Alliance Sensors VIetnam, Đại lý Alliance Sensors tại Việt nam

ANS công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp.

Chúng tôi là nhà phân phối hãng Alliance Sensors tại thị trường Việt Nam.

Product

Model

Brand

LVIT Linear Position Sensors MHP-7 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensors ME-7 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensors MR-7 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensors SS-7 series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Linear Position Sensors for Power Generation Steam Control Valves PGSD Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Linear Position Sensors for Power Generation Steam Control Valves PGHD Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Linear Position Sensors for Power Generation Steam Control Valves PGxR Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensor Spring Loaded LRS-18 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensor LR-19 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensor LV-45 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
Inductive Linear Position Sensors LVI-45-450-R-00-20-S Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensor LRL-27 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensor LR-27 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Linear Position Sensor LZ-33 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Spring Loaded Linear Postion Sensor GHS-19 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Đại lý Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor LZ-25 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Linear Position Sensor LA-9.5 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Posiiton Sensor LA-19-A Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Position Sensor LA-20.6 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam
AC LVDT Spring Loaded Linear Position Sensor LAS-19-A Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam
AC LVDT Spring Loaded Position Sensor LAS-19-R Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Position Sensor Hermetically Sealed LHA-19-A Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Linear Position Sensor Hermetically Sealed  LHA-19-R Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam
LVIT Linear Position Sensor LZ-19 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam
Linear Potentiometer LP-22 Series Alliance Sensors Probes, Alliance Sensors Vietnam
LVIT linear position sensor LZ-13 Series Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam
Dimensional Gaging Probes DGP Series Alliance Sensors Linear Potentiometer, Alliance Sensors Vietnam
Miniature Digital Process Meter M-100 Series Alliance Sensors Digital Process Meter, Alliance Sensors Vietnam
LVDT Signal Conditioner DIN Rail Mounted  S2A Series Alliance Sensors Signal Conditioner, Alliance Sensors Vietnam
LVDT Signal Conditioner DIN Rail Mounted SC-200 Series

Alliance Sensors Signal Conditioner, đại lý Alliance Sensors Vietnam

Digital Thermocouple or RTD Temperature Scanner Indicator PMD-MXT Series Alliance Sensors Digital Thermocouple , Alliance Sensors Viet nam
8-Channel Thermocouple Amplifier Signal Conditioner Module with 0 to 5 VDC Analog Output  TCA-MS-K-8-A4 Alliance Sensors Digital Thermocouple , Alliance Sensors Viet nam
Type K Thermocouple Amplifier Signal Conditioner Module  TCA-MS-K-1 Alliance Sensors Digital Thermocouple , Alliance Sensors Viet nam
EGT Digital Pyrometer Gauge and Probe Kit for Marine Engines EGT-PD Alliance Sensors Digital Pyrometer Gauge, Alliance Sensors Viet nam
EGT Digital Pyrometer Gauge and Probe Kit for Marine Engines PMDW-RLC5TCBB1 Alliance Sensors Digital Pyrometer Gauge, Alliance Sensors Viet nam
CHT Digital Pyrometer Gauge + CHT Cylinder Head Temperature Sensor Kit FS KIT-PMD1XT-CHT-FS-XXX Alliance Sensors Digital Pyrometer Gauge, Alliance Sensors Viet nam
CHT Digital Pyrometer Gauge + CHT Cylinder Head Temperature Sensor Kit WS KIT-PMD1XT-CHT-WS-XXX Alliance Sensors Digital Pyrometer Gauge, Alliance Sensors Viet nam
Type J Thermocouple Sensor Probe Industrial Head Assembly FM/IHA-TC-AFE-JU-FB-XX Alliance Sensors Thermocouple Sensor, Alliance Sensors Viet nam
Type K - CHT Cylinder Head Temperature Sensor CHT-FS-072-06-XX-K-N Alliance Sensors Temperature Sensor, Alliance Sensors Viet nam
Type J - CHT Cylinder Head Temperature Sensor CHT-WS-072-00XX-JJ-N Alliance Sensors Temperature Sensor, Alliance Sensors Viet nam
Weld Pad Surface Temperature Thermocouple Probe WPTC-ST-04-072-K-N-IND

Alliance Sensors Linear Position Sensor ,Đại lý  Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor Spring Loaded LRS-18 Series Alliance Sensors Temperature Thermocouple Probe, Alliance Sensors Viet nam
LVIT Spring Loaded Linear Postion Sensor  GHS-19 Series Alliance Sensors Spring Loaded Linear Postion Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Spring Loaded Linear Position Sensor LAS-19-A Series Alliance Sensors Spring Loaded Linear Postion Sensor, Alliance Sensors Viet nam
AC LVDT Spring Loaded Position Sensor  LAS-19-R Series Alliance Sensors Spring Loaded Position Sensor, Alliance Sensors Viet nam
     

ANS Vietnam là đại lý chính thức của Alliance Sensors VIetnam

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất – Một số dòng sản phẩm chúng tôi có hàng sẵn kho 

Báo giá nhanh – Hàng chính hãng – Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật 24/7 – Giao nhanh 24h.