIONS_STAINLESS STEEL MANIFOLDS Stainless Steel Manifold HKV2013AF with Flow Meters for Underfloor Heating WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Stainless Steel Manifold HKV2013AF+ with Flow Meters for Underfloor Heating equipped with end set and ball valve set WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Manifold HKV2010-VA Stainless Steel for Underfloor Heating WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Manifold HKV2010-VA Stainless Steel for Underfloor Heating equipped with accessories WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating manifold extension HKVE WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HYDRONIC RADIANT HEATING SOLUTIONS_INDUSTRIAL BIG CAPACITY MANIFOLDS Modular big size brass industrial manifold INDU 2054M WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
End cap set with fill and drain-cock WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ball valve for modular big size manifolds WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Brackets for big size manifolds WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
HYDRONIC RADIANT HEATING SOLUTIONS_MANIFOLD AND RADIANT HEATING ACCESSORIES Balancing valve for radiant heating system Series MH WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Heating manifold extension HKVE WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Manifold insulation for HKV WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Pipe guiding arc CRT WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Manifold connection set for HKV and HKV/T WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Angled ball valve set WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
KH Ball valve set brass body 1” with union nut and gaskets WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ball valves set KHT WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
KH-SET WMZ WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ball valve set KH-SET Smart Balancing WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
ES-Set KFE90 1"IG Ni end set WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
ES-SET Q of brass for manifolds HKV2010 and HKV2013A WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Ready-to-mount bypass USVSET WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Set AS-MSP of 2 adapters WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Manifold Extension Coupling (Pair) WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
CAP for manifolds HKV WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Mini ball valve for manifold outlets connection KH WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Clamping screw RVС-С WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Clamping screw RVP-C with Eurocone WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Flow meters for manifolds HKV 0-4 l/min nickel plated WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Flow meters for manifolds HKV 0-6 l/min WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Brackets for round pipe manifolds WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
SOLAR ball valve WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam 
Self-sealing fill and drain-cock KFE15SD WATTS Vietnam, Đại lý phân phối WATTS tại Vietnam