Bamo Vietnam - Đại lý Bamo tại Vietnam

Giới thiệu về Bamo Vietnam:

BAMO Mesures SAS là nhà sản xuất đến từ Châu Âu, chuyên sản xuất cảm biến và các thiết bị giám sát, phân tích chất lỏng.

BAMO Vietnam chuyên về các sản phẩm:

 • Phân tích và đo chất lỏng, pH, clo, độ dẫn điện của nước, độ đục và oxy hòa tan
 • Kiểm soát và đo mức, lưu lượng, áp suất và nhiệt độ
 • Van cơ và van tự động

Các sản phẩm của chúng tôi phục vụ trong các hệ thống điều khiển thủy lực, cơ khí, điện tử và ép nhựa.

Quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm của BAMO đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Đại diện kỹ thuật và thương mại của BAMO hiện diện khắp châu Âu.

BAMO Mesures luôn vì sự hài lòng của khách hàng.

Danh sách sản phẩm Bamo Vietnam:

 • Thiết bị đo độ pH và chỉ số Oxy hóa-khử Bamo
 • Thiết bị đo nồng độ clo, chất khử trùng Bamo
 • Thiết bị xử lý dữ liệu Bamo
 • Thiết bị đo độ dẫn điện Bamo
 • Thiết bị đo độ cứng của nước
 • Thiết bị đo độ đục Bamo
 • Thiết bị đo oxy Bamo
 • Thiết bị đo mức Bamo
 • Thiết bị đo mức Bamo
 • Thiết bị đo nhiệt độ Bamo
 • Thiết bị đo lưu lượng Bamo
 • Thiết bị đo áp suất Bamo
 • Van nhựa Bamo
 • Van kim loại Bamo

List code sãn giá Bamo:

 

