Đại lý Norres Vietnam,Norres Vietnam,Norres

 

TIMBERDUC PUR 533 AS Antistatic polyurethane hose for the woodworking industry, heavy, flame retardant Ống polyurethane chống tĩnh điện cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, nặng, chống cháy Norres Vietnam
PROTAPE TPE 320 TPE hose, light and antistatic Ống TPE, nhẹ và chống tĩnh điện Norres Vietnam
PROTAPE TPE 320 HT (XLD) TPE hose, light, up to + 150 C degree Ống TPE, nhẹ, lên đến + 150 độ C Norres Vietnam
AIRDUC® TPE 363 TPE-Schlauch, mittelschwer (bis +150°C) + antistatisch Ống TPE, nhẹ, vải được gia cố lên đến +125 độ C Norres Vietnam
AIRDUC® TPR 363 AS WEAR STRIP (MD) TPE hose medium heavy (up to + 150C), antistatic + external protection profile Ống TPE nặng vừa (lên đến + 150C), chống tĩnh điện + cấu hình bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
PROTAPE PVC 310 PVC hose, light ống PVC, nhẹ Norres Vietnam
AIRDUC® TPE 341 PVC hose, medium heavy ống PVC, nặng vừa Norres Vietnam
AIRDUC® TPE 345 PVC hose, heavy ống PVC, nặng Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 PVC ducting, to +110C Ống dẫn PVC,lên đến + 110C Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 (MD) PVC ventilation hose, medium heavy duty Ống thông gió PVC, hạng nặng vừa Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 (HD) PVC ventilation hose, heavy Ống thông gió PVC, hạng nặng Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 AS (HD) PVC ventilation hose, heavy, antistatic Ống thông gió PVC, hạng nặng, chống tĩnh điện Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 HT PVC ducting, to +120C Ống dẫn PVC,lên đến + 120C Norres Vietnam
PROTAPE PUR 370 Polyurethane ducting, to +125C Ống dẫn polyurethane, đến + 125C Norres Vietnam
CP PVC 465 PVC clamp profile hose (clip hose), to +110C Ống kẹp PVC (ống kẹp), đến + 110C Norres Vietnam
CP PVC 465 EC CP PVC 465 EC CP PVC 465 EC Norres Vietnam
CP PVC 466 HT CP PVC 466 HT CP PVC 466 HT Norres Vietnam
CP HITEX 467 WELDING CP HITEX 467 WELDING CP HITEX 467 WELDING Norres Vietnam
CP PE 457 CP PE 457  CP PE 458 Norres Vietnam
CP PE 457 EC CP PE 457 EC CP PE 457 EC Norres Vietnam
PROTAPE PE 322 EC PROTAPE PE 322 EC PROTAPE PE 322 EC Norres Vietnam
AIRDUC  PE 362 FOOD AIRDUC PE 362 FOOD AIRDUC PE 362 FOOD Norres Vietnam
AIRDUC PE 362 EC AIRDUC PE 362 EC AIRDUC PE 362 EC Norres Vietnam
SUPERFLEX PVC 372 SUPERFLEX PVC 372 SUPERFLEX PVC 373 Norres Vietnam
EVA 373 EVA 373 EVA 374 Norres Vietnam
EVA 373 AS EVA 373 AS EVA 373 AS Norres Vietnam
EVA 373 EC EVA 373 EC EVA 373 EC Norres Vietnam
BARDUC PVC 381 AS Antistatic PVC hose, heavy, smooth interior and exterior, vacuum-proof Ống PVC chống tĩnh điện, nặng, bên trong và bên ngoài nhẵn, chống chân không Norres Vietnam
BARDUC PVC 381 FOOD PVC hose, heavy smooth interior and exterior vaccum proof Ống PVC hút chân không bên trong và bên ngoài láng Norres Vietnam
NORPLAST PUR C 385 FOOD AS WEAR STRIP (LD) Antistatic food hose and pharmaceutial hose, lightweight, microbe-proof, grounding strand + external protection profile Ống thực phẩm chống tĩnh điện và ống dược dụng, nhẹ, chống vi khuẩn, dây nối đất + cấu hình bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
