Đại lý SyxthSense Vietnam,Bộ điều khiển kỹ thuật số SYX66 SyxthSense Vietnam

Code

Mô tả

Brand

Short Introduce

Mô tả TV

TAE-DCT

Bộ điều khiển nhiệt độ

Temperature controller, SyxthSense Vietnam

SyxthSense offers a huge range of products designed for domestic, commercial and industrial applications. Intelligent energy management and monitoring, Room thermostats and wireless sensors, alarm integrators and gas leak detectors, we offer a host of solutions from stock at the most competitive prices.

Choose Syxthsense and you have immediate access to a higher level of functionality giving you total control of buildings or zones within your home.

SyxthSense cung cấp một loạt các sản phẩm được thiết kế cho các ứng dụng trong nước, thương mại và công nghiệp. Quản lý và giám sát năng lượng thông minh, Bộ điều nhiệt trong phòng và cảm biến không dây, bộ tích hợp cảnh báo và thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas, chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm có sẵn kho với giá cạnh tranh nhất.

Chọn Syxthsense và bạn có quyền truy cập ngay vào cấp độ chức năng cao hơn, cho phép bạn toàn quyền kiểm soát các tòa nhà hoặc khu vực trong nhà của bạn

PDS2-V

Bộ điều khiển nhiệt độ

Temperature controller, SyxthSense Vietnam

BPRO-4

Board mạch điều khiển lò hơi

Boiler Controllers / Sequencers, SyxthSense Vietnam

 BPRO-10 

Board mạch điều khiển lò hơi

Boiler Controllers / Sequencers, SyxthSense Vietnam

BPRO-4A

Board mạch điều khiển lò hơi

Analogue Boiler Sequencer Pro 4, SyxthSense Vietnam

EH-800

Bộ điều khiển

Heating controller, SyxthSense Vietnam

PDS2-H

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

EH-800B

Bộ điều khiển

HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX661-CSC-V

Bộ điều khiển nhiệt độ

HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX661-CSC-V-T

Bộ điều khiển nhiệt độ

HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX661-THETA-II

Bộ điều khiển nhiệt độ

HEATING COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

PDS2-O

Bộ điều khiển nhiệt độ tích hợp Modbus

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

 SYX76X2

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX-TPC35 3.5INCH TCP IP LCD

Màn hình kết nối với bộ điều khiển

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX660

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX661

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX663

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX664

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX665

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX760

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX761

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX762 

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX763

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

SYX764

Bộ điều khiển kỹ thuật số

HEATING OPTIMISER COMPENSATORS, SyxthSense Vietnam

HW-103455

Giá lắp đặt

DIN-RAIL MOUNTING BRACKET

FBS51-04 DDC420

Mô đun mở rộng

 EXTENSION MODULE, SyxthSense Vietnam

FBU410 DDC420

Mô đun mở rộng

 EXTENSION MODULE, SyxthSense Vietnam

FBM018 DDC420

Mô đun mở rộng

 EXTENSION MODULE, SyxthSense Vietnam

DDC420 

Bộ điều khiển

CONTROLLER, SyxthSense Vietnam

PS4000

Công cụ lập trình cho bộ điều khiển DDC

CONTROLLER, SyxthSense Vietnam

TPC56 5.6 INCH TCP IP LCD

Màn hình kết nối với bộ điều khiển

CONTROLLER, SyxthSense Vietnam

 SYX-DDC-SMB

Giá lắp đặt nhỏ

MOUNTING OPTIONS, SyxthSense Vietnam

SYX-DDC-LMB

Giá lắp đặt lớn

MOUNTING OPTIONS, SyxthSense Vietnam

EASYIO-FW-8

Bộ điều khiển không dây

SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

EASYIO-FW-14

Bộ điều khiển

SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

EASYIO-FW-28

Bộ điều khiển không dây

SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

EASYIO-30P

Bộ điều khiển

SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

EASYIO-FS-20

Bộ điều khiển

SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

EasyIO-FG32

Bộ điều khiển

SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

EASYIO-FS-32

Bộ điều khiển

SEDONA CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SDC-TS7PLUS-SYSTEMVIEW7

