Đại lý Labthink Việt Nam,Labthink Việt Nam,Labthink - ANS Vietnam,Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy C230M,C230X,C230H

 

C230M (2019) C230M (2019) Oxygen Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C230X C230X Oxygen Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C230H C230H Oxygen Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C230G C230G Oxygen Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C330H C330H Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C330G C330G Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C360M C360M Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C360H C360H Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C390H  C390H Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C130H  C130H Gas Permeability Tester Máy đo độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
BTY-B3P BTY-B3P Gas Permeability Tester Máy đo độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C610H C610H Auto Tensile Tester Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C610M C610M Auto Tensile http://industry-equip.ansvietnam.com/dai-ly-autec-vietnamautec-vietnam/Tester Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C611B C611B Box Compression Tester Bộ kiểm tra độ nén hộp Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C611M C611M Box Compression Tester Bộ kiểm tra độ nén hộp Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C612M C612M Digital Torque Tester Máy đo mô-men xoắn kỹ thuật số Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C620H C620H Friction / Peel Tester Máy kiểm tra ma sát / độ bóc tách Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C630H  C630H Heat Seal Tester Máy kiểm tra con dấu nhiệt Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C631H  C631H Thermal Shrinkage Tester Máy đo độ co nhiệt Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C632B C632B Hot Tack Tester máy kiểm tra dán nóng/ thiết bị kiểm tra dán nóng Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C650B C650B Headspace Gas Analyzer Máy phân tích khí không gian Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C650M C650M Headspace Gas Analyzer cảm biến khí  Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C660B  C660B Leak and Seal Strength Tester Máy đo độ bền rò rỉ và niêm phong Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C660M C660M Leak and Seal Strength Tester Máy đo độ bền rò rỉ và niêm phong Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C681M C681M Flex Durability Tester Máy kiểm tra độ bền linh hoạt Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CZY-8SA CZY-8SA Lasting Adhesive Tester Máy kiểm tra độ kết dính  Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CZY-8SB CZY-8SB Lasting Adhesive Tester Máy kiểm tra độ kết dính  Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C830 C830 Migration & Non-volatile-matter Content Tester Máy kiểm tra hàm lượng chất di chuyển & không bay hơi Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C230M (2018) C230M (2018) Oxygen Transmission Rate Test System Hệ thống máy kiểm tra tốc độ truyền oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
OX2/231 OX2/231 Oxygen Permeability Tester Máy đo độ thấm oxy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
W3/330 W3/330 Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
W3/230 W3/230 Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C390M C390M Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C330M C330M Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
W3/030 W3/030 Water Vapor Transmission Rate Tester máy đo tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
W3/031 W3/031 Water Vapor Transmission Rate Tester máy đo tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
W3/130  W3/130 Water Vapor Transmission Rate Tester máy đo tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
W3/060 W3/060 Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
W3/062 W3/062 Water Vapor Transmission Rate Test System Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
W3/0120 W3/0120 Water Vapor Transmission Rate Tester máy đo tốc độ truyền hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
TSY-W3  TSY-W3 Electrolytic Detection Method- Water Vapor Permeability Tester Máy đo độ thẩm thấu hơi nước Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
VAC-V1 VAC-V1 Gas Permeability Tester máy đo độ thấm khi/ máy kiểm tra độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
