Đại lý BAMO tại Vietnam,Thiết bị đo độ dẫn điện BAMOPHAR 323 Bamo

LAS

Resistivity monitor

Màn hình điện trở suất BAMO

Conductivity

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOPHOX 319 ML-DB

Resistivity Metre

Thiết bị đo điện trở suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOPHAR 323

Conductivity / Resistivity

Thiết bị đo độ dẫn điện / Điện trở suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BS - BC

Conductivity and resistivity probes

Đầu dò độ dẫn điện / Điện trở suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BF 1200 Series

Conductivity measuring electrode

Điện cực đo độ dẫn điện BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TCS 3020 Series

Inductive conductivity probe in NORYL

Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOPHAR 364

Conductivity meter for inductive probe

Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TCL S50

Inductive conductivity, PEEK probe

Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOSOFT Smart

Water hardness monitor

Thiết bị kiểm soát độ cứng của nước BAMO

Water hardness

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TURBISWITCH GS4

Turbidity controller

Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO

Turbidity

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TURBISWITCH GA 1 / GA 5 / GA 11

Turbidity measuring cells

Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TURBISWITCH CP2

Immersion probe

Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MUDLine® TGS

Battery operated sludge level controller

Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MUDSonic

Underwater settled solids detector

Thiết bị phát hiện chất rắn BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOPHAR 436

Turbidity monitor

Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TURBISENS

Turbidity transmitter, Immersion Probe

Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TURBICUBE

In-line turbidity system

Hệ thống kiểm soát độ đục BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

TRUBOMAT GAB

In-line turbidity system

Hệ thống kiểm soát độ đục BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOPORT MI 415

Handheld turbidity-meter

Thiết bị đo độ đục cầm tay BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOWIZ 452

Dissolved oxygen monitor

Thiết bị kiểm soát độ hòa tan Oxy BAMO

Oxygen

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOX 453

Dissolved oxygen optical probe

Đầu dò quang độ hòa tan Oxy BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng BAMO tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm BAMO tại Vietnam