Đại lý Rubsamen & Herr Vietnam, Rubsamen & Herr Vietnam,Rubsamen & Herr

ANS hiện tại là đại lý củaRubsamen & Herr  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Rubsamen & Herr , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

Models Name of products Vietnamese name Brand name
  Filter fans & exhaust filters bộ lọc quạt và bộ lọc đầu ra Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LV Filter fans series LV Bộ lọc quạt LV Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
 LV 200 EC - LV 250 EC - LV 300 EC EC-Fans LV 200 EC - LV 250 EC - LV 300 EC Quạt EC LV 200 EC - LV 250 EC - LV 300 EC Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LV 410 EC - LV 600 EC - LV 800 EC EC-Fans LV 410 EC - LV 600 EC - LV 800 EC Quạt EC LV 410 EC - LV 600 EC - LV 800 EC Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
GV Exhaust filters series GV bộ lọc đầu ra GV Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
IP 55 Filter fans and exhaust filters IP 55 Bộ lọc quạt và bộ lọc đầu ra IP 55 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
EMC EMC filter fans and exhaust filters Quạt lọc EMC và bộ lọc đầu ra Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
KB 100, 200, 250, 300, 400 & 600 Gill Plates KB 100, 200, 250, 300, 400 und 600
Tấm lót KB 100, 200, 250, 300, 400 và 600
Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
BV 400/500 & BV 600/700 Cover plate BV 400/500 und BV 600/700
Khung BV 400/500 và BV 600/700
Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LS Filter fans series LS Bộ lọc quạt LS Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LG Exhaust filters series LG Dòng bộ lọc LG Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Roof-mount. fan & air vent máy thông gió, quạt và lỗ thông hơi Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
DL 400/ 420, DE 400 Roof-mounted fan and air vent máy thông gió, quạt và lỗ thông hơi Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
DL 1500 Roof-mounted fan DL 1500 Quạt trần DL 1500 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
DVL / DVE 400 - 800 Roof Filter Fan and Exhaust Filter DVL / DVE 400 - 800 Mái thông gió và thông gió DVL / DVE 400 - 800 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
IL 120 Internal Fan quạt sử dụng nội bộ Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  19 Inch Fan Units khay quạt 19 inch Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TER 150/19  Digital Temperature Controller TER 150/19 with 19“- panel Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số TER 150/19 với bảng điều khiển 19 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TLR 400/19
LRK 2 230V
LRT 5 230V
19“-fan unit with integrated speed controller Khay quạt 19 "với bộ điều khiển tốc độ Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
LEK 2/3, LET 4/6 19" Fan units khay quạt 19 inch Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Enclosure heaters tủ điều khiển Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
SM 10 - 45 Heaters for Enclosures SM 10 - 45 Tủ điều khiển SM 10 - 45 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
SH 60 – 400L Heaters for Enclosures SH 60 – 400L Tủ sưởi điều khiển SH 60 - 400L, SH 10 - 45 (loại lệch pha) Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
SL 250 – 650 Heaters for enclosures with fan SL 250 – 650 Bình nóng lạnh có quạt SL 250 - 650 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
SF 35 + 55 Heater for Enclosures SF 35 + 55 Tủ điều khiển nhiệt SF 35 + 55 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
Available for types SH 60 -1000L Mounting Plates for Enclosure Heaters Tấm hỗ trợ cho tủ sưởi điều khiển Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
EGO S3, 04, 06, 08
SKY 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, A0
DEK 04, 08, 12, 15, 20, 30, 40
Cooling units for enclosures
Thiết bị làm mát cho tủ điều khiển
Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Thermoelectric coolers + dehumidifier for enclosures Peltier - bộ phận làm mát + máy hút ẩm Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
PK 30, 50, 75, 100, 150, 300 Thermoelectric coolers Thiết bị làm mát Peltier Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
PSE 30, 30L, 30LP Dehumidifier for Enclosures Tủ hút ẩm điều khiển Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
5A, 10A, 20A Power Supplies for Thermoelectric Coolers máy Cung cấp năng lượng cho các thiết bị làm mát Peltier Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Heat exchangers bộ trao đổi nhiệt Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
MIX 20, 36, 50, 80 Air to Air Heat Exchangers trao đổi nhiệt không khí Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
BIT 25, BLU 18, 25, 35, 45, A0, A5 Air to Water Heat Exchangers trao đổi nhiệt không khí Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Fans and Accessories quạt và các phụ kiện Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
KL 50 FAN KL 50 Quạt nhỏ KL 50 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
KL 100 FAN KL 100 Quạt nhỏ KL 100 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
BG 50/ 100, KG 50/ 100, FR 102, AK 100  Accessories for fans các phụ kiện đi kèm Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Thermostats and Controllers bộ điều nhiệt và bộ điều khiển Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
 TER 150 Digital Temperature Controller TER 150 Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số TER 150 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TER 150/19 Digital Temperature Controller TER 150/19 with 19“- panel Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số TER 150/19 với bảng điều khiển 19 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TFO – TFS Thermostats with pre-set temperatures TFO – TFS Sửa lỗi nhiệt TFO - TFS Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
TFO 10/ 20/ 35/ 45; TRS 60, TRO 60; TRW 60; TWR 60; TH 110; TOS 60; TER 150- 150/19; TES 60; TRP 205/ 260; TC 3215; HYW 90 Thermostats, Hygrostats and Accessories Bình giữ nhiệt, hygrostats + phụ kiện Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Accessories phụ kiện Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
KB 100, 200, 250, 300, 400 und 600 Gill Plates KB 100, 200, 250, 300, 400 und 600 Tấm lót KB 100, 200, 250, 300, 400 và 600 Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
  Filter fan shrouds  nắp màng bảo vệ quạt Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
AG 250/ 300 Extension frames khung treo Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
BG 50/ 100, KG 50/ 100, FR 102, AK 100  Accessories for fans phụ kiện đi kèm quạt Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr
P15/150S
P15/350S
P15/500S
Z-Line-Filter
Filter Mats and Z-Line-Filter Bộ lọc thảm và bộ lọc Z-Line Rubsamen & Herr Vietnam, đại lý Rubsamen & Herr