Nhà sản xuất Model Name of product Vietnamese name Nhóm sản phẩm Brand name
BAMO BAMOPHAR 107 pH / mV Monitor Thiết bị kiểm soát pH/mV BAMO Thiết bị đo pH và ORP BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9336 pH and ORP Immersion probes Đầu dò pH và ORP dạng nhúng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9337 pH and ORP immersion probe – Built-in temperature sensor Đầu dò pH và ORP dạng nhúng, tích hợp cảm biến nhiệt độ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9339 Immersion probe pH/ORP Đầu dò pH và ORP dạng nhúng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9346 Immersion probe for pH and ORP measurements Đầu dò pH và ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9200 pH and ORP in-line measuring cells Thiết bị đo pH và ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9240 In-line electrode holder for 1 electrode pH or ORP Giá đỡ điện cực trong dòng cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9400 On-line holder for pH or ORP electrode Giá đỡ điện cực cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9410 On-line holder for pH and ORP electrodes Giá đỡ điện cực cho 1 điện cực pH hoặc ORP BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9500 In-line electrode holders under pressure Giá đỡ điện cực trong dòng chịu áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 8306 Probe holder poles Cực giữ đầu dò BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9360 Auto-cleaning probe Đầu dò tự làm sạch BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO pH - ORP Industrial application electrodes Điện cực công nghiệp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 9090 Compensation temperature probes Đầu dò bù trừ nhiệt độ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO 2000 series pH heavy duty electrodes Điện cực pH hạng nặng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Đầu dò BAMO
BAMO Pooltest 3 Photometer for chlorine and isocyanuric acid Máy đo quang clo và axit isocyanuric BAMO Thiết bị đo Chlorine, disinfection BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO
BAMO MW-10 – MW-11 Pocket photometers for chlorine measurement Máy đo quang clo cầm tay BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO
BAMO ClO₂⁺ Colorimeter for chlorine and chlorine dioxide Máy đo màu clo và điôxít clo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo màu BAMO
BAMO CHLOROMETRE DUO HANDHELD PHOTOMETER FOR CHLORINE HIGH RANGE Máy đo quang clo tầm xa cầm tay BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Máy đo quang BAMO
BAMO CL4.2 Free chlorine sensor, at constant pH Cảm biến clo tự do với pH không đổi BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CC1 Sensor for free chlorine with stabilizers Cảm biến clo tự do với chất ổn định BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CS4 Free chlorine sensor Cảm biến clo tự do BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CP4 Total chlorine sensor Cảm biến clo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO BR1 Bromine sensor Cảm biến brom BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CD7 Chlorine dioxide sensor Cảm biến clo điôxít BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO CCK Free chlorine, ozone, chlorine dioxide sensor Cảm biến clo, ôzôn, clo điôxít tự do BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO AS2 and AS3 Free chlorine and chlorine dioxide sensors Cảm biến clo, clo điôxít tự do BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO OZ7 Ozone sensor Cảm biến ôzôn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO OZ10 Ozone sensor Cảm biến ôzôn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO WP7 Hydrogen peroxide sensor Cảm biến hydrogen peroxide BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO PES7 Peracetic acid sensor Cảm biến acid peracetic  BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO P9 Peracetic acid sensor 60°C Cảm biến acid peracetic 60°C BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO MEASURING CELLS Amperometric sensors Cảm biến điện tích BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Cảm biến BAMO
BAMO BAMOPHAR 194 Disinfectant monitoring and control Kiểm soát chất khử  trùng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Bộ điều khiển BAMO
BAMO NEON Monitor for CCK sensor Màn hình cho cảm biến CCK BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO
BAMO BMG 72 Wall mount galvanometric indicator Đồng hồ báo điện kế treo tường BAMO Thiết bị quản lý dữ liệu- Data processors BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO
BAMO NANODAC Recorder - Digital and Graphic indicator Thiết bị ghi - hiển thị đồ họa và KTS BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Indicator BAMO
BAMO BAMOPHAR 216 Monitor - Recorder Thiết bị ghi - kiểm soát BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam, Recorder BAMO
BAMO BAMOWIZ Digital and graphical display Hiển thị kĩ thuật và đồ họa BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ITU 402 - ITU 412 Panel mounting indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ITU 404 - ITU 414 Panel mounting indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BMPC 4896 Wall mount cabinet for 48x96 mm indicators Bảng điều khiển dạng lắp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MultiCONT Multi-parameter monitor Màn hình đa thông số BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO EVEREST 214S 2 Channels, 4 thresholds, Relay Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CUB-233 Versatil converter Bộ chuyển đổi BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BXNT Intrinsic safety converter Bộ chuyển đổi BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GsM 25e Modem GSM / GPRS Modem BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GSM module WITH CABINET GSM and Wall mounting housing Module BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ES 2001 Amplifier relay Bộ khuếch đại Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RDN 11 Intrinsic safety relay Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOTOP 281 Frequency converter Bộ chuyển tần BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOTOP Frequency converter Bộ chuyển tần BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BIF 6040 Flow-rate and totalizer Bộ đo lưu lượng và tính tổng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BCP 48 Programmable Counter / Downcounter Bộ đếm có thể lập trình BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO LAS Resistivity monitor Màn hình điện trở suất BAMO Thiết bị độ dẫn điện -Conductivity BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPHOX 319 ML-DB Resistivity Metre Thiết bị đo điện trở suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPHAR 323 Conductivity / Resistivity Thiết bị đo độ dẫn điện / Điện trở suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BS - BC Conductivity and resistivity probes Đầu dò độ dẫn điện / Điện trở suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BF 1200 Series Conductivity measuring electrode Điện cực đo độ dẫn điện BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TCS 3020 Series Inductive conductivity probe in NORYL Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPHAR 364 Conductivity meter for inductive probe Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TCL S50 Inductive conductivity, PEEK probe Đầu dò độ dẫn điện cảm ứng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOSOFT Smart Water hardness monitor Thiết bị kiểm soát