Đại lý Micro Detectors Vietnam,Micro Detectors Vietnam,,Micro Detectors

ANS hiện tại là đại lý của Micro Detectors tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Micro Detectors  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Standard d.c. 2 wires inductive proximity sensors
   
AM1/A0-1A M12 shielded NO
AM1/A0-1H M12 shielded NO
AM1/A0-2A M12 unshielded NO
AM1/A0-2H M12 unshielded NO
AM1/A0-3A M12 shielded NO
AM1/A0-3H M12 shielded NO
AM1/A0-4A M12 unshielded NO
AM1/A0-4H M12 unshielded NO
   
AK1/A0-1A M18 shielded NO
AK1/A0-1H M18 shielded NO
AK1/A0-2A M18 unshielded NO
AK1/A0-2H M18 unshielded NO
AK1/A0-3A M18 shielded NO
AK1/A0-3H M18 shielded NO
AK1/A0-4A M18 unshielded NO
AK1/A0-4H M18 unshielded NO
   
AT1/A0-1A M30 shielded NO
AT1/A0-1H M30 shielded NO
AT1/A0-2A M30 unshielded NO
AT1/A0-2H M30 unshielded NO
AT1/A0-3A M30 shielded NO
AT1/A0-3H M30 shielded NO
AT1/A0-4A M30 unshielded NO
AT1/A0-4H M30 unshielded NO
   
Standard interface DECOUT inductive proximity sensors
   
PM3/00-1A M12 shielded axial cable
PM3/00-1H M12 shielded M12 plug 
PM3/00-2A M12 unshielded axial cable 
PM3/00-2H M12 unshielded M12 plug 
   
PK3/00-1A M18 shielded axial cable
PK3/00-1H M18 shielded M12 plug 
PK3/00-2A M18 unshielded axial cable 
PK3/00-2H M18 unshielded M12 plug 
   
Standard IP67/68 output NO + NC inductive proximity sensors
   
PMS/0N-1H M12 shielded NPN M12 plug
PMS/0N-2H M12 unshielded NPN M12 plug
PMS/0P-1H M12 shielded PNP M12 plug
PMS/0P-2H M12 unshielded PNP M12 plug
   
PMW/0N-1H M12 shielded NPN M12 plug INOX
PMW/0N-2H M12 unshielded NPN M12 plug INOX
PMW/0P-1H M12 shielded PNP M12 plug INOX
PMW/0P-2H M12 unshielded PNP M12 plug INOX
   
PKS/0N-1H M18 shielded NPN M12 plug
PKS/0N-2H M18 unshielded NPN M12 plug
PKS/0P-1H M18 shielded PNP M12 plug
PKS/0P-2H M18 unshielded PNP M12 plug
   
PKW/0N-1H M18 shielded NPN M12 plug INOX
PKW/0N-2H M18 unshielded NPN M12 plug INOX
PKW/0P-1H M18 shielded PNP M12 plug INOX
PKW/0P-2H M18 unshielded PNP M12 plug INOX
   
Standard AC. 2 wires inductive proximity sensors
   
VM2/A0-1B M12 shielded NO cable 
VM2/A0-1H M12 shielded NO M12 plug
VM2/A0-1T M12 shielded NO M12 plug AC
VM2/A0-2B M12 unshielded NO cable 
VM2/A0-2H M12 unshielded NO M12 plug 
VM2/A0-2T M12 unshielded NO M12 plug AC
VM2/C0-1B M12 shielded NC cable 
VM2/C0-1H M12 shielded NC M12 plug 
VM2/C0-1T M12 shielded NC M12 plug AC
VM2/C0-2B M12 unshielded NC cable
VM2/C0-2H M12 unshielded NC M12 plug 
VM2/C0-2T M12 unshielded NC M12 plug AC
   
VK2/A0-1B M18 shielded NO cable 
VK2/A0-1H M18 shielded NO M12 plug
VK2/A0-2B M18 unshielded NO cable 
VK2/A0-2H M18 unshielded NO M12 plug 
VK2/C0-1B M18 shielded NC cable 
VK2/C0-1H M18 shielded NC M12 plug 
VK2/C0-2B M18 unshielded NC cable
VK2/C0-2H M18 unshielded NC M12 plug 
   
