Đại lý Shih Chang Automation tại Vietnam,Bộ chuyển đổi FVPW-13 Shih Chang Automation

Code

Name

Type Product

Brand

V、TU、TC command with contact and Internal ±10VDC Torque-limit Function、Speed Type

Command with contact and Internal

Servo Driver/AC servo driver series

Shih Chang Automation tại Vietnam

C command Torque Type

Command Torque 

P.T.C command (Both Position command & Torque command Type)

Position command & Torque command 

V command Speed Command Type

Command Speed Command 

CDS-3022F

Speed Control 

Servo Driver/DC servo driver series

EPL-MB 

FECP-MPG-13

Pulse Generator

FEC

Speed Control

FECW 

FVW

CUF

Both Speed & Torque Switch

FEL

Speed Control

FVPW-13

Encoder

FECP-13

Position Control

BLDC

Brushless Speed

Servo Driver/BLDC servo driver series

MA175-E50

MA Series 175-500E

Servo Motor/AC servo driver series

MA350-E50

MA500-E50

MAS 400W-E50

MAS Series 400W

MASL 500W-E50

MAS 550W-E50

MAS Series 550-750W

MAS 7500W-E50

MAS 1KW-E25

MAS Series 1KW

MA1K-E50

MA Series 1K-3.7K with Hollow Shaft

MA1.5K-E50

MA2K-E50

MA3K-E50

MA3.7K-E50

MA3K-HC20-E1024

MA Series 3.7K with Hollow Shaft (fin shape radiator)

MA3.7K-HC20-E1024

MM-0100T

MM Series 100-350T

Servo Motor/DC servo driver series

MM-0250T

MM-0350T

MM-0100E

MM Series 100-350E

MM-0250E

MM-0350E

MM-0100MT

MM Series100-350MT

MM-0100MT

 MM-0250MT

MM-0250MT

MM-0350MT

MM-0350MT

MM-0600T

MM Series 600-1000T

MM-0800T

MM-1000T

MM-0600E

MM Series 600-1000E

MM-0800E

MM-1000E

MM-0600ST

MM Series 600-1000ST

MM-0800ST

MM-1000ST

MM-1200T

MM Series 1200T

MM-1200T

MM-1200T

MM-1200E

MM Series 1200E

MM-1200E

MM-1200E

MM-1200ST

MM Series 1200ST

MM-1200ST

MM-1200ST

HJ130A8-64S

HJ 130 Series

Servo Motor/U.K. SEM AC servo motor series

HJ130B8-64S

HJ130C8-64S

HJ130E8-64S

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Shih Chang Automation tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Shih Chang Automation tại Vietnam