ANS hiện tại là đại lý của Han Gil Control tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-R-0001 Hangil Control, Han Gil Control
RELAY HG-R-0003 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-R-0009 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-R-0009-1 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-R-0015 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-R-0017 Hangil Control, Han Gil Control
R/F MODULE PCB ASS’Y HG-R-0019 Hangil Control, Han Gil Control
R/F MODULE PCB ASS’Y  HG-R-0020 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-R-0048 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(RELAY BORD) HG-R-0049 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(RELAY BORD) HG-R-0050 Hangil Control, Han Gil Control
D/D CONVERTER PCB ASS’Y HG-R-0051 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-R-0053 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-R-0054 Hangil Control, Han Gil Control
TRANSFORMER HG-R-0055 Hangil Control, Han Gil Control
R/F MODULE HG-R-0056 Hangil Control, Han Gil Control
CABLE ASS’Y HG-R-0026 Hangil Control, Han Gil Control
RELAY HG-R-0028 Hangil Control, Han Gil Control
RELAY HG-R-0029 Hangil Control, Han Gil Control
TRANSFORMER HG-R-0030 Hangil Control, Han Gil Control
ANTENNA HG-R-0035 Hangil Control, Han Gil Control
ANTENNA HG-R-0036 Hangil Control, Han Gil Control
BRACKET HG-R-0040 Hangil Control, Han Gil Control
CABLE ASS’Y HG-R-0045 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS’Y(MAIN BORD) HG-J-0075 Hangil Control, Han Gil Control
R/F PCB ASS’Y HG-J-0076 Hangil Control, Han Gil Control
TOP CASE HG-J-0080 Hangil Control, Han Gil Control
BOTTOM CASE HG-J-0081 Hangil Control, Han Gil Control
CASE ASS’Y HG-J-0082 Hangil Control, Han Gil Control
LEVER ASS'Y HG-J-0083 Hangil Control, Han Gil Control
GUIDE HG-J-0086 Hangil Control, Han Gil Control
PUSH SWITCH HG-J-0092 Hangil Control, Han Gil Control
TOP CASE NAMEPLATE HG-J-0094 Hangil Control, Han Gil Control
ADAPTER HG-C-0033 Hangil Control, Han Gil Control
BATTERY PACK HG-C-0042 Hangil Control, Han Gil Control
CHARGER HG-C-0043 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS'Y(MAIN BORD) HG-J-0055 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS'Y(ANTENNA BORD) HG-J-0056 Hangil Control, Han Gil Control
R/F PCB ASS'Y HG-J-0057 Hangil Control, Han Gil Control
TOP CASE HG-J-0061 Hangil Control, Han Gil Control
CASE ASS'Y HG-J-0063 Hangil Control, Han Gil Control
LEVER ASS'Y(NEW MODEL) HG-J-0064 Hangil Control, Han Gil Control
HANDLE ASS'Y(NEW MODEL) HG-J-0065 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS'Y(MAIN BORD) HG-R-0059 Hangil Control, Han Gil Control
R/F MODULE PCB ASS'Y HG-R-0060 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS'Y(RELAY BORD)  HG-R-0066 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS'Y(RELAY BORD)  HG-R-0067 Hangil Control, Han Gil Control
PCB ASS'Y(R/F MODULE) HG-R-0068 Hangil Control, Han Gil Control