VT2/A0-1B M30 shielded NO cable
VT2/A0-1H M30 shielded NO M12 plug
VT2/A0-2B M30 unshielded NO cable
VT2/A0-2H M30 unshielded NO M12 plug 
VT2/C0-1B M30 shielded NC cable 
VT2/C0-1H M30 shielded NC M12 plug 
VT2/C0-2B M30 unshielded NC cable
VT2/C0-2H M30 unshielded NC M12 plug 
   
Long distance Cubic plastic 28x16x10 d.c.. 3 wires inductive proximity sensors
   
IL1/AN-3A Shielded NPN NO cable
IL1/AN-3F Shielded NPN NO plug M8
IL1/AN-4A Unshielded NPN NO cable
IL1/AN-4F Unshielded NPN NO plug M8
IL1/AP-3A Shielded PNP NO cable
IL1/AP-3F Shielded PNP NO plug M8
IL1/AP-4A Unshielded PNP NO cable
IL1/AP-4F Unshielded PNP NO plug M8
IL1/CP-3A Shielded PNP NC cable
IL1/CP-3F Shielded PNP NC plug M8
IL1/CP-4A Unshielded PNP NC cable
IL1/CP-4F Unshielded PNP NC plug M8
IL1/CN-3A Shielded NPN NC cable
IL1/CN-3F Shielded NPN NC plug M8
IL1/CN-4A Unshielded NPN NC cable
IL1/CN-4F Unshielded NPN NC plug M8
   
Inductive sensors IP69K Food & Beverage applications M12; M18 d.c. 3/4 wires stainless steel AISI 316L
   
PFM1/AP-1H M12 shielded Std. NO/PNP 
PFM1/AP-2H M12 unshielded Std. NO/PNP 
PFM1/AP-3H M12 shielded LD NO/PNP 
PFM1/AP-4H M12 unshielded LD NO/PNP 
PFM1/AN-1H M12 shielded Std. NO/NPN 
PFM1/AN-2H M12 unshielded Std. NO/NPN 
PFM1/AN-3H M12 shielded LD NO/NPN 
PFM1/AN-4H M12 unshielded LD NO/NPN 
PFM1/BP-1H M12 shielded Std. NO+NC/PNP 
PFM1/BP-2H M12 unshielded Std. NO+NC/PNP 
PFM1/BP-3H M12 shielded LD NO+NC/PNP 
PFM1/BP-4H M12 unshielded LD NO+NC/PNP 
PFM1/BN-1H M12 shielded Std. NO+NC/NPN 
PFM1/BN-2H M12 unshielded Std. NO+NC/NPN 
PFM1/BN-3H M12 shielded LD NO+NC/NPN 
PFM1/BN-4H M12 unshielded LD NO+NC/NPN 
   
PFK1/AP-1H M18 shielded Std. NO/PNP 
PFK1/AP-2H M18 unshielded Std. NO/PNP 
PFK1/AP-3H M18 shielded LD NO/PNP 
PFK1/AP-4H M18 unshielded LD NO/PNP 
PFK1/AN-1H M18 shielded Std. NO/NPN 
PFK1/AN-2H M18 unshielded Std. NO/NPN 
PFK1/AN-3H M18 shielded LD NO/NPN 
PFK1/AN-4H M18 unshielded LD NO/NPN 
PFK1/BP-1H M18 shielded Std. NO+NC/PNP 
PFK1/BP-2H M18 unshielded Std. NO+NC/PNP 
PFK1/BP-3H M18 shielded LD NO+NC/PNP 
PFK1/BP-4H M18 unshielded LD NO+NC/PNP 
PFK1/BN-1H M18 shielded Std. NO+NC/NPN 
PFK1/BN-2H M18 unshielded Std. NO+NC/NPN 
PFK1/BN-3H M18 shielded LD NO+NC/NPN 
PFK1/BN-4H M18 unshielded LD NO+NC/NPN 
   
 M8; M12; M18 inductive sensors with shielded analogical output 15/30Vd.c. 
   
