Đại lý Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam,Máy dò kim loại NT3R-J6B Nikka Densok

Models

Name of products

Vietnamese name

Brand name

NT3R-J6B

Metal Detector NT-series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NT Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NT3R-K4B

Metal Detector NT-series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NT Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NT3R-L2B

Metal Detector NT-series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NT Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NA1-T300

Metal Detector  NA Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NA2-T300

Metal Detector  NA Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NA1-T400

Metal Detector  NA Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NA2-T400

Metal Detector  NA Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NA2-T500-CS(W)

Metal Detector  NA Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NA1-T1000-BB

Metal Detector  NA Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NA2-T750D-CS

Metal Detector  NA Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NA1-B500-CS

Metal Detector  NA Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng NA Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

MMVP-100R-BV

Metal Detector - Pipe type Nikka Densok

Máy dò kim loại - Loại ống Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

V-1500

Metal Detector for V Series Nikka Densok

Máy dò kim loại dòng V Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

MMVD-100R-RB

Metal Detector - Drop type Nikka Densok

Máy dò kim loại - Loại thả Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AJ150

Rejector - Air Jet Nikka Densok

Máy phân loại - Phản lực khí Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AJ200

Rejector - Air Jet Nikka Densok

Máy phân loại - Phản lực khí Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AF150

Rejector - Air Flapper Nikka Densok

Máy phân loại - Máy thổi khí Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AF200

Rejector - Air Flapper Nikka Densok

Máy phân loại - Máy thổi khí Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AF250

Rejector - Air Flapper Nikka Densok

Máy phân loại - Máy thổi khí Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AF300

Rejector - Air Flapper Nikka Densok

Máy phân loại - Máy thổi khí Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

BD150

Rejector - Belt Dumper Nikka Densok

Máy phân loại - Điều tiết bằng đai Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

BD200

Rejector - Belt Dumper Nikka Densok

Máy phân loại - Điều tiết bằng đai Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

BD250

Rejector - Belt Dumper Nikka Densok

Máy phân loại - Điều tiết bằng đai Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

BD300

Rejector - Belt Dumper Nikka Densok

Máy phân loại - Điều tiết bằng đai Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

SP200

Rejector - Slide Plate Nikka Densok

Máy phân loại - Phương pháp phân tách  Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AP300

Rejector - Air Pusher Nikka Densok

Máy phân loại - Phương pháp đẩy khí Nikka Densok 

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AP400

Rejector - Air Pusher Nikka Densok

Máy phân loại - Phương pháp đẩy khí Nikka Densok 

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

AP500

Rejector - Air Pusher Nikka Densok

Máy phân loại - Phương pháp đẩy khí Nikka Densok 

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

NW1-C2040W+AF200

Checkweigher NW series Nikka Densok

Cân kiểm tra dòng NW Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

ND2-D2040TAW+AF200

Checkweigher with Metal Detector Nikka Densok

Cân kiểm tra với máy dò kim loại Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

SLC-NC

Seal Leak inspector  Nikka Densok

Máy kiểm tra rò rỉ niêm phong Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

SLI-IL

Seal Leak Inspector for pouch Nikka Densok

Máy kiểm tra rò rỉ niêm phong Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

PIF-121

Pinhole Inspector for food package Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim cho gói thực phẩm

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

PIF-101

Pinhole Inspector for food package Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim cho gói thực phẩm

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

PIF-102

Pinhole Inspector for food package Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim cho gói thực phẩm

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

HDT-1

Pinhole Inspector for food package Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim cho gói thực phẩm

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

HSE-701

Pinhole Inspector Portable type Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim loại xách tay Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

PDLL

Pinhole Inspector Portable type Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim loại xách tay Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

HDB-II
AST/AS3

Pinhole Inspector for Pharmaceutical Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim cho ngành dược  Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

HDK-2

Pinhole Inspector for Pharmaceutical Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim cho ngành dược  Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

HDI

Pinhole Inspector for Pharmaceutical Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim cho ngành dược  Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

HDR-3H 

Pinhole Inspector for Pharmaceutical Nikka Densok

Máy kiểm tra lỗ kim cho ngành dược  Nikka Densok

Đại lý Nikka Densok tại Việt Nam

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Nikka Densok tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Nikka Densok tại Vietnam