Đại lý GINICE Vietnam,GINICE Vietnam,GINICE 

ANS hiện tại là đại lý của GINICE tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm GINICE Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Item and Description Model Vietnam Brand
PIPE TEMPERATURE SENSOR GPT-100, GPT-1000, GPT-N3K, GPT-N5K, GPT-N10K GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-100 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-1000 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N3K GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N5K GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE SENSOR GOT-N10K GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-100 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-1000 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE SENSOR GST-N3K, GST-N5K, GST-N10K GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE SENSOR GDT-100, GDT-1000, GDT-N3K, GDT-N5K, GDT-N10K GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-100 GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-1000 GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N10K GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N5K GINICE Vietnam
AVERAGE TEMPERATURE SENSOR GDAT-N3K GINICE Vietnam
PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER GPTO-110 GINICE Vietnam
PIPE TEMPERATURE TRANSMITTER GPTO-420 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER GOTO-105; GOTO-2 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMPERATURE TRANSMITTER GOTO-420 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-2 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-105 GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE TRANSMITTER GRTO-420 GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-2 GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-105 GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE TRANSMITTER GDTO-420 GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-100 GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-1000 GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N3K GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N5K GINICE Vietnam
SAUNA TEMPERATURE SENSOR GSR-N10K GINICE Vietnam
OUTSIDE HUMIDITY TRANSMITTER GOHO-2 GINICE Vietnam
ROOM HUMIDITY TRANSMITTER GRHO-2 GINICE Vietnam
DUCT HUMIDITY TRANSMITTER GDHO-2 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt100 GINICE Vietnam
OUTSIDE TEMP./HUMI. TRANSMITTER GOTHO-2pt1000 GINICE Vietnam
ROOM TEMP./HUMI. TRANSMITTER GDTHO-2, GDTHO-2pt100, GDTHO-2pt1000 GINICE Vietnam
FOR DAMPER CONTROLLER POTENTIOMETER GPM-010P/R GINICE Vietnam
FOR VALVE CONTROLLER POTENTIOMETER GPM-010P/R GINICE Vietnam
ROOM TEMPERATURE CONTROLLER GRC-1100 GINICE Vietnam