AE1/D1-7A M8 0-10 V cable 15/30Vd.c. Sn 4 mm
AE1/D1-7F M8 0-10 V plug M8 15/30Vd.c. Sn 4 mm
   
AM1/D2-5A M12 0-10 V+4-20 mA cable 15/30Vd.c. Sn 6 mm
AM1/D2-5H M12 0-10 V+4-20 mA M12 plug 15/30Vd.c. Sn 6 mm
   
AK6/D2-5A M18 0-10 V+4-20 mA cable 15/30Vd.c. Sn 10 mm
AK6/D2-5H M18 0-10 V+4-20 mA M12 plug 15/30Vd.c. Sn 10 mm
   
ATEX version inductive sensors
   
AH, AE (variant AN) Protection degree II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T90°C
AM, AK, AT(variant AN) Protection degree II 3G Ex nA IIC T6, II 3D Ex tD A22 IP67 T85°C
PM3, PK3 (variant AN) Protection degree II 3G Ex nA IIC T6, II 3D Ex tD A22 IP67 T85°C
PMS/PMW (variant AN) Protection degree II 3G Ex nA IIC T6, II 3D Ex tD A22 IP67 T85°C
PKS/PKW (variant AN) Protection degree II 3G Ex nA IIC T6, II 3D Ex tD A22 IP67 T85°C
PFM1/PFK1(variant AN) Protection degree II 3G Ex nA IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP67 T85°C
* Contact our offices for class and minimum orderable quantitative
   
Capacitive proximity sensors
   
   
Capacitive proximity sensors
   
CE1/0N-1A D20 shielded NPN cable 
CE1/0N-1E D20 shielded NPN M12 plug
CE1/0P-1A D20 shielded PNP cable
CE1/0P-1E D20 shielded PNP M12 plug
   
CE2/0N-1A D20 shielded NPN cable C/Autotest
CE2/0N-1E D20 shielded NPN plug C/Autotest
CE2/0P-1A D20 shielded PNP cable C/Autotest
CE2/0P-1E D20 shielded PNP M12 plug C/Autotest
   
CT1/AN-1A M30 shielded NO/NPN cable 
CT1/AN-1H M30 shielded NO/NPN M12 plug
CT1/AN-2A M30 unshielded NO/NPN cable
CT1/AN-2H M30 unshielded NO/NPN M12 plug
CT1/AP-1A M30 shielded NO/PNP cable 
CT1/AP-1H M30 shielded NO/PNP M12 plug
CT1/AP-2A M30 unshielded NO/PNP cable 
CT1/AP-2H M30 unshielded NO/PNP M12 plug
CT1/CN-1A M30 shielded NC/NPN cable 
CT1/CN-1H M30 shielded NC/NPN M12 plug 
CT1/CN-2A M30 unshielded NC/NPN cable 
CT1/CN-2H M30 unshielded NC/NPN M12 plug
CT1/CP-1A M30 shielded NC/PNP cable
CT1/CP-1H M30 shielded NC/PNP M12 plug
CT1/CP-2A M30 unshielded NC/PNP cable
CT1/CP-2H M30 unshielded NC/PNP M12 plug 
   
Ultrasonic sensors
   
   
Ultrasonic sensors
   
SU0/B0-0V M18 PNP NO 60-300 mm M12 pig-tail plug
SU0/B1-0A M18 analog. output 0-10 V 60-300 mm cable
SU0/B2-0A M18 analog. output 4-20 mA 60-300 mm cable
SU1/B0-0V M18 PNP NO 100-600 mm M12 pig-tail plug
SU1/B1-0A M18 analog. output 0-10 V 100-600 mm cable
SU1/B2-0A M18 analog. output 4-20 mA 100-600 mm cable
SU1/B1-0E M18 analog. output 0-10 V 100-600 mm M12 plug
SU1/B2-0E M18 analog. output 4-20 mA 100-600 mm M12 plug
SU2/A0-0V M18 PNP NO 200-1500 mm M12 pig-tail plug
SU2/A1-0E M18 analog. output 0-10 V 200-1500 mm M12 plug
SU2/A2-0E M18 analog. output 4-20 mA 200-1500 mm M12 plug
SU3/A0-0V M18 reflex PNP NO 400-1500 mm M12 pig-tail plug
   