NORPLATS PUR 385 AS Antistatic polyrethane hose, light, micro resistant Ống polyurethane chống tĩnh điện, nhẹ, kháng vi mô Norres Vietnam
NORPLAST PUR C 385 AS WEAR STRIP (LD) Antistatic polyrethane hose, lightweight, micor proof, external protection profile Ống polyurethane chống tĩnh điện, nhẹ, thấm nước vi mô, cấu hình bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
NORPLAST PUR C 385 AS food hose and pharmaceutical hose, light ống thực phẩm và ống dược phẩm, nhẹ Norres Vietnam
NORPLAST PUR C 385 FOOD AS WEAR STRIP (MD) antistatic polyrethane hose, light , micorbe resistant, grounding wire ống polyurethane chống tĩnh điện, ánh sáng, kháng vi khuẩn, dây nối đất Norres Vietnam
NORPLAST PUR C 386 WEAR STRIP PERFORMANCE (HD) antistatic polyrethane hose,medium weight, food safe, grounding wire + external protection profile ống polyrethane chống tĩnh điện, trọng lượng trung bình, an toàn thực phẩm, dây nối đất + hồ sơ bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
NORPLAST PUR C 386 AS antistatic polyrethane hose,heavy, food safe, grounding wire + external protection profile ống polyrethane chống tĩnh điện, nặng, an toàn thực phẩm, dây nối đất + hồ sơ bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
NORPLAST PUR C 386 FOOD AS FDA antistatic polyrethane hose,heavy, food safe, grounding wire + external protection profile ống polyrethane chống tĩnh điện, nặng, an toàn thực phẩm, dây nối đất + hồ sơ bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
NORPLAST PUR 387 polyrethane hose,super heavy ống polyurethane, siêu nặng Norres Vietnam
NORPLAST PUR C 387 AS antistatic polyrethane hose,supper heavy, grounding wire ống polyrethane chống tĩnh điện, loại nặng, dây nối đất Norres Vietnam
NORPLAST PVC 383 WEAR STRIP (LD) PVC hose, light + external protection profile Ống PVC, nhẹ + hồ sơ bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
NORPLAST PVC 383 PVC hose, light ống PVC, nhẹ Norres Vietnam
NORPLAST PVC 384 AS Antitastic PVC hose, heavy Ống PVC chống tĩnh điện, nặng Norres Vietnam
NORPLAST PVC-C 384 AS Antistatic PVC hose, heavy, grounding wire Ống PVC chống tĩnh điện, nặng, dây tiếp đất Norres Vietnam
NORPLAST PVC 384 FOOD PVC hose, food and pharmaceutial hose, heavy
Ống PVC, ống thực phẩm và dược phẩm, nặng
Norres Vietnam
NORPLAST PVC 380 GREEN PVC hose, heavy ống PVC, nặng Norres Vietnam
NORPLAST PVC 379 GREEN SUPERLATIC PVC hose, heavy, Flexible at low temp (down to -25C)
Ống PVC, nặng, Linh hoạt ở nhiệt độ thấp (xuống -25C)
Norres Vietnam
NORPLAST PVC 388 SUPERLASTIC PVC hose, medium heavy, flexible at low temp (down to -25C) Ống PVC, nặng vừa, linh hoạt ở nhiệt độ thấp (xuống -25C) Norres Vietnam
NORPLAST PVC 389 SUPERLASTIC PLUS PVC hose, heavy, flexible at low temp (down to -40C) Ống PVC, nặng, linh hoạt ở nhiệt độ thấp (xuống -40C) Norres Vietnam
NORPLAST PVC 389 AS SUPERLASTIC PVC hose, supper heavy, flexible at low temp, grounding wire (down to -25C) Ống PVC, nặng, mềm dẻo ở nhiệt độ thấp, dây nối đất (xuống -25C) Norres Vietnam
NORPLAST PVC 389 SUPERLASTIC WEAR STRIP (XHD) PVC hose, supper heavy, flexible at low temp (down to -25C) Ống PVC, siêu nặng, linh hoạt ở nhiệt độ thấp (xuống -25C) Norres Vietnam