Màn hình cảm ứng

EASYIO AND SEDONA DISPLAYS AND TOOLS, SyxthSense Vietnam

SDC-TS35

Màn hình cảm ứng

EASYIO AND SEDONA DISPLAYS AND TOOLS, SyxthSense Vietnam

 SRC-100

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

HLS21

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

HLS33-EXT

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-100-LCD

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

HLS16-N

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

HLS21-N

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

HLS21-N-EXT

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

HLS33-N

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

HLS33-N-EXT

Bộ điều khiển

STAND ALONE ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-100-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-110-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-100-LCD-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-200-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-211-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-212-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-200-RH-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-202-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

CU-LH-BAC 

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 CU-LHB-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 SRC-200-CO2-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-200-CO2RH-BAC

Bộ điều khiển

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-602-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRT-60-BAC-24

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-604H-BAC 

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-600-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-601-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-601H-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-603-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-602-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-600-CO2-BAC 

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-604H-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-601-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-601H-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-603-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-P-700-BAC 

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-702-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-704H-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-701-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-701H-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-703-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-700-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-702-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-704H-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-701-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-701H-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

SRC-P-703-CO2-BAC

Bộ điều khiển có màn hình cảm ứng tích hợp đồng thời gian

BACNET TOUCHSCREEN ROOM CONTROLLERS SCHEDULE, SyxthSense Vietnam

CA-SR

Bộ giảm căng dây cáp

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 SRC-100-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

NR9000-RT1B

Bộ điều khiển tích hợp giao tiếp

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

NR9000-RT2A 

Bộ điều khiển tích hợp giao tiếp

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

NR9000-RT2B

Bộ điều khiển tích hợp giao tiếp

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 SRC-110-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-100-LCD-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-200-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 SRC-210-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-211-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-212-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 HLS35

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-200-RH-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 SRC-202-MOD-SPB

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 CU-LH-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

HLS44-V

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRC-200-CO2-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 SRC-200-CO2RH-MOD

Bộ điều khiển tích hợp Modbus

MODULATING MODBUS ROOM AND FCU CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

STL-D01 NTC10

Cảm biến nhiệt độ

SyxthSense Vietnam

TFE-IFMEI

Mô đun điều khiển

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

 TFD-01M FCU

Bộ điều chỉnh nhiệt

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TFD-012 FCU

Bộ điều chỉnh nhiệt

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TFD-04M FCU

Bộ điều chỉnh nhiệt

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

 TFD-042 FCU

Bộ điều chỉnh nhiệt

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TFX-01M FCU

Bộ điều chỉnh nhiệt

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TFX-012 FCU

Bộ điều chỉnh nhiệt

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRC-200-CO2-BAC

Bộ điều khiển tích hợp cảm biến

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

BAC-RI

Mô đun giao diện

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

 BAC-RI-2B

Mô đun giao diện

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

BAC-RI-3B

Mô đun giao diện

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

BAC-RI-4B

Mô đun giao diện

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRI-71-BAC-24

Mô đun giao diện tích hợp màn hình cảm ứng

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRI-75-BAC

Mô đun giao diện tích hợp màn hình cảm ứng

BACNET ROOM CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

MOD-RI 

Mô đun giao diện với truyền thông Modbus

MODBUS DISPLAYS AND IO MODULES, SyxthSense Vietnam

 MOD-RI-2B

Mô đun giao diện với truyền thông Modbus

MODBUS DISPLAYS AND IO MODULES, SyxthSense Vietnam

SRC-500-MOD

Mô đun giao diện với truyền thông Modbus

MODBUS DISPLAYS AND IO MODULES, SyxthSense Vietnam

 SRC-500-BAC

Bộ điều khiển tích hợp màn hình cảm ứng 

APARTMENT BACNET MODBUS TOUCHSCREEN CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