độ cứng của nước BAMO Độ cứng của nước -Water hardness BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TURBISWITCH GS4 Turbidity controller Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO Thiết bị kiểm tra độ đục -Turbidity BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TURBISWITCH GA 1 / GA 5 / GA 11 Turbidity measuring cells Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TURBISWITCH CP2 Immersion probe Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MUDLine® TGS Battery operated sludge level controller Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MUDSonic Underwater settled solids detector Thiết bị phát hiện chất rắn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPHAR 436 Turbidity monitor Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TURBISENS Turbidity transmitter, Immersion Probe Thiết bị kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TURBICUBE In-line turbidity system Hệ thống kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TRUBOMAT GAB In-line turbidity system Hệ thống kiểm soát độ đục BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPORT MI 415 Handheld turbidity-meter Thiết bị đo độ đục cầm tay BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOWIZ 452 Dissolved oxygen monitor Thiết bị kiểm soát độ hòa tan Oxy BAMO Thiết bị đo Oxy -Oxygen BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOX 453 Dissolved oxygen optical probe Đầu dò quang độ hòa tan Oxy BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVASWITCH Vibrating fork level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO Thiết bị đo mức - Level measurement BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP SS2 Float switches Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® - SG2 Float level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP / C FLOAT LEVEL CONTROLLER Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® PR2 / Ex ATEX certified float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® - MEZZO Float level regulator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® ECO Float level regulator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® PR2-H05 Float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOSTOP® / ACS Float level detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVOMAG Magnetic float level switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CNL Side level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VAFLO Level controller with stop valve Thiết bị kiểm soát mức có van dừng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SNR 4 Level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ES 2001 Resistive level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NivOil® / 230 V AC Alarm unit for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NivOil® / 12 V dc Alarm system for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOBOX SOLAR (BBS) Solar powered alarm unit for oil-water separators Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RAC 531 Level detection for oil-water separators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GAD 531 Level detection for grease-water separators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RXM 2851 Resistive level detector Máy dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO STE Resistive level probe Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BES 680 Floor leak detection Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TVI & MINITEV Resistive level probes Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO HE - HS Resistive level with flexible probes HS Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO EF / EFC Level electrodes for wells Điện cực đo mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DETECTO SR18 Water detector in diesel tank Thiết bị phát hiện nước trong tăng diesel BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO STS Resistive level probes Đầu dò mức điện trở BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO LISA Liquid Intrusion Safe Alarming System Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO ES 5000 Relay for resistive level detection Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO WM25 Floor leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOLEAK Leak localizer and detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOFLEX TDR, LEVEL TRANSMITTER Thiết bị đo mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MNR 7 Magnetic Level Controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MNR 7 - I Magnetic level controllers in stainless steel Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MNR 7 Ex Magnetic float level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MNR 6 Magnetic level controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT VK C Compact overfill sensor Cảm biến báo tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT SHR CS Measuring transducer Thiết bị đo mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT TC4 Alarming unit for MAXIMAT and MAXITOP Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT LW VK Leakage detection sensor Đầu dò phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT CST Relay for MAXIMAT Rơle BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT TC1 1 Channel alarm unit Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT TC1-B 1 Channel alarm unit Thiết bị cảnh báo BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXITOP Compact overfill detector Thiết bị phát hiện tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXITOP LW C Leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT® LW CX SDR On-line leak detector in double-walled piping Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXITOP LWC B Leak detector on floor Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT CX Compact overfill detector Thiết bị phát hiện tràn nhỏ gọn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT LW CX Compact leak detector Thiết bị phát hiện rò rỉ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAXIMAT LWC BX On-floor leak detector Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CAPSYTRON TLS Dry run protection Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAGTOP Level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MAGTOP D Level indicator - ATEX or/ and P.E.D. Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GNR5 - Glass Level indicator, glass reading tube Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GNR 5 PVC Level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GNR 6 LEVEL INDICATOR Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO GNR 4 Bypass level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CF3/ CF4 Series Level controllers and indicators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO JE100 Electric level gauge Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CF80 Series Level indicators and controllers Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CF30 Series Float switch for retention receiver Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO JEPA 580 Level gauge electro-pneumatic, autonomous Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO EL Limnimetric scales Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO JAR Level gauge Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SFA Cable and pulleys level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SFA/E Cable and pulleys, gastight level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SFA series Parts Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SFA/CR Level indicator, reduced path Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SFA, modular series Level indicator, reduced path Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO REGLETTES Graduated rulers for level indicators Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO FS4 Tank top level indicator Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SECURICUVE Level controller Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BSM 501 - BSM 515 Level switches with micro-switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BRK 60 - BRT 60 Magnetic level contacts Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO FLOATS – COUNTERWEIGHTS Actuators for level switches Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO FLS 610 450 ATEX Level switch Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RTM Continuous level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO NIVAPRESS SGE-25 Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BJSC Junction box, atmospheric pressure balanced Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO INTERNIV 590 Electronic gauge for diesel Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMONIV Hydrostatic level transmitter, PVDF Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMONIV TPS Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MEMPRO Hydrostatic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MEMPRO S6.6 Hydrostatic level controller, 4 switching points Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO PILOTREK Radar level measurement Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO PILOTREK - IP 68 IP 68 Radar level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOSONIC Ultrasonic level transmitter for liquids Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO EasyTREK Ultrasonic level transmitter Thiết bị kiểm soát mức BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO APAQ-HRF Input for Pt 100 Ohm sensors Đầu vào cho cảm biến nhiệt BAMO Thiết bị đo nhiệt - Temperature BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO T2FR 5333 Programmable 2 wires transmitter Máy phát có thể lập trình được BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO Pt100 Temperature probes Pt 100 (Standard on stock) Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TS Series Temperature probes Pt 100 (Standard on stock) Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TS 11 Temperature probe with Pt 100 Ω sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TS12 Temperature probe with Pt 100 Ω sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TS 13 Plastic temperature probe, Pt 100 Ω Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TS 16 Temperature sensor Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TS 18 Ambient temperature probe Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TWS Thermowells, welded body Đầu dò nhiệt BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO HygroWiz Relative Humidity and Temperature Thiết bị hiển thị độ ẩm và nhiệt độ BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TP 805 Pressure transmitter Máy phát áp BAMO Thiết bị đo áp suất - Pressure BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TP 805-28 Flush diaphragm pressure transmitter Máy phát áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO D201 Flanged diaphragm seal, gauge guard Phớt màng ngăn có mặt bích BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO P101 Bourdon tube pressure gauge “all stainless steel”, Diam. 100 Đồng hồ đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO P103 Pressure gauge, stainless steel / EN 837-1 Đồng hồ đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO A 32 Needle valve Van kim BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO A201 Damper for pressure gauges Bộ giảm chấn cho đồng hồ đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO A202 Overpressure protector for gauges Bộ giảm áp cho đồng hồ đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO A102 Pressure gauge siphons Xi phông đo áp suất BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO PE 827 Pressure switch with display Công tắc áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO XMLA Pressure switches Công tắc áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO KPI Pressure switches Công tắc áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CDP Paddle flow controller Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO Thiết bị đo lưu lượng - FLOW BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CDP 57 Paddle flow controller Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CDP-P Paddle flow controller Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CDSP 25 Adjustable paddle flow controllers Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO KFS Flap spring-loaded type flow-meters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO KLA Flap-type flow-meters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VISIOFLUX WR Flow indicator Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO OPTIFLUX ECFV Flow indicator Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SGL In-line sight glass Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BV Metallic flow controller & indicator Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BR Metallic flow controllers Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SIG 4.0 Analogue transmitter for flow controllers Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BMV Metallic flow controllers with sided indicator Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CDA Flow controllers, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CDV Flow controllers & indicators, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DKM Viscosity compensated flow controller, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DKM/A Viscosity compensated flow controller/ indicator, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DKG Viscosity compensated flow controller/ indicator Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DUM Flow controllers, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DUG Flow controller with indicator, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DUM/A Flow controller with indicator, metallic Thiết bị kiểm soát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RA 60 / FA 60 Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RA 65 / FA 65 Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RA 77 Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO RA 87 / FA 87 Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SGA Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MSK1 / MSK2 / MSKW Limit value switches Công tắc giới hạn BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SGK 1-3 Variable area flowmeters - Low flow-rates Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO IDP Plastic flow indicator Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO Z60 / IDP-A Flow transmitter for IDP-A Máy phát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO PDP Small plastic flow indicator Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO G6/G5-250 Variable area flowmeter for liquids Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SGM - 250 Variable area flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO C6/C5 Variable area flowmeter for gas Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VENTURI CHANNEL DEBITFLO Flow rate measurement in open