VAC-V2  VAC-V2 Gas Permeability Tester máy đo độ thấm khi/ máy kiểm tra độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
VAC-V3 VAC-V3 Gas Permeability Tester máy đo độ thấm khi/ máy kiểm tra độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
VAC-VBS VAC-VBS Gas Permeability Tester máy đo độ thấm khi/ máy kiểm tra độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
BTY-B2P BTY-B2P Gas Permeability Tester  máy đo độ thấm khi/ máy kiểm tra độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
G2/130 G2/130 Container Gas Permeability Tester máy đo độ thấm khí của chai nhựa/ máy kiểm tra độ thấm khí cuả chai nhựa Autec Vienam Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
G2/131 G2/131 Gas Permeability Tester máy đo độ thấm khi/ máy kiểm tra độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
G2/132 G2/132 Gas Permeability Tester máy đo độ thấm khi/ máy kiểm tra độ thấm khí Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
OR2/410  OR2/410 Organic Gas Transmission Rate Test System Hệ thống kiểm tra tốc độ truyền khí hữu cơ  Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
ERT-01 ERT-01 Evaporation Residue Constant Weight Tester Máy kiểm tra chất lượng nguyên liệu- hàm lượng cặn sau khi bay hơi Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
XLW (B)  XLW (B) Auto Tensile Tester Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
XLW (M)  XLW (M) Auto Tensile Tester Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
XLW XLW Auto Tensile Tester Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
XLW (PC) XLW (PC) Auto Tensile Tester Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
XLW (EC) XLW (EC) Auto Tensile Tester Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
MEGA 1500 MEGA 1500 Auto Tensile Tester Máy kiểm tra độ bền kéo tự động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Strentek 1510  i-Strentek 1510 Universal Testing Machine Máy kiểm tra đa năng Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
MED-01 MED-01 Medical Packaging Tester Máy kiểm tra bao bì y tế Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
BLD-200N BLD-200N Auto Stripping Tester máy kiểm tra tước tự động/ dụng cụ kiểm tra độ kết dính Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
NLW-20  NLW-20 Adhesive Tensile & Shear Tester Máy kiểm tra độ bền kéo & cắt kết dính Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Boxtek 1700 i-Boxtek 1700 Box Compression Tester Bộ kiểm tra nén hộp/ thiết bị kiểm tra độ nén hộp giấy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
XYD-15K XYD-15K Box Compression Tester Bộ kiểm tra nén hộp/ thiết bị kiểm tra độ nén hộp giấy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
NJY-20  NJY-20 Digital Torque Tester Máy đo mô-men xoắn kỹ thuật số Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
HST-H3 HST-H3 Heat Seal Tester Máy kiểm tra con dấu nhiệt Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Boxtek 1710 i-Boxtek 1710 Box Compression Tester Bộ kiểm tra nén hộp/ thiết bị kiểm tra độ nén hộp giấy Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
HST-H6 HST-H6 Heat Seal Tester Máy kiểm tra con dấu nhiệt Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CLASSIC 513 CLASSIC 513 Gradient Heat Seal Tester Máy kiểm tra con dấu nhiệt Gradient Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
HTT-L1 HTT-L1 Hot Tack Tester máy kiểm tra dán nóng/ thiết bị kiểm tra dán nóng Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
PSST-100 PSST-100 Portable Heat Seal Strength Tester Máy đo độ bền con dấu nhiệt di động Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
MXD-01 MXD-01 Coefficient Of Friction Tester máy đo hệ số ma sát/ thiết bị kiểm tra độ ma sát Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
MXD-01A MXD-01A Coefficient of Friction Tester máy đo hệ số ma sát/ thiết bị kiểm tra độ ma sát Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
MXD-02 MXD-02 Coefficient of Friction Tester máy đo hệ số ma sát/ thiết bị kiểm tra độ ma sát Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
COF-P01 COF-P01 Inclined Surface Coefficient Of Friction Tester máy kiểm tra hệ số bề mặt nghiêng của máy đo ma sát/ thiết bị đo hệ số ma sát mặt phẳng nghiêng Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
FPT-F1 FPT-F1 Friction/ Peel Tester Máy kiểm tra ma sát / độ bóc tách Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
C640 C640 Thickness Tester máy kiểm tra độ dày/ máy đo độ dày Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CHY-C2A CHY-C2A Thickness Tester máy kiểm tra độ dày/ máy đo độ dày Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