TU1/C0-0E M30 PNP NO 300-2500 mm M12 plug
TU1/C1-0E M30 analog. output 0-10 V 300-2500 mm M12 plug
TU1/C2-0E M30 analog. output 4-20 mA 300-2500 mm M12 plug
TU2/A3-0E M30 PNP NO+NC +analog. out. 0-10 V 250-2000 mm M12 plug
TU2/A4-0E M30 PNP NO+NC +analog. out. 4-20 mA 250-2000 mm M12 plug
TU3/C3-0E M30 PNP NO+NC +analog. out. 0-10 V 350-3500 mm M12 plug
TU3/C4-0E M30 PNP NO+NC +analog. out. 4-20 mA 350-3500 mm M12 plug
   
SUA/D1-0E M18 analog. 0-10 V 30-400 mm M12 plug with teach-in
SUB/D1-0E M18 analog. 0-10 V 60-500 mm M12 plug with teach-in
SUC/D1-0E M18 analog. 0-10 V 100-800 mm M12 plug with teach-in
SUD/D1-0E M18 analog. 0-10 V 200-2000 mm M12 plug with teach-in
SUA/D2-0E M18 analog. 4-20 mA 30-400 mm M12 plug with teach-in
SUB/D2-0E M18 analog. 4-20 mA 60-500 mm M12 plug with teach-in
SUC/D2-0E M18 analog. 4-20 mA 100-800 mm M12 plug with teach-in
SUD/D2-0E M18 analog. 4-20 mA 200-2000 mm M12 plug with teach-in
SUA/D5-0E M18 PNP NO+NC 30-400 mm M12 plug with teach-in
SUB/D5-0E M18 PNP NO+NC 60-500 mm M12 plug with teach-in
SUC/D5-0E M18 PNP NO+NC 100-800 mm M12 plug with teach-in
SUD/D5-0E M18 PNP NO+NC 200-2000 mm M12 plug with teach-in
   
TU3/D1-0E M30 analog. 0-10 V 300-3500 mm M12 plug with teach-in
TU3/D2-0E M30 analog. 4-20 mA 300-3500 mm M12 plug with teach-in
TU3/D5-0E M30 PNP NO+NC 300-3500 mm M12 plug with teach-in
   
QU6/D1-0E Cubic analog. 0-10 V 600-6000 mm M12 plug with teach-in
QU6/D2-0E Cubic analog. 4-20 mA 600-6000 mm M12 plug with teach-in
   
UHZ/AP-0A Cubic P+R PNP NO 300mm range cable
UHZ/AN-0A Cubic P+R NPN NO 300mm range cable
UHZ/CP-0A Cubic P+R PNP NC 300mm range cable
UHZ/CN-0A Cubic P+R NPN NC 300mm range cable
   
UHS/AP-0A Cubic P+R port. 1100 mm PNP NO range cable
UHS/AN-0A Cubic P+R port. 1100 mm NPN NO range cable
UHS/CP-0A Cubic P+R port. 1100 mm PNP NC range cable
UHS/CN-0A Cubic P+R port. 1100 mm NPN NC range cable
   
