Đại lý BAMO tại Vietnam,Thiết bị kiểm soát pH/mV BAMOPHAR 107 Bamo

Model

Name of product

Vietnamese name

Category

Brand name

BAMOPHAR 107

pH / mV Monitor

Thiết bị kiểm soát pH/mV BAMO

pH và ORP

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9336

pH and ORP Immersion probes

Đầu dò pH và ORP dạng nhúng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9337

pH and ORP immersion probe – Built-in temperature sensor

Đầu dò pH và ORP dạng nhúng, tích hợp cảm biến nhiệt độ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9339

Immersion probe pH/ORP

Đầu dò pH và ORP dạng nhúng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9346

Immersion probe for pH and ORP measurements

Đầu dò pH và ORP BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9200

pH and ORP in-line measuring cells

Thiết bị đo pH và ORP BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9240

In-line electrode holder for 1 electrode pH or ORP

Giá đỡ điện cực trong dòng cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9400

On-line holder for pH or ORP electrode

Giá đỡ điện cực cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9410

On-line holder for pH and ORP electrodes

Giá đỡ điện cực cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9500

In-line electrode holders under pressure

Giá đỡ điện cực trong dòng chịu áp suất BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

8306

Probe holder poles

Cực giữ đầu dò BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9360

Auto-cleaning probe

Đầu dò tự làm sạch BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

pH - ORP

Industrial application electrodes

Điện cực công nghiệp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

9090

Compensation temperature probes

Đầu dò bù trừ nhiệt độ BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

2000 series

pH heavy duty electrodes

Điện cực pH hạng nặng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

Pooltest 3

Photometer for chlorine and isocyanuric acid

Máy đo quang clo và axit isocyanuric BAMO

Chlorine, disinfection

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MW-10 – MW-11

Pocket photometers for chlorine measurement

Máy đo quang clo cầm tay BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

ClO₂⁺

Colorimeter for chlorine and chlorine dioxide

Máy đo màu clo và điôxít clo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CHLOROMETRE DUO

HANDHELD PHOTOMETER FOR CHLORINE HIGH RANGE

Máy đo quang clo tầm xa cầm tay BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CL4.2

Free chlorine sensor, at constant pH

Cảm biến clo tự do với pH không đổi BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CC1

Sensor for free chlorine with stabilizers

Cảm biến clo tự do với chất ổn định BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CS4

Free chlorine sensor

Cảm biến clo tự do BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CP4

Total chlorine sensor

Cảm biến clo BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BR1

Bromine sensor

Cảm biến brom BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CD7

Chlorine dioxide sensor

Cảm biến clo điôxít BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CCK

Free chlorine, ozone, chlorine dioxide sensor

Cảm biến clo, ôzôn, clo điôxít tự do BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

AS2 and AS3

Free chlorine and chlorine dioxide sensors

Cảm biến clo, clo điôxít tự do BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

OZ7

Ozone sensor

Cảm biến ôzôn BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

OZ10

Ozone sensor

Cảm biến ôzôn BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

WP7

Hydrogen peroxide sensor

Cảm biến hydrogen peroxide BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

PES7

Peracetic acid sensor

Cảm biến acid peracetic  BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

P9

Peracetic acid sensor 60°C

Cảm biến acid peracetic 60°C BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MEASURING CELLS

Amperometric sensors

Cảm biến điện tích BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOPHAR 194

Disinfectant monitoring and control

Kiểm soát chất khử  trùng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NEON

Monitor for CCK sensor

Màn hình cho cảm biến CCK BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BMG 72

Wall mount galvanometric indicator

Đồng hồ báo điện kế treo tường BAMO

Data processors

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

NANODAC

Recorder - Digital and Graphic indicator

Thiết bị ghi - hiển thị đồ họa và KTS BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOPHAR 216

Monitor - Recorder

Thiết bị ghi - kiểm soát BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOWIZ

Digital and graphical display

Hiển thị kĩ thuật và đồ họa BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

ITU 402 - ITU 412

Panel mounting indicators

Bảng điều khiển dạng lắp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

ITU 404 - ITU 414

Panel mounting indicators

Bảng điều khiển dạng lắp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BMPC 4896

Wall mount cabinet for 48x96 mm indicators

Bảng điều khiển dạng lắp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MultiCONT

Multi-parameter monitor

Màn hình đa thông số BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

EVEREST 214S

2 Channels, 4 thresholds, Relay

Rơle BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CUB-233

Versatil converter

Bộ chuyển đổi BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BXNT

Intrinsic safety converter

Bộ chuyển đổi BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

GsM 25e

Modem GSM / GPRS

Modem BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

GSM module WITH CABINET

GSM and Wall mounting housing

Module BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

ES 2001

Amplifier relay

Bộ khuếch đại Rơle BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

RDN 11

Intrinsic safety relay

Rơle BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOTOP 281

Frequency converter

Bộ chuyển tần BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BAMOTOP

Frequency converter

Bộ chuyển tần BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BIF 6040

Flow-rate and totalizer

Bộ đo lưu lượng và tính tổng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BCP 48

Programmable Counter / Downcounter

Bộ đếm có thể lập trình BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng BAMO tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm BAMO tại Vietnam