Đại lý phân phối hãng tại Garter tại Vietnam,Thiết bị đo lực bóc NPT-300 Garter

Models

Name of products - Tên sản phẩm

Brand name

NCT-280

High Cost Performance Taping Machine - Máy kiểm lỗi hiệu suất cao Garter

Garter tại Viet Nam

NCT-5100

Super High Speed Taping Machine - Máy kiểm lỗi tốc độ cao Garter

Garter tại Viet Nam

NCT-2801

Super High Speed Taping Machine - Máy kiểm lỗi tốc độ cao Garter

Garter tại Viet Nam

NCT-5200

Ultra High Speed Taping Machine - Máy kiểm lỗi tốc độ cực cao Garter

Garter tại Viet Nam

NCT-5300

Ultra High Speed Taping Machine - Máy kiểm lỗi tốc độ cực cao Garter

Garter tại Viet Nam

NCT-6000

Wafer Ring to Taping Machine - Máy kiểm lỗi vòng Wafer Garter

Garter tại Viet Nam

NCS-3100

High Speed Sorting Machine Foe LED - Bộ phân loại tốc độ cao cho  LED  Garter

Garter tại Viet Nam

NCS-8100

High Speed Sorting Machine Foe LED - Bộ phân loại tốc độ cao cho LED  Garter

Garter tại Viet Nam

NCS-3300

Ultra High Speed Machine For LED - Bộ phân loại tốc độ cực cao cho LED Garter

Garter tại Viet Nam

NCS-4100

High Speed Sorting Machine for Ceramic Typed LED - Máy phân loại tốc độ cao cho đèn LED gốm

Garter tại Viet Nam

NCS-4200

High Speed Sorting Machine for Ceramic Typed LED - Máy phân loại tốc độ cao cho đèn LED gốm

Garter tại Viet Nam

NCS-4300

High Speed Sorting Machine for Ceramic Typed LED - Máy phân loại tốc độ cao cho đèn LED gốm

Garter tại Viet Nam

NST-610

Full Auto High Speed LED Chip Sorter - Máy phân loại chip LED tốc độ cao hoàn toàn tự động

Garter tại Viet Nam

NPB-200

Full Auto High Speed LED Chip Prober - Prober chip LED tốc độ cao hoàn toàn tự động

Garter tại Viet Nam

NVI-211A

Wafer chip visual inspection equipment - Thiết bị kiểm tra trực quan chip Wafer

Garter tại Viet Nam

NLT-1000

Tester - thiết bị đo lường

 

Garter tại Viet Nam

Auto Reel Changer

Auto Reel Changer

 

Garter tại Viet Nam

NPT-300

Embossed Carrier Tape Peeling Force Tester - Thiết bị đo lực bóc Garter

Garter tại Viet Nam

NUS-0032

Testing, sorting&packing machine for lamp type led - Máy kiểm tra, phân loại & đóng gói cho loại đèn led

Garter tại Viet Nam

NUT-0051

Testing&taping machine - Máy kiểm tra lỗi

 

Garter tại Viet Nam

NUS-0068

Total flux testing & taping machine for in-car snap led - Máy kiểm tra tổng thông lượng 

Garter tại Viet Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Garter tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Garter tại Vietnam