ANS hiện tại đang phân phối tất cả các dòng hàng của Santerno tại Việt Nam - Vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được giá tốt nhất.

Enertronica Santerno Vietnam - là nhà sản xuất các thiết bị trong lĩnh vực tự động hóa - với các dòng sản phẩm có thể ứng dụng trong 25 ngành công nghiệp khác nhau  bao gồm : Iris blue Inverter, Iris Inverter, Sinus Inverter - Biến tần Iris blue,Biến tần Iris, Biến tần Sinus, Cuộn cảm Santerno,INDUCTANCE santerno, Bộ khởi động mềm - Santerno Soft start, stop static starters Santerno , Soft starter Santerno, ams90 santerno, AC/DC single-phase converter , Bộ chuyển đổi điện 1 pha AC/DC, Santerno Drive Inverter,Bộ điều khiển biến tần DCREG, Santerno Drive DCREG

ZZ0120010 Regenerative interface 0014 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120015 Regenerative interface 0035 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120020 Regenerative interface 0049 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120025 Regenerative interface 0067 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120030 Regenerative interface 0086 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120035 Regenerative interface 0162 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120040 Regenerative interface 0250 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120042 Regenerative interface 0260 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120045 Regenerative interface 0399 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120050 Regenerative interface 0598 2-4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120055 Regenerative interface 0831 4T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120078 Regenerative interface 0012 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120080 Regenerative interface 0021 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120082 Regenerative interface 0024 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120084 Regenerative interface 0042 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120085 Regenerative interface 0069 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120086 Regenerative interface 0172 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120058 Regenerative interface 0259 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120060 Regenerative interface 0312 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120065 Regenerative interface 0457 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0120070 Regenerative interface 0831 5-6T Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600210 DeviceNet B40 card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600220 Modbus/TCP B40 card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600221 EtherNet/IP B40 card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600222 Profinet IRT B40 card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600223 EtherCAT B40 card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600045 Profibus DP AnyBus-S card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600042 PROFIdrive AnyBus-S card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600055 DeviceNet AnyBus-S card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600070 CANOpen AnyBus-S card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ4600100 Modbus/TCP AnyBus-S card for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0102406 Metasys N2 + ES919 Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0102402 BacNet RS485 + ES919 Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
ZZ0102404 BacNet Ethernet + ES919 Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
WW1420032 USB/485 External converter  Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
PC1604604 Cable for REMOTE DRIVE (USB/RS485) for SINUS PENTA Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam
SW300007J SW REMOTE DRIVE ES Ve. 2.30 + instruction manual Santerno Vietnam, đại lý Santerno, Enertronica Santerno Vietnam