NORPLAST PE 378 AS (LD) polyethylene hose, light + antistatic ống polyethylene, ánh sáng + chống tĩnh điện Norres Vietnam
NORPLAST PE 378 AS (MD) polyethylene hose, medium heavy + antistatic ống polyethylene, nặng vừa + chống tĩnh điện Norres Vietnam
NORPLAST TPE 378 AS WEAR STRIP (LD) TPE hose, light and antistatic Ống TPE, nhẹ và chống tĩnh điện Norres Vietnam
METAL HOSE 375 metal hose, suction hose (up to +120C) ống kim loại, ống hút (lên đến + 120C) Norres Vietnam
METAL HOSE 375 HT metal hose, suction hose (up to +400C) ống kim loại, ống hút (lên đến + 400C) Norres Vietnam
METAL HOSE INOX 376 metal hose, stainless steel (INOX), suction hose up to +600C ống kim loại, thép không gỉ (INOX), ống hút lên đến + 600C Norres Vietnam
METAL HOSE 377 REINFORCED metal hose, transport hose ống kim loại, ống vận chuyển Norres Vietnam
NEO 390 ONE neoprene hose, single layer, leak proof (up to +150C) ống cao su tổng hợp, một lớp, chống rò rỉ (lên đến + 150C) Norres Vietnam
NEO 390 TWO neoprene hose, double layer, leak proof (up to +150C) ống cao su tổng hợp, hai lớp, chống rò rỉ (lên đến + 150C) Norres Vietnam
CP HYP 450 clamp profile hose (clip hose), (up to +170C) ống kẹp, (lên đến + 170C) Norres Vietnam
CP PTFE/ HYP-INOX 472 clamp profile hose (clip hose), double layer (up to +170C) ống kẹp, hai lớp (lên đến + 170C) Norres Vietnam
CP PTFE/ HYP-INOX 472 EC electrically conductive clamp profile hose (clip hose), double layer, high chemical resistant (up to +170C) ống kẹp dẫn điện (ống kẹp), hai lớp, chịu hóa chất cao (lên đến +170 C) Norres Vietnam
CP VITON 459 EC electrically conductive clamp profile hose (clip hose), (up to +210C) ống kẹp dẫn điện (ống kẹp), (lên đến + 210C) Norres Vietnam
CP PTFE-INOX 475 FOOD clamp profile hose (clip hose),food and pharmaceutical hose, high chemical resistant (up to +270C ống kẹp hồ sơ (ống kẹp), ống thực phẩm và dược phẩm, chịu hóa chất cao (lên đến + 270C Norres Vietnam
CP PTFE-INOX 475 EC electrical conductive clamp profile hose (clip hose), highly chemical resistant (up to +270C) ống kẹp dẫn điện (ống kẹp), chịu hóa chất cao (lên đến + 270C) Norres Vietnam
CP PTFE/ GLASS-INOX 471 clamp profile hose (clip hose), double layer, high chemical resistant (up to +270C) ống kẹp, hai lớp, chịu hóa chất cao (lên đến + 270C) Norres Vietnam
CP PTFE/ GLASS-INOX 471 EC electrical conductive clamp profile hose (clip hose), double layer, highly chemical resistant (up to +270C) ống kẹp dẫn điện (ống kẹp), hai lớp, chịu hóa chất cao (lên đến + 270C) Norres Vietnam
CP SIL 460 clamp profile hose (clip hose), up to +280C ống kẹp, lên đến + 280C Norres Vietnam
CP ARAMID 461 clamp profile hose (clip hose), vibration resistant up to +300C ống kẹp, chống rung lên đến + 300C Norres Vietnam
SIL 391 ONE siicon hose, single layer, leak proof (up to 280C) ống silicone, một lớp, chống rò rỉ (lên đến 280 C) Norres Vietnam
SIL 391 TWO siicon hose, double layer, leak proof (up to 280C) ống silicone, hai lớp, chống rò rỉ (lên đến 280 C) Norres Vietnam
CP KAPTON 476 high temperature hose, clamp profile hose (clip hose), up to +400C ống chịu nhiệt độ cao,(ống kẹp), lên đến + 400C Norres Vietnam
CP HITEX 480 high temperature hose, clamp profile hose (clip hose), up to +450C ống chịu nhiệt độ cao,(ống kẹp), lên đến + 450C Norres Vietnam
