Đại lý Dotech tại Vietnam,Air Conditioning DX100 Dotech

Kind of Products 

Product - English Name

Code 

 

Air Conditioning

Professional HVAC Controller

EX3400

Controller for HVAC (AHU, Constant temp & humidity unit, Dehumidifier, etc.) - 4COMP

[DX120] 

Controller for HVAC (AHU, Constant temp & humidity unit, Dehumidifier, etc.) - 2COMP

[DX100] 

Constant temp & humidity


Thermo-Hygrostat Controller

[DQ1000] 


Controller for DX Constant temp & humidity unit

[DX140] 

Screw Compressor


 Screw Water Source Heat Pump Controller - stepless control

[DX221H]


Screw Water Source Heat Pump Controller - stepless control

[DX220H] 


Screw Refrigerator (Chiller,CDU) Controller

[DX270] 

Cycle Screw Refrigerator (Chiller,CDU) Controller - stepless control

[DX240] 4

Cycle Screw Refrigerator (Chiller,CDU) Controller - stepless control

[DX220] 2

Screw Compressor Controller(1 Cycle & Stepless Control)

[DX200] 

Recipro/Scroll Compressor

Smart Chiller Controller

[CX9230] 

 Refrigerator & Chiller Controller

[FX32C]

Ground Source Heat Pump Controller (water source, waste heat, seawater source)

[DX230H] 

Recipro/Scroll Refrigerator (Chiller,CDU) Controller

[DX232] 


Recipro/Scroll Refrigerator (Chiller,CDU) Controller

[DX230] 

Heat Pump


Water Source Screw Heat Pump Controller

[BX1400] 


Air Source Heat Pump Controller (Screw Compressor Type)

[BX1600] 


Air Source Heat Pump Controller

[DX230H] 


Heat Pump Controller (2-Screw Compressor)

[DX221H] 


Water Source Screw Heat Pump Controller

[DX200H] 


Air Source Heat Pump Controller

[BX1500] 

Multi Rack/Controller


Multi-Rack CDU Controller

[DX260] 

Showcase


Showcase & Coldroom Controller

[FX32J1,2,3] 

[Smart Case] 

FX32S Series


[Plug in] 

FX32J Series

Cellar


SMART CELLAR

[MX32_SPLIT] 

Low temperature / refrigeration / frozen cellar controller


[SMART CELLAR] 


Compressor and Unit Cooler of Cellar

[DX500] 

Voice Alarm Transmitter

[VX400] 


Multi function ShowCase, Cold Room Controller

[FX32R] 

Fan Coil Unit(FCU)


Fan Coil Controller

[FX32F] 

Defrost Control


Electronic defrost controller

[DEFSAVER2] 

Electronic expansion valve controller


Ultra Precision Driver for electronic expansion valve

[EVD9] 


Driver for electronic expansion valve (Bipolar Stepping Motor Type)

[EVD7] 


Electronic Expansion Valve Controller for Unipolar Step Motor

[EVC10B] 


 Driver for electronic expansion valve (Unipolar Stepping Motor Type)

[EVD5]

Electronic Expansion Valve Controller for Bipolar Step Motor


[EVC20] 


Electronic Expansion Valve Controller (Unipolar Step Motor Type)

[EVC10] 

Electronic expantion valve


Electronic Expansion Valve (Unipolar)

[EEV-DPF(O)] 

Digital Pressure Switch

Multi Pressure Transmitter  

[DPM513] 

 

Digital Pressure Multi Switch

[DPX300] 

Digital pressure multi switch(Remote display type)

[DPX200R] 

Digital Pressure Multi Switch

[DPX100] 


Digital Pressure Multi Switch

[DPX200] 

Digital Pressure Switch

[FX32P] 

Sensors/Transmitters

Slope Sensor  

[IMX200] 

 

CO2 Transmitter  

[GTX210] 

 

 Room Sensor  

[HTX33C-01]

Temp Transmitter

Room Sensor  

[HTX33C-01] 

General-Purpose Head Type Transmitter (4~20mA)

[DCT190B] 

Indoor High Precision (0.1℃) Temp Transmitter

[HTX10C] 

Temp & Humidity Transmitter

 Room Sensor  

[HTX33C-01]

Room Sensor  

[HTX33C-10] 

 Flush-mount Multisensing Transmitter

[HPX2000-A]

Ultra-Precise Industrial Temperature and Humidity Transmitter

[HTD1200C] 

HVAC Transmitter

 Industrial Multi Dew-Point Transmitter

[HTX40]

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Dotech tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Dotech tại Vietnam