Đại lý Kawaso Vietnam,Kawaso Vietnam - ANS Vietnam

Models

Name of products - Tên sản phẩm

Brand name

Sublance probe

 

 

DCP-DV

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-DV-D

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-DVL

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-OSL

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-Tr

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-T

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-L

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

DCP-LB

Sublance probe Kawaso

Đầu dò chất Kawaso

Kawaso Vietnam

Temperature Measurement and Sampling Probe

 

Kawaso Vietnam

STP-S

Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Đầu dò đo nhiệt độ và lấy mẫu Kawaso

Kawaso Vietnam

STP-T

Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Đầu dò đo nhiệt độ và lấy mẫu Kawaso

Kawaso Vietnam

STP-ST

Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Đầu dò đo nhiệt độ và lấy mẫu Kawaso

Kawaso Vietnam

STP-ST

Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Đầu dò đo nhiệt độ và lấy mẫu Kawaso

Kawaso Vietnam

 

 

 

 

Oxygen Measurement Probe

 

Kawaso Vietnam

OXT-O

Oxygen Measurement Probe Kawaso

Đầu dò đo oxy Kawaso

Kawaso Vietnam

OXT-OS

Oxygen Measurement Probe Kawaso

Đầu dò đo oxy Kawaso

Kawaso Vietnam

LF

Oxygen  Probe for Secondary Refining Kawaso

Đầu dò oxy để tinh chế thứ cấp Kawaso

Kawaso Vietnam

Temperature Measurement Immersion Probe

 

Kawaso Vietnam

 

 

 

 

SK-S

Temperature Measurement Immersion Probe Kawaso

Đầu dò ngâm đo nhiệt độ Kawaso

Kawaso Vietnam

Calculator for Chemical Sensors

 

Kawaso Vietnam

Holder for Probe

 

Kawaso Vietnam

SLH-N

Sublance Holder, One-touch holder Kawaso

Giá đỡ đầu dò Subblance, Giá đỡ 1 chạm Kawaso

Kawaso Vietnam

SLH-R

Sublance Holder, One-touch holder Kawaso

Giá đỡ đầu dò Subblance, Giá đỡ 1 chạm Kawaso

Kawaso Vietnam

SKH-LS

Hand-Operated Holders Kawaso

Giá đỡ Kawaso

Kawaso Vietnam

SKH-LB

Hand-Operated Holders Kawaso

Giá đỡ Kawaso

Kawaso Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Kawaso tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây