Đại lý BAMO tại Vietnam,Vỏ nhựa bảo vệ SPM 903 Bamo

SPM 903

Plastic gauge guards

Vỏ nhựa bảo vệ cảm biến BAMO

Plastic Valves

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

V 182 & V 82

Pressure reducing valves

Van giảm áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SDD 910

Pressure relief valves

Van xả áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SDD 911

Pressure relief valves

Van xả áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

V 186 - V 86

Pressure relief valves

Van xả áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

DHV 712-R

Pressure relief valve

Van xả áp BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP2V S4-PVC

Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP3V S4-PVC

Pneumatic 3-way ball valves single or double acting

Van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VPP FE-PVC

Pneumatic butterfly valve single or double acting

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP2V S4-PPH

Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP3V S4-PPH

Pneumatic 3-way ball valves, single or double acting

Van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VPP K4-PPH

Pneumatic butterfly valves, single or double acting

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP2V S4-PVDF

Pneumatically actuated 2-way ball valves, single / double acting

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP3V S4-PVDF

Pneumatic 3-way ball valves, single or double acting

Van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VPP K4-PVDF

Pneumatic butterfly valves, single or double acting

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SV61 - BE41

Accessories for Pneumatic Actuators SV61 - BE41

Phụ kiện bộ truyền động BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

MF-3V

Operating modes for 3-way ball valves

Chế độ vận hành cho van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VP2V M1

Pneumatically actuated 2-way ball valves

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE2V S4-PVC

Electrically actuated 2-way PVC ball valves

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE3V S4-PVC

Electrically actuated 3-way ball valves

Van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VEP FE-PVC

Electrically actuated butterfly valves

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE2V S4-PPH

Electrically actuated 2-way ball valves

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE3V S4-PPH

Electrically actuated 3-way ball valves

Van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VEP K4-PPH

Electrically actuated butterfly valves

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE2V S4-PVDF

Electrically actuated 2-way PVDF ball valves

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE3V S4-PVDF

Electrically actuated 3-way PVDF ball valves

Van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VEP K4-PVDF

Electrically actuated butterfly valves

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VE2V M1

Electrically actuated 2-way PVC ball valves

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

EV 160

PILOT OPERATED SOLENOID VALVES

Van nam châm điện có van điều khiển BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VVDV

Angle seat valve

Van xiên BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VM2V S4

Manually operated 2-way ball valves

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VM2V S4 FDC

Manually operated 2-way ball valves and limit switches

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VM2V M1

Manually operated 2-way ball valves, industrial series

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VM3V S4

Manually operated 3-way ball valves, industrial series

Van bi 3 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VM2V CR

Manually operated 2-way ball valves, water series

Van bi 2 chiều BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VMM T4

Manual diaphragm valve

Van màng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VMP K4

Manual butterfly valves, chemistry series

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

VMP FE

PVC manual butterfly valves

Van bướm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SV 91 - SV 95

Vent valves and check valves

Van thông hơi và van kiểm tra BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

BV 91 - BV 95

Vent valves

Van thông hơi BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

CBT

Check valves

Van kiểm tra BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

SP 957

WATER JET PUMP

Bơm BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

PM 958

Liquid dosing tube

Ống định lượng chất lỏng BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

Ø 20 ... Ø 200

PP pipe clips and clamps

Kẹp ống BAMO

BAMO tại Vietnam, đại lý BAMO tại Việt Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng BAMO tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm BAMO tại Vietnam