CP HITEX 487 high temperature hose, clamp profile hose (clip hose), up to +500C ống chịu nhiệt độ cao,(ống kẹp), lên đến + 500C Norres Vietnam
CP HITEX 485 high temperature hose, clamp profile hose (clip hose), multi layer, insulating, suitable for sight overpressure (up to +500C) ống nhiệt độ cao, (ống kẹp), nhiều lớp, cách nhiệt, phù hợp với áp suất quá cao (lên đến + 500C) Norres Vietnam
CP HITEX 481 high temperature hose, clamp profile hose (clip hose),double layer up to +500C ống nhiệt độ cao, (ống kẹp), hai lớp lên đến + 500C Norres Vietnam
CP HITEX 486 high temperature hose, clamp profile hose (clip hose), multi layer, insulating, suitable for sight overpressure (up to +700C) ống nhiệt độ cao, (ống kẹp), nhiều lớp, cách nhiệt, phù hợp với áp suất quá cao (lên đến +700 C) Norres Vietnam
CP HITEX 483 high temperature hose, clamp profile hose (clip hose), multi layer, insulating, (up to +1100C) ống nhiệt độ cao, (ống kẹp), nhiều lớp, cách nhiệt, (lên đến +1100 C) Norres Vietnam
PROTAPE TPE 325 WEAR STRIP exhaust gas hose ống xả khí Norres Vietnam
PROTAPE TPE 326 MEMORY crush resistance exhaut gas hose ống xả khí thải chống nghiền Norres Vietnam
CP HYP 450 PROTECT exhaust gas hose, vibration resistant, outer protection profile ống xả khí, chống rung, bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
CP ARAMID 461 PROTECT exhaust gas hose, vibration resistant, outer protection profile ống xả khí, chống rung, bảo vệ bên ngoài Norres Vietnam
PROTAPE PUR 332 SE suction hose and pressure hose arcording to UL94-V0, DIN 4102-B1, light ống hút và ống áp lực theo tiêu chuẩn UL 94-V0, DIN 4102-B1, ánh sáng Norres Vietnam
AIRDUC PUR 352 SE suction hose and pressure hose arcording to UL94-V0, DIN 4102-B1,DIN 5510-2(S2, SR2, ST2), NF P 92-507 M3, medium heavy ống hút và ống áp lực theo tiêu chuẩn UL 94-V0, DIN 4102-B1, DIN 5510-2 (S2, SR2, ST2), NF P 92-507 M3, hạng nặng vừa Norres Vietnam
AIRDUC PUR 352 SE RAILWAY suction hose and pressure hose arcording to DIN EN 45545-2, medium heavy ống hút và ống áp lực theo tiêu chuẩn DIN EN 45545-2, loại nặng vừa Norres Vietnam
AIRDUC PUR 352 SE RAILWAY PLUS suction hose and pressure hose arcording to DIN EN 45545-2, medium heavy ống hút và ống áp lực theo tiêu chuẩn DIN EN 45545-2, loại nặng vừa Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 GREY (XLD) PVC climatic hose, flame resistant, grey Ống khí hậu PVC, chống cháy, màu xám Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 ANTI BACTERIAL (XLD) PVC air conditioning hose, anti-bacterial, flame resistant Ống điều hòa không khí PVC, chống vi khuẩn, chống cháy Norres Vietnam
ISODUC PVC 368 GREY PVC climatic hose, insulated, flame resistant, grey Ống khí hậu PVC, cách nhiệt, chống cháy, màu xám Norres Vietnam
ISODUC PVC 368 ANTI BACTERIAL PVC air conditioning hose, anti-bacterial, flame resistant Ống điều hòa không khí PVC, chống vi khuẩn, chống cháy Norres Vietnam
PROTAPE PVC 371 BLACK (XLD) PVC climatic hose, flame resistant, black ống khí hậu PVC, chống cháy, màu đen Norres Vietnam
ISODUC PVC 368 BLACK PVC air conditioning hose, insulated, flame resistant, black Ống điều hòa không khí PVC, cách nhiệt, chống cháy, màu đen Norres Vietnam
