Đại lý phân phối hãng Seibu Denki tại Vietnam,Hệ thống cấp liệu gầu BS-10BT Seibu Denki

Models

Name of products

Vietnamese name

Brand name


SS-6C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SS-9C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SS-12C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SS-15C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SS-18C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SS-21C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SS-24C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SS-27C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SS-30C


Unit rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ đơn vị Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Building rack system Seibu Denki

Building rack system Seibu Denki

Hệ thống giá đỡ xây dựng Sebu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BS-5B


Bucket feed system Single fork type Seibu Denki

Hệ thống cấp liệu gầu Loại phuộc đơn Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BS-10B


Bucket feed system Single fork type Seibu Denki

Hệ thống cấp liệu gầu Loại phuộc đơn Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BS-15B


Bucket feed system Single fork type Seibu Denki

Hệ thống cấp liệu gầu Loại phuộc đơn Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BS-10BT

Bucket feed system Twin fork type Seibu Denki

Hệ thống cấp liệu gầu Loại phuộc đôi Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BS-15BT

Bucket feed system Twin fork type Seibu Denki

Hệ thống cấp liệu gầu Loại phuộc đôi Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-A-50

VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-A-100

VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-VM-01

VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-VM-04

VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động loại đa năng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-VM-07

VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động loại đa năng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-VM-1

VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động loại đa năng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-VMM-01

MECHANICAL VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động cơ khí loại đa năng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-VMM-04

MECHANICAL VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động cơ khí loại đa năng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-VMM-07

MECHANICAL VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động cơ khí loại đa năng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex®-VMM-1

MECHANICAL VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động cơ khí loại đa năng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTRH-01

MECHANICAL Manual Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động cơ khí loại đa năng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTRM-01

MECHANICAL  Auto Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTKD-01

MECHANICAL Manual Return Type VALUE ACTUATOR Seibu Denki

Thiết bị truyền động thủ công Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTKD-02 

MECHANICAL Manual Return Type VALUE ACTUATOR Seibu Denki

Thiết bị truyền động thủ công Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTKD-05

MECHANICAL Manual Return Type VALUE ACTUATOR Seibu Denki

Thiết bị truyền động thủ công Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTKD-1 

MECHANICAL Manual Return Type VALUE ACTUATOR Seibu Denki

Thiết bị truyền động thủ công Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTKD-3 

MECHANICAL Manual Return Type VALUE ACTUATOR Seibu Denki

Thiết bị truyền động thủ công Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTKD-5 

MECHANICAL Manual Return Type VALUE ACTUATOR Seibu Denki

Thiết bị truyền động thủ công Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTKD-10B

MECHANICAL Manual Return Type VALUE ACTUATOR Seibu Denki

Thiết bị truyền động thủ công Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTMD-01

MECHANICAL  Auto Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động tự động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTMD-02

MECHANICAL  Auto Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động tự động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTMD-05 

MECHANICAL  Auto Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động tự động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTMD-1

MECHANICAL  Auto Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động tự động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTMD-3

MECHANICAL  Auto Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động tự động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTMD-5 

MECHANICAL  Auto Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động tự động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

LTMD-10B

MECHANICAL  Auto Return Type VALUE ACTUATOR MULTI-TURN TYPE Seibu Denki

Thiết bị truyền động tự động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex-VP-010 

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex-VP-020

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex-VP-060

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex-VP-1

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

Semflex-VP-2

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Seibu Denki  tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Seibu Denki  tại Vietnam