Photoelectric sensors
   
   
Miniaturized M8 photoelectric sensors
   
H8E/1 Emitter 5V 80mm 
   
H8R/1 Receiver COLL. open 30V 
   
HEE/00-3A Emitter M8 10-30 Vd.c. 10Khz 1 m cable
HEE/00-3F Emitter M8 10-30 Vd.c. 10Khz 1 m M8 plug
HER/AP-3A Receiver M8 10-30 Vd.c. PNP NO 10Khz 1 m cable 
HER/CP-3A Receiver M8 10-30 Vd.c. PNP NC 10Khz 1 m cable 
HER/AN-3A Receiver M8 10-30 Vd.c. NPN NO 10Khz 1 m cable 
HER/CN-3A Receiver M8 10-30 Vd.c. NPN NC 10Khz 1 m cable 
HER/AP-3F Receiver M8 10-30 Vd.c. PNP NO 10Khz 1 m M8 plug 
HER/CP-3F Receiver M8 10-30 Vd.c. PNP NC 10Khz 1 m M8 plug 
HER/AN-3F Receiver M8 10-30 Vd.c. NPN NO 10Khz 1 m M8 plug 
HER/CN-3F Receiver M8 10-30 Vd.c. NPN NC 10Khz 1 m M8 plug 
   
HEE/00-4A Emitter M8 10-30 Vd.c. 1Khz 2 m cable
HEE/00-4F Emitter M8 10-30 Vd.c. 1Khz 2 m M9 plug
HER/AP-4A Receiver M8 10-30 Vd.c. PNP NO 1Khz 2 m cable 
HER/CP-4A Receiver M8 10-30 Vd.c. PNP NC 1Khz 2 m cable 
HER/AN-4A Receiver M8 10-30 Vd.c. NPN NO 1Khz 2 m cable 
HER/CN-4A Receiver M8 10-30 Vd.c. NPN NC 1Khz 2 m cable 
HER/AP-4F Receiver M8 10-30 Vd.c. PNP NO 1Khz 2 m M8 plug
HER/CP-4F Receiver M8 10-30 Vd.c. PNP NC 1Khz 2 m M8 plug
HER/AN-4F Receiver M8 10-30 Vd.c. NPN NO 1Khz 2 m M8 plug
HER/CN-4F Receiver M8 10-30 Vd.c. NPN NC 1Khz 2 m M8 plug
   
M12 photoelectric sensors
   
DM2/0N-1A 100 mm diffused NPN without adj. cable
DM2/0N-1H 100 mm diffused NPN without adj. M12 plug
DM2/0P-1A 100 mm diffused PNP without adj. cable
DM2/0P-1H 100 mm diffused PNP without adj. M12 plug
   
DM3/0N-1A 100 mm diffused NPN with adj. cable
DM3/0N-1H 100 mm diffused NPN with adj. M12 plug
DM3/0P-1A 100 mm diffused PNP with adj. cable
DM3/0P-1H 100 mm diffused PNP with adj. M12 plug
   
DM7/0N-1A 300 mm diffused NPN with adj. cable
DM7/0N-1H 300 mm diffused NPN with adj. M12 plug
DM7/0P-1A 300 mm diffused PNP with adj. cable
DM7/0P-1H 300 mm diffused PNP with adj. M12 plug
   
DMP/0N-1A 2 m Polar. NPN with adj. cable
DMP/0N-1H 2 m Polar. NPN with adj. M12 plug
DMP/0P-1A 2 m Polar. PNP with adj. cable
DMP/0P-1H 2 m Polar. PNP with adj. M12 plug
DMP/0N-1A25 2 m Polar. NPN without adj. cable
DMP/0N-1H25 2 m Polar. NPN without adj. M12 plug
DMP/0P-1A25 2 m Polar. PNP without adj. cable
DMP/0P-1H25 2 m Polar. PNP without adj. M12 plug
   
DME/00-1A 4 m Emitter with adj. without check cable
DME/00-1H 4 m Emitter with adj. without check M12 plug
DME/X0-1A 4 m Emitter with adj. with check cable
DME/X0-1H 4 m Emitter with adj. with check M12 plug
DME/00-1A25 4 m Emitter without adj. without check cable
DME/00-1H25 4 m Emitter without adj. without check M12 plug
DME/X0-1A25 4 m Emitter without adj. with check cable
DME/X0-1H25 4 m Emitter without adj. with check M12 plug
   
DMR/0N-1A 4 m Receiver NPN cable
DMR/0N-1H 4 m Receiver NPN M12 plug
DMR/0P-1A 4 m Receiver PNP cable
DMR/0P-1H 4 m Receiver PNP M12 plug