PROTAPE ALU-PVC 369 Alu/PVC air conditioning hose, flame resistant Ống điều hòa không khí Alu / PVC, chống cháy Norres Vietnam
PROTAPE ALU-PES 369 Aluminium/ Polyester air conditioning hose, flame resistant (M1) Ống điều hòa không khí bằng nhôm / Polyester, chống cháy (M1) Norres Vietnam
ISODUC ALU-PES 368 SOUND-INSULATION Aluminium/ Polyester air conditioning hose,insulated, sound absorbing, flame resistant (M1) Ống điều hòa không khí bằng nhôm / Polyester, cách nhiệt, hấp thụ âm thanh, chống cháy (M1) Norres Vietnam
ISODUC ALU-PES 368 Aluminium/ Polyester air conditioning hose,insulated, flame resistant (M1) Ống điều hòa không khí bằng nhôm / Polyester, cách nhiệt, chống cháy (M1) Norres Vietnam
PROTAPE ALU-PES 369 SE Aluminium/ Polyester air conditioning hose, flame resistant (M1) Ống điều hòa không khí bằng nhôm / Polyester, chống cháy (M1) Norres Vietnam
ISODUC ALU-PES 368 SE Aluminium/ Polyester air conditioning hose, flame resistant (M0) Ống điều hòa không khí bằng nhôm / Polyester, chống cháy (M0) Norres Vietnam
PROTAPE ALU-PES 369 ANTI BACTERIAL Aluminium/ Polyester air conditioning hose, anti bacterial, flame resistant (M1) Ống điều hòa không khí bằng nhôm / Polyester, chống vi khuẩn, chống cháy (M1) Norres Vietnam
ISODUC ALU-PES 368 ANTI BACTERIAL Aluminium/ Polyester air conditioning hose,insulated, anti bacterial, flame resistant (M1) Ống điều hòa không khí bằng nhôm / Polyester, cách nhiệt, chống vi khuẩn, chống cháy (M1) Norres Vietnam
METAL HOSE ALU 377- ALUFLEX Aluminium/ Polyester air conditioning hose, flame retardant (M0), self locking Ống điều hòa không khí bằng nhôm / Polyester, chống cháy (M0), tự khóa Norres Vietnam
NORFLEX PUR 401 FOOD abrasion resistant polyrethane hose/tubing
Ống / vòi polyurethane chống mài mòn
Norres Vietnam
NORFLEX PUR 411 FOOD abrasion resistant polyrethane hose/tubing, fabric reinforced pressure hose vòi / ống polyurethane chống mài mòn, ống áp lực được gia cố bằng vải Norres Vietnam
NORFLEX PUR 401 WELDING flame-retardant polyrethane hose/ tubing for flying sparks or welding sparks ống / vòi polyurethane chống cháy cho tia lửa bay hoặc tia lửa hàn Norres Vietnam
NORFLEX PUR 441 ROBOTIC abrasion resistant polyrethane hose/tubing for industrial robots, fabric reinforced high pressure hose Ống / vòi polyurethane chống mài mòn cho rô bốt công nghiệp, ống áp lực cao được gia cố bằng vải Norres Vietnam
NORFLEX PVC 440 PVC hose/ tubing ống, vòi PVC Norres Vietnam
NORFLEX PVC 440 HIGH PRESSURE PVC hose/ tubing, fabric reinforced pressure hose Ống / vòi PVC, ống áp lực được gia cố bằng vải Norres Vietnam
NORFLEX PO 442 POWDER CONVEYER polyolefin hose, smooth inside+ antistatic ống polyolefin, mịn bên trong chống tĩnh điện Norres Vietnam
NORFLEX PO 442 FOOD polyolefin hose, food safe and smooth inside+ fabric reinforced ống polyolefin, an toàn thực phẩm và vải mịn bên trong được gia cố Norres Vietnam
NORFLEX TPE 405 TPE hose/ tubing ống/ vòi TPE Norres Vietnam
NORFLEX SIL 408 silicone hose/ tubing ống / vòi silicone Norres Vietnam
NORFLEX SIL 448 silicone hose/ tubing, fabric reinforced pressure hose ống / vòi silicone, ống áp lực được gia cố bằng vải Norres Vietnam