SLY-S1 SLY-S1 Elmendorf Tearing Tester Máy đo độ rách Elmendorf/ thiết bị kiểm tra độ rách Elmendorf Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
BMC-B1 BMC-B1 Falling Dart Impact Tester máy kiểm tra độ bền do va đập Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
FDI-01 FDI-01 Falling Dart Impact Tester máy kiểm tra độ bền do va đập Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
FIT-01 FIT-01 Film Pendulum Impact Tester Thiết bị kiểm tra tác động con lắc Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
RSY-R2 RSY-R2 Film Free Shrink Tester Thiết bị kiểm tra độ co tự do màng bao bì Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
FST-02 FST-02 Thermal Shrinkage Tester thiết bị phân tích nhiệt độ co ngót Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Thermotek 2400 i-Thermotek 2400 Heat Seal & Hot Tack Tester thiết bị kiểm tra dán nóng Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
MFY-01 MFY-01 Leak Tester máy đo độ rò rỉ/ thiết bị kiểm tra độ rò rỉ Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
LSSD-01 LSSD-01 Leak and Seal Strength Detector Máy dò độ bền niêm phong và rò rỉ/ thiết bị kiểm tra độ bền niêm phong và rò rỉ Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CLASSIC 650 CLASSIC 650 Headspace Gas Analyzer Máy phân tích khí không gian/ thiết bị phân tích khí không gian Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
RGT-01 RGT-01 Vacuum Packaging Analyzer Máy phân tích bao bì chân không Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
FDT-02 FDT-02 Flex Durability Tester Máy kiểm tra độ bền/ thiết bị kiểm tra độ bền linh hoạt Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CZY-G CZY-G Primary Adhesive Tester Máy kiểm tra chất kết dính/ thiết bị kiểm tra độ kết dính Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CZY-GC CZY-GC Primary Adhesive Tester (PSTC-6) Máy kiểm tra chất kết dính/ thiết bị kiểm tra độ kết dính Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CZY-GY CZY-GY Primary Adhesive Tester (ChP) Máy kiểm tra chất kết dính/ thiết bị kiểm tra độ kết dính Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CZY-6S  CZY-6S Lasting Adhesive Tester Máy kiểm tra chất kết dính/ thiết bị kiểm tra độ kết dính Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
CLASSIC 920 CLASSIC 920 Lasting Adhesive Tester Máy kiểm tra chất kết dính/ thiết bị kiểm tra độ kết dính Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
MCJ-01A MCJ-01A Rub Tester Máy đo độ mài mòn lớp phủ/ thiết bị xác định độ mài mòn Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
RT-01  RT-01 Rub Tester Máy đo độ mài mòn lớp phủ/ thiết bị xác định độ mài mòn Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
BLJ-02 BLJ-02 Disk Stripping Tester dụng cụ kiểm tra độ bền màng sơn Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
YGJ-02A YGJ-02A Adhesive Tape Roller con lăn băng dính Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
SBG-80 D65/A SBG-80 D65/A Standard Light Source tủ so màu/ thiết bị so màu Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
SPS-80T SPS-80T Double Light Source Viewer tủ so màu/ thiết bị so màu Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
TQD-G1  TQD-G1 Air Permeability Tester máy đo độ thấm khí/ thiết bị đo độ thấm khí  Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
FT-F1 FT-F1 Fogging Tester máy thử phun sương/ thiết bị thử phung sương Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Leaktek 6600 i-Leaktek 6600 Leak and Seal Strength Tester Máy đo độ bền rò rỉ và niêm phong Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Process 1600 i-Process 1600 Torque Test and Data Processing System Hệ thống kiểm tra mô-men xoắn và xử lý dữ liệu Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Process 6200 i-Process 6200 Leak Test and Data Processing System Hệ thống xử lý dữ liệu và kiểm tra rò rỉ & niêm phong Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Process 6610  i-Process 6610 Leak & Seal Test and Data Processing System Hệ thống xử lý dữ liệu và kiểm tra rò rỉ & niêm phong Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Process 6910 i-Process 6910 Headspace Gas Test and Data Processing System Hệ thống kiểm tra và xử lý dữ liệu khí Headspace Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam
i-Process 9200 i-Process 9200 Volume & Weight Test and Data Processing System Hệ thống xử lý dữ liệu và kiểm tra khối lượng & trọng lượng Labthink Việt Nam, đại lý Labthink Việt Nam