Product Vietnamese Name Brand
FCS Furnace Camera System Hệ thống camera lò FCS Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
LS Loop Scanner 250 Máy quét vòng lặp LS 250 Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
HMD-SM Scanning Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
LM-SD Laser Distance Meter Máy đo khoảng cách laser LM-SD Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
FCS Furnace Camera System Hệ thống camera lò FCS Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam Rào chắn quang học OB-VT Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
OB-ITPF High Power Furnace Optical Barrier Rào chắn lò quang năng lượng cao OB-ITPF Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
PM-Series Two Color Pyrometer Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
TLM-50 Triangulation Laser Meter Máy đo laser tam giác TLM-50 Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
Furnace Optical Barrier Rào chắn lò quang năng lượng cao OB-ITPF Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
Color Pyrometer/ PMP-716 Máy đo nhiệt độ hai màu cầm tay Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
LS Loop Scanner 250 Máy quét vòng lặp LS 250 Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
PMP-716 Portable Two Color Pyrometer/ PMP-716 Máy đo nhiệt độ hai màu cầm tay Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
HMD-ST Static Hot Metal Detector Máy dò kim loại nóng tĩnh HMD-ST Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
Camera Based Billet/Slab Cut to Length System Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam
WHD Weld Hole Detector Máy dò lỗ hàn WHD Logika Vietnam, Logika ANS Vietnam

Xem thêm thông tin sản phẩm bấm tại đây