NORFLEX PTFE 407 PTFE hose/ tubing ống/ vòi PTFE Norres Vietnam
CLAMP 212 bridge clamp for attaching externally corrugated spiral hoses kẹp cầu để gắn ống xoắn ốc bên ngoài Norres Vietnam
CLAMP 216 hose clamp for waterlight attachment of heavy, external corrugated spiral hoses kẹp ống để gắn đèn nước của ống xoắn ốc xoắn bên ngoài, nặng Norres Vietnam
CLAMP 208 hose clamp for attachment of light duty hoses with a smooth outer wall kẹp ống để gắn các ống nhẹ có thành ngoài nhẵn Norres Vietnam
CLAMP 210 BRIDGE CLAMP clamp with plastic bridge for attaching externally corrugated spiral hoses kẹp với cầu nhựa để gắn ống xoắn ốc bên ngoài Norres Vietnam
CLAMP 211 T-bolt clamp for attcaching heavy-duty hoses with a smooth outer wall Kẹp bu lông chữ T để gắn các ống nặng với thành ngoài nhẵn Norres Vietnam
CLAMP 212 EC bridge clamp with intergral grounding (via earth strip) for attaching external corrugated spiral hoses kẹp cầu với nối đất tích hợp (với dải đất) để gắn các ống xoắn ốc sóng bên ngoài Norres Vietnam
CLAMP 217 bridge clamp with eyelet for attaching external corrugated spiral hoses kẹp cầu với khoen để gắn ống xoắn ốc sóng bên ngoài Norres Vietnam
CLAMP 213 bridge clamp with quick release closure for attaching external corrugated spiral hoses kẹp cầu có đóng mở nhanh để gắn các ống xoắn ốc sóng bên ngoài Norres Vietnam
CONNECT 228 Elastic clamp protection tape  Băng bảo vệ kẹp đàn hồi Norres Vietnam
CONNECT 230 special safety clamp coupling system for silots and dry bulk transporters with couplers: stroz, threat connection, ect. hệ thống khớp nối kẹp an toàn đặc biệt cho silo và vận chuyển hàng rời khô với các bộ ghép nối: storz, kết nối ren, vv Norres Vietnam
CONNECT SAFETY CLAMP ASSEMBLY 231 universal safety clamp coupling system including assembly if appropriate hệ thống khớp nối kẹp an toàn phổ quát bao gồm lắp ráp nếu thích hợp Norres Vietnam
CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 crimp coupling system include assembly hệ thống khớp nối uốn bao gồm lắp ráp Norres Vietnam
CONNECT MOULS ASSEMBLY 233 potted coupling system include assembly hệ thống khớp nối trong chậu bao gồm lắp ráp Norres Vietnam
CONNECT THREAT FITTING 234 threaded adapter bộ chuyển đổi ren Norres Vietnam
CONNECT TRI-CLAMP FITTING 245 TRI clamp adapters based on DIN 32676 and ISO 2853 Bộ điều hợp kẹp TRI dựa trên DIN 32676 và ISO 2853 Norres Vietnam
CONNECT DAIRY FITTING 247 dairy tube support based on DIN 2826/ 11851 hỗ trợ ống sữa dựa trên DIN 2826/11851 Norres Vietnam
CONNECT ASEPTIC FITTING 249 aseptic adapters based in DIN 11864-1/ DIN 11864-3 bộ điều hợp vô trùng dựa trên DIN 11864-1 / DIN 11864-3 Norres Vietnam
CONNECT 240 + 241 AS soft sleeve to slide onto connectors or push into pipes ống mềm để trượt vào đầu nối hoặc đẩy vào đường ống, cấp thực phẩm Norres Vietnam
CONNECT 240 + 241 FOOD soft sleeve to slide onto connectors or push into pipes, foodgrade ống mềm để trượt vào đầu nối hoặc đẩy vào đường ống, cấp thực phẩm Norres Vietnam
CONNECT 240 EC soft sleeve to slide onto connectors or push into pipes, electrically conductive ống mềm để trượt vào đầu nối hoặc đẩy vào đường ống, dẫn điện Norres Vietnam
