Đại lý Daiichi Electronic tại Vietnam,Liquid crytal meter SQLC-110L Daiichi Electronic

Product

Code

Brand name Vietnam

Liquid crytal meter

DIN 72

Daiichi Electronic tại Vietnam

Electronic supper multi-meter

S-LC

Daiichi Electronic tại Vietnam

Super multi meter

SQLC-110L

Daiichi Electronic tại Vietnam

Electronic maximum/minimun super multi-meter

SMLC-110L

Daiichi Electronic tại Vietnam

Electronic multimeter

SFLC-110L

Daiichi Electronic tại Vietnam

Electronic three-phase ammeter

SALC-110L

Daiichi Electronic tại Vietnam

Electronic three-phase voltmeter 

SVLC-110L

Daiichi Electronic tại Vietnam

Electronic meter

LC

Daiichi Electronic tại Vietnam

DIN standard digital meter

QM 1- 96

Daiichi Electronic tại Vietnam

DIN standard digital meter

M-96

Daiichi Electronic tại Vietnam

DC input digital panel meter

DP

Daiichi Electronic tại Vietnam

Digital display

LPD

Daiichi Electronic tại Vietnam

Alarm

DB

Daiichi Electronic tại Vietnam

Alarm

DBBC

Daiichi Electronic tại Vietnam

Monitoring indicator

FSA-96

Daiichi Electronic tại Vietnam

Monitoring indicator

MCB-96

Daiichi Electronic tại Vietnam

Monitoring indicator

MCD-96

Daiichi Electronic tại Vietnam

Digital counter

DE

Daiichi Electronic tại Vietnam

Software for PC

PMS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Generator synchronization control 

ASY

Daiichi Electronic tại Vietnam

Generator power factor

ASP

Daiichi Electronic tại Vietnam

Power generator power factor control

AQS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Generator power control

AW

Daiichi Electronic tại Vietnam

Generatior load distribution control

ALS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Collective generator control

AGC

Daiichi Electronic tại Vietnam

Synchronization check

CSY

Daiichi Electronic tại Vietnam

Generator voltage control

DATT 2 - 83 A

Daiichi Electronic tại Vietnam

Power factor control for power capacitor

PFQ

Daiichi Electronic tại Vietnam

Loop controller

LC300

Daiichi Electronic tại Vietnam

Loop controller

LC310

Daiichi Electronic tại Vietnam

Shield cover

SC-RF-96

Daiichi Electronic tại Vietnam

Multi relay

DMR

Daiichi Electronic tại Vietnam

Box detector

T-63

Daiichi Electronic tại Vietnam

Box detector

T-70

Daiichi Electronic tại Vietnam

Box detector

T-80

Daiichi Electronic tại Vietnam

Plugin

104

Daiichi Electronic tại Vietnam

Plugin

105

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plugin

FSDLC

Daiichi Electronic tại Vietnam

Box transducer

T-90

Daiichi Electronic tại Vietnam

Box transducer

T-80

Daiichi Electronic tại Vietnam

Plug-in transducer

TP 

Daiichi Electronic tại Vietnam

Plug-in transducer

WTP

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSTT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSHS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSUS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSDT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSSRD

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSHT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSRH

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSRT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSGT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSAT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSVT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSRP

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSZL

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSTC

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWTT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWHS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWUS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWDT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWSRD

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWHT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWRH

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWRT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWGT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWAT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWVT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWMR

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWMS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWZA

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWFV

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWPP

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSDLC

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FCTT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FSBS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWBS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Small plug-in transducer

FWBA

Daiichi Electronic tại Vietnam

Lightning arrester

DA

Daiichi Electronic tại Vietnam

Lightning arrester

DA 2

Daiichi Electronic tại Vietnam

Lightning arrester

DA 3

Daiichi Electronic tại Vietnam

Lightning arrester

AR

Daiichi Electronic tại Vietnam

Lightning arrester

UV-2

Daiichi Electronic tại Vietnam

Rack mount transducer

RS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Rack mount transducer

RCB

Daiichi Electronic tại Vietnam

Wide angle instrument

L

Daiichi Electronic tại Vietnam

Square measuring instrument

PK

Daiichi Electronic tại Vietnam

Horizontal type instrument

LK

Daiichi Electronic tại Vietnam

Picture frame instrument

FK

Daiichi Electronic tại Vietnam

DIN standard instrument

PD

Daiichi Electronic tại Vietnam

Rim instrument

F

Daiichi Electronic tại Vietnam

Transformer

CT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Transformer

VT

Daiichi Electronic tại Vietnam

Shunt

DS

Daiichi Electronic tại Vietnam

Wide angle meter relay

EL

Daiichi Electronic tại Vietnam

Square meter relay

EP

Daiichi Electronic tại Vietnam

Horizontal type meter relay

EK

Daiichi Electronic tại Vietnam

Edge meter relay

EF

Daiichi Electronic tại Vietnam

Maximum demand ammeter

BRL

Daiichi Electronic tại Vietnam

Highest and lowest indicator

RL

Daiichi Electronic tại Vietnam

Maximum minium indicator with alarm contact

ERL

Daiichi Electronic tại Vietnam

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Daiichi Electronic tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Daiichi Electronic tại Vietnam