channel Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOSONIC Level transmitter for Open Channels Máy phát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOBUL Air bubbling level transmitter Máy phát lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOPHAR 759 Flow calculator for open channels Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DDM-DB Orifice flow-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO U6 series ORIFICE PLATE FLOW INDICATOR Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DB Series Orifice Plate, flow-meters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SMB Flow measurement in stationary sprinkler systems Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOMATIC Electromagnetic flow-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOFLONIC ULTRASONIC FLOW-METER Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOFLONIC - PFA Ultrasonic flow-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOFLONIC 42i Ultrasonic flow-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VORTEX Flow sensor, Vortex type Cảm biến lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOFLU 100 Paddle wheel flow sensor Cảm biến lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BAMOTUR Turbine flowmeter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MICRO-STREAM Low flow-rate meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO OV 16 Oval wheel flow sensor Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO FFG Turbine flow sensor Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO M 25 – M 40 Water-meter in plastic Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO TYPE 620 Composite water-meter Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO 1900/1901/1903 Low flow-rate flowmeters Đồng hồ đo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO E Series Variable area glass flow indicators Chỉ báo lưu lượng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP2V - INOX 2-way pneumatic valves, single or double acting Van khí nén 2 chiều BAMO Van Kim Loại  - Metal Valves BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP3V - INOX 3-way pneumatic valves, single or double acting Van khí nén 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VPP - INOX Pneumatic butterfly valve, single or double acting Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE2V - INOX 2-way electric ball valves, stainless steel Van khí nén 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE3V - Stainless steel Electrically actuated 3-way ball valve Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VEP - INOX Electrically actuated butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VMP B10 - INOX Manually operated butterfly valve Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SPM 903 Plastic gauge guards Vỏ nhựa bảo vệ cảm biến BAMO Van Nhựa - Plastic Valves BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO V 182 & V 82 Pressure reducing valves Van giảm áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SDD 910 Pressure relief valves Van xả áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SDD 911 Pressure relief valves Van xả áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO V 186 - V 86 Pressure relief valves Van xả áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO DHV 712-R Pressure relief valve Van xả áp BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP2V S4-PVC Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP3V S4-PVC Pneumatic 3-way ball valves single or double acting Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VPP FE-PVC Pneumatic butterfly valve single or double acting Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP2V S4-PPH Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP3V S4-PPH Pneumatic 3-way ball valves, single or double acting Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VPP K4-PPH Pneumatic butterfly valves, single or double acting Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP2V S4-PVDF Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP3V S4-PVDF Pneumatic 3-way ball valves, single or double acting Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VPP K4-PVDF Pneumatic butterfly valves, single or double acting Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SV61 - BE41 Accessories for Pneumatic Actuators SV61 - BE41 Phụ kiện bộ truyền động BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO MF-3V Operating modes for 3-way ball valves Chế độ vận hành cho van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VP2V M1 Pneumatically actuated 2-way ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE2V S4-PVC Electrically actuated 2-way PVC ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE3V S4-PVC Electrically actuated 3-way ball valves Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VEP FE-PVC Electrically actuated butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE2V S4-PPH Electrically actuated 2-way ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE3V S4-PPH Electrically actuated 3-way ball valves Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VEP K4-PPH Electrically actuated butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE2V S4-PVDF Electrically actuated 2-way PVDF ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE3V S4-PVDF Electrically actuated 3-way PVDF ball valves Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VEP K4-PVDF Electrically actuated butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VE2V M1 Electrically actuated 2-way PVC ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO EV 160 PILOT OPERATED SOLENOID VALVES Van nam châm điện có van điều khiển BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VVDV Angle seat valve Van xiên BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VM2V S4 Manually operated 2-way ball valves Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VM2V S4 FDC Manually operated 2-way ball valves and limit switches Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VM2V M1 Manually operated 2-way ball valves, industrial series Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VM3V S4 Manually operated 3-way ball valves, industrial series Van bi 3 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VM2V CR Manually operated 2-way ball valves, water series Van bi 2 chiều BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VMM T4 Manual diaphragm valve Van màng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VMP K4 Manual butterfly valves, chemistry series Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO VMP FE PVC manual butterfly valves Van bướm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SV 91 - SV 95 Vent valves and check valves Van thông hơi và van kiểm tra BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO BV 91 - BV 95 Vent valves Van thông hơi BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO CBT Check valves Van kiểm tra BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO SP 957 WATER JET PUMP Bơm BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO PM 958 Liquid dosing tube Ống định lượng chất lỏng BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam
BAMO Ø 20 ... Ø 200 PP pipe clips and clamps Kẹp ống BAMO BAMO Vietnam, đại lý BAMO Việt Nam, BAMO Mesures  vietnam


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM BAMO

ANS ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC HÃNG BAMO TẠI VIETNAM - BAMO VIETNAM

-> XEM THÊM NHIỀU SẢN PHẨM KHÁC TẠI ĐÂY!

-> QUAY VỀ TRANG CHỦ