CONNECT 242 threaded adapter bộ chuyển đổi ren Norres Vietnam
CONNECT 243 flanged pipe arcording to the popular pipe systems in the ventialation field ống mặt bích theo các hệ thống ống phổ biến trong lĩnh vực thông gió Norres Vietnam
CONNECT 243 FOOD flanged pipe arcording to the popular pipe systems in the ventialation field, food grade ống mặt bích theo các hệ thống ống phổ biến trong lĩnh vực thông gió, cấp thực phẩm Norres Vietnam
CONNECT 244 2-part loose flange to fit mating flanges acc. To DIN 2632/2633, hole pattern DIN-EN 1092-1 (PN10, up to 16 bar dia.450 up to 10 bar) Mặt bích rời gồm 2 phần để lắp các mặt bích phối ghép. Theo DIN 2632/2633, mẫu lỗ DIN-EN 1092-1 (PN10, đường kính lên đến 16 bar. 450 lên đến 10 bar) Norres Vietnam
CONNECT 244 FOOD 2-part loose flange to fit mating flanges acc. To DIN 2632/2633, hole pattern DIN-EN 1092-1 (PN10, up to 16 bar dia.450 up to 10 bar), food safe Mặt bích rời gồm 2 phần để lắp các mặt bích phối ghép. Theo tiêu chuẩn DIN 2632/2633, mẫu lỗ DIN-EN 1092-1 (PN10, đường kính lên đến 16 bar. 450 lên đến 10 bar), an toàn thực phẩm Norres Vietnam
CONNECT 245 VAC-TRUCK tapered flange coupling system to fit adapter acc. To DIN 3016-3 hệ thống khớp nối mặt bích côn để phù hợp với bộ điều hợp acc. Đến DIN 3016-3 Norres Vietnam
CONNECT 245 TRI clamp adapters based on DIN 32677 Bộ điều hợp kẹp TRI dựa trên DIN 32677 Norres Vietnam
CONNECT 245 FOOD TRI clamp adapters based on DIN 32677, foodgrade Bộ điều hợp kẹp TRI dựa trên DIN 32677, cấp thực phẩm Norres Vietnam
CONNECT 246 AS Spiral hose connector for connecting, lengthening or repairing spiral hoses Đầu nối ống xoắn ốc để kết nối, kéo dài hoặc sửa chữa ống xoắn ốc Norres Vietnam
CONNECT 246 FOOD Spiral hose connector for connecting, lengthening or repairing spiral hoses, foodgrade Đầu nối ống xoắn ốc để kết nối, kéo dài hoặc sửa chữa ống xoắn ốc, cấp thực phẩm Norres Vietnam
CONNECT 223 shrink sleeve for connecting one hose to another or to an adapter co ống để kết nối ống này với ống khác hoặc với bộ chuyển đổi Norres Vietnam
CONNECT 226 solf sleeve for superflex hoses ống mềm cho ống superflex Norres Vietnam
CONNECT 227 solf sleeve for EVA hoses ống mềm cho ống EVA Norres Vietnam
CONNECT 270-271 metal hoses connector/ reducer đầu nối / bộ giảm tốc ống kim loại Norres Vietnam
CONNECT 202 connectors for connecting or attaching metal hoses đầu nối để kết nối hoặc gắn ống kim loại Norres Vietnam
CONNECT 203-204 connectors for connecting or attaching metal hoses đầu nối để kết nối hoặc gắn ống kim loại Norres Vietnam
CONNECT 205 connectors for connecting or attaching metal hoses đầu nối để kết nối hoặc gắn ống kim loại Norres Vietnam
CONNECT 206 connectors for connecting or attaching metal hoses đầu nối để kết nối hoặc gắn ống kim loại Norres Vietnam
CONNECT STORZ DIN ALU 251 storz suction coupling khớp nối hút storz Norres Vietnam
CONNECT TANK TRUCK BRASS 252 brass tank truck coupling khớp nối xe bồn bằng đồng Norres Vietnam
CONNECT KAMLOK ALU 253 kardan coupling khớp nối kardan Norres Vietnam
CONNECT KARDAN 254 kardan coupling khớp nối kardan Norres Vietnam
COOLING HOSE 950-955 coolant hose vòi làm mát Norres Vietnam
ISODUC 986 hose instalation layer lớp cách nhiệt ống Norres Vietnam