TTD-241M

Bộ điều khiển được thiết kế cho các ống bức xạ

RADIANT HEATING CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

TTD-181M

Bộ điều khiển được thiết kế cho các ống bức xạ

RADIANT HEATING CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

TDS-005M

Bộ điều khiển bảng điều khiển năng lượng mặt trời

SOLAR PLANT CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

TDS-006M ELIOS 25

Bộ điều khiển bảng điều khiển năng lượng mặt trời

SOLAR PLANT CONTROLLERS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-24

Bộ điều khiển nhiệt độ

TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-M

Bộ điều khiển nhiệt độ

TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-12

Bộ điều khiển nhiệt độ

TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-12

Bộ điều khiển nhiệt độ

TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-P50-12

Bộ điều khiển nhiệt độ

TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-P50-MOD-24

Bộ điều khiển nhiệt độ

TOUCHSCREEN ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAM-O11

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRO MECHANICAL ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAM-012

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRO MECHANICAL ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAM-013

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRO MECHANICAL ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAM-014 

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRO MECHANICAL ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAS-052

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAS-052T

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAN-012

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAS-04M

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAS-042

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAS-04MT

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAS-042T 

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAS-05MT

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

 TAN-01M

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAS-05M

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAD-02B

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAD-02M

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAD-022

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAE-ZN4-MC

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TAE-ZN4-2C

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TCW-02B

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TFE-INF

Mô đun điện

POWER MODULE FOR FCU THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TFF-01M FCU

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TFZ-01M FCU 

Bộ điều khiển nhiệt độ

ELECTRONIC FAN COIL UNIT THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-BAC-12

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-BAC-24

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-BAC-M 

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-P50-BAC-M

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-P50-BAC-12

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

 SRT-P50-BAC-24

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE BACNET ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-MOD-24

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

 SRT-50-MOD-12

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-50-MOD-M 

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-P50-MOD-M

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

SRT-P50-MOD-12

Bộ điều khiển nhiệt độ

DESIGNER RANGE MODBUS ROOM THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TX-CRTX 

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

TX-RX02

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

TX-CCRX

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

TX-RX0801

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

TX-BC0401 

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

 TX-BC0601

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

 TX-BC0801

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

TX-TETX

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

TX-RX01

Bộ thu không dây

WIRELESS RADIATOR ZONE BOILER CONTROL SYSTEM, SyxthSense Vietnam

DTP-A80-BC-TP

Bộ điều khiển nhiệt độ

WIRELESS RADIO FREQUENCY THERMOSTATS, SyxthSense Vietnam

TEHR-LL

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

TERC 

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

TEAT-LL

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

TEK-LL

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

LLK-V2

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

LUK-V2 

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

TEGV-LL

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

TEKV-LL

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

PEL1000 

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

 PEL2500

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

PEL1000-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

 PEL2000-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

PEL2500-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

 PEL-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

PELL-N PELL LON

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

AQS-R

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

ILH-M

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

ILH-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

ILH-M-N 

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

 AQS-R-A

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

AQS-D-A

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

ILH-RH

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

ILH-RH-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

IML 

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

IML-M

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

CDR-BAC

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

RHR-BAC

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

RHD-BAC-150

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

RHO-BAC

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

RHD-BAC-150-D

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

 LLR-BAC

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

 FL-6 

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

TEW-BAC-100

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

TEO-BAC

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

TEW-BAC-100-D

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

662253 LK+CO2

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

HDU

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

HDK-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

HDU-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

HDU-M-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

HDK-RH

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

HDK-RH-N

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

HDK-M-RH

Cảm biến nhiệt độ

Sensors, SyxthSense Vietnam

 

 

 

ANS là đại lý phân phối chính hãng SyxthSense Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm tại SyxthSense Vietnam