Đại lý FSI Technologies Vietnam,LEB-060060-WF FSI Technologies Vietnam

Models

Name of products

Vietnamese name

Brand name

LEB-030030-B

LEB Back Lights

đèn LED backlights

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-030030-R 

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-030030-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-030030-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-030030-WF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-060060-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-060060-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-060060-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-060060-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-060060-WF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-120120-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-120120-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-120120-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-120120-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-120120-WF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-120180-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-120180-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-180180-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-120240-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEB-240240-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-B

LEL Direct Bar Lights

đèn LEL Direct Bar

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-BF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-IR

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-IRF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016061-WF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016109-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016109-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016109-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016109-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016109-IR

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016109-IRF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016109-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028109-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028109-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028109-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028109-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028109-IR

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028109-IRF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028109-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028109-WF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016144-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016144-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016144-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016144-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016144-IR

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016144-IRF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016144-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016144-WF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028144-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-028144-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016257-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016257-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016257-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016257-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016257-IR

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEL-016257-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEW-028109-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEW-028109-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-010032-B

LER Direct Ring Lights

đèn LER Direct Ring

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-010032-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-010032-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-010032-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-010032-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-028050-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-028050-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-028050-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-028050-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-028050-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-050090-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-050090-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-050090-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-050090-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LER-050090-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-050074-B

LEA Low Angle Ring Lights

đèn LEA Low Angle Ring

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-050074-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-050074-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-050074-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-050074-IR

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-050074-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-096134-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-096134-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-096134-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-096134-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-096134-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-172208-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-172208-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-172208-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-172208-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEA-172208-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-056056-B

LES Square Ring Lights

đèn LES square ring

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-056056-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-056056-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-056056-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-056056-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-070070-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-070070-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-070070-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-070070-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-070070-IR

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-070070-IRF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-070070-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LES-070070-WF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-045075-B

LED Dark Field Lights

đèn LED Dark Field Lights

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-045075-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-045075-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-045075-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-045075-IR

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-045075-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-060090-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-060090-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-060090-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-060090-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-060090-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-102138-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-102138-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-102138-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-102138-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LED-102138-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-031034-B

LEO Coaxial Lights

đèn LEO Coaxial Lights

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-031034-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-031034-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-031034-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-031034-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-050052-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-050052-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-050052-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-050052-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-050052-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-070073-B

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-070073-G

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-070073-R

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-070073-RF

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEO-070073-W

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-028050

Controller, Cables & Accessories

Bộ điều khiển, Cáp & Phụ kiện

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-050090

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-056056

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-070070

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-016061

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-016109

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-028109

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-016144

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-016257

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-010032

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-028050

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-050090

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-056056

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEPO-070070

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-MB1

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-MT25

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-MT27

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-PS2

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-PS1

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-PS3

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-EC1

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-EC3

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-EC5

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEC-ADP

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-016061

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-016109

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-028109

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-016144

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-028144

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-016257

FSI Technologies Inc. Vietnam

LEDI-010032

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-01-21

X-Beam

đèn tia X- beam

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-02-21

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-03-21

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-04-21

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-01-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-01-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-02-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-02-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-03-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-03-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-04-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-04-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-05-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-05-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-06-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-06-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-07-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-07-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-08-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-08-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-09-11

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-09-12

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-01-32

FSI Technologies Inc. Vietnam

XB-02-32

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFL-025

High Frequency Florescent Light Source CFL-025 and CFL-048

đèn huỳnh quang tần số cao CFL-025 và CFL-048

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFL-025-C

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFL-048

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFL-048-C

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-049

CFT Ultra Watertight Tubular florescent lightsources

đèn huỳnh quang hình ống CFT

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-050

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-051

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-052

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-053

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-900

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-901

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-902

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-903

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-904

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-905

FSI Technologies Inc. Vietnam

CFT-906

FSI Technologies Inc. Vietnam

CLHA-0080 (8 mm)

Lenses

ống kính

FSI Technologies Inc. Vietnam

CLHA-0120 (12 mm)

FSI Technologies Inc. Vietnam

CLHA-0160 (16 mm)

FSI Technologies Inc. Vietnam

CLHA-0250 (25 mm)

FSI Technologies Inc. Vietnam

CLHA-0350 (35 mm)

FSI Technologies Inc. Vietnam

CLHA-0500 (50 mm)

FSI Technologies Inc. Vietnam

EVT Smart Cameras

Cameras, Sensors & Software


Máy ảnh, Cảm biến & Phần mềm

FSI Technologies Inc. Vietnam

 NeuroCheck Software

FSI Technologies Inc. Vietnam

LAB Systems

FSI Technologies Inc. Vietnam

Universal Trigger Sensor

FSI Technologies Inc. Vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng FSI Technologies Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm FSI Technologies tại Vietnam