Đại lý Han Gil Control Vietnam, Han Gil Control Vietnam, Hangil Control

ANS hiện tại là đại lý của Han Gil Control tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

Smart Receiver HCR-832 Hangil Control, Han Gil Control
Remote Panel HCR-INT100 Hangil Control, Han Gil Control
Charger & Battery HCG-4814, HCB-4814 Hangil Control, Han Gil Control
Charger & Battery HCG-LP33, HCB-LP33 Hangil Control, Han Gil Control
Charger & Battery HCG-LP32, HCB-LP32 Hangil Control, Han Gil Control
Charger & Battery HCG-LI20, HCB-LI20 Hangil Control, Han Gil Control
Spare Parts   Hangil Control, Han Gil Control
BOTTOM CASE HG-H-0049 Hangil Control, Han Gil Control
TOP CASE HG-H-0050 Hangil Control, Han Gil Control
CASE ASS’Y HG-H-0051 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(KEY BOARD) HG-H-0052 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BOARD) HG-H-0053 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BOARD) HG-H-0001  Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(KEY BOARD) HG-H-0002 Hangil Control, Han Gil Control
PUSH BUTTON RUBBER HG-H-0003 Hangil Control, Han Gil Control
TOP CASE HG-H-0004 Hangil Control, Han Gil Control
BOTTOM CASE HG-H-0005 Hangil Control, Han Gil Control
CASE ASS’Y HG-H-0006 Hangil Control, Han Gil Control
TACT SWITCH  HG-H-0009 Hangil Control, Han Gil Control
SILICON CASE HG-H-0055 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-H-0011 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS/Y(KEY BORD)  HG-H-0012 Hangil Control, Han Gil Control
PUSH BUTTON RUBBER HG-H-0013 Hangil Control, Han Gil Control
TOP CASE HG-H-0014 Hangil Control, Han Gil Control
CASE ASS’Y HG-H-0015 Hangil Control, Han Gil Control
TACT SWITCH HG-H-0019 Hangil Control, Han Gil Control
SHOULDER BELT  HG-H-0021 Hangil Control, Han Gil Control
VINYL COVER HG-H-0023 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-H-0039 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(KEY BORD) HG-H-0040 Hangil Control, Han Gil Control
TOP CASE HG-H-0041 Hangil Control, Han Gil Control
BOTTOM CASE HG-H-0042 Hangil Control, Han Gil Control
CASE ASS’Y HG-H-0043 Hangil Control, Han Gil Control
SILICON CASE HG-H-0045 Hangil Control, Han Gil Control
VINYL COVER HG-H-0046 Hangil Control, Han Gil Control
SILICON CASE HG-H-0047 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-J-0001 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(KEY BORD) HG-J-0002 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(EXTENTION BORD) HG-J-0003 Hangil Control, Han Gil Control