Đại lý phân phối hãng Nidec tại Vietnam,Bộ mã hóa vòng quay RE12D Nidec

60

Rotary encoders

RE12

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

61

Rotary encoders

RE12D

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

62

Rotary encoders

RE20F

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

63

Rotary encoders

RE30E

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

64

Rotary encoders

REC16K / REC16L / REC16M

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

65

Rotary encoders

RMS20

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

66

Rotary encoders

REC16 / RES16

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

67

Rotary encoders

REC16D / REC16F

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

68

Rotary encoders

CJ25

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

69

Rotary encoders

REC/RES

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

70

Joystick encoder

CJ25

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec Vietnam

=====================================================

 ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec tại Vietnam 

 Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Nidec Vietnam