Đại lý Gimax Việt Nam, Gimax Việt Nam,Gimax 

ANS hiện tại là đại lý của Gimax   tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Gimax , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

CPF11222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP75_230V Gimax Việt Nam
CPF114823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP76_48V Gimax Việt Nam
CPF112421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP77_24V Gimax Việt Nam
CPF111220 Power supply through 5m neoprene cable H07RN-12V without flying plug Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP78_12V không có phích cắm bay Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_JOF series đèn cầm tay_JOF series Gimax Việt Nam
JOF55222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and cee plug p17 ip 67 suitable for the power supply of the lamp_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F
và phích cắm cee p17 ip 67 phù hợp
với nguồn điện của đèn_230V
Gimax Việt Nam
JOF38222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and cee plug p17 ip 67 suitable for the power supply of the lamp_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F
và phích cắm cee p17 ip 67 phù hợp
với nguồn điện của đèn_230V
Gimax Việt Nam
JOF384823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and cee plug p17 ip 67 suitable for the power supply of the lamp_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F
và phích cắm cee p17 ip 67 phù hợp
với nguồn điện của đèn_48V
Gimax Việt Nam
JOF382421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and cee plug p17 ip 67 suitable for the power supply of the lamp_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F
và phích cắm cee p17 ip 67 phù hợp
với nguồn điện của đèn_24V
Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_MAN series đèn cầm tay_MAN series Gimax Việt Nam
MAE1002200 Portable lamp with E27 230V socket without bulb Đèn xách tay có ổ cắm 230V
không có bóng đèn
Gimax Việt Nam
MAE100222AS Portable lamp with E27 230V socket without bulb Đèn xách tay có ổ cắm 230V
không có bóng đèn
Gimax Việt Nam
MAH1002400 Portable lamp with 24V 100W halogen with GY6.35 socket Đèn xách tay có halogen 24V 100W với ổ cắm GY6.35 Gimax Việt Nam
MAH1002421S Portable lamp with 24V 100W halogen with GY6.35 socket Đèn xách tay có halogen 24V 100W với ổ cắm GY6.35 Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_COMPACT DULUX series đèn cầm tay_compact dulux series Gimax Việt Nam
CPF112421S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_24V Điện áp (24V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF182421S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_24V Điện áp (24V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF362421S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_24V Điện áp (24V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF552421S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_24V Điện áp (24V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF114823S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_48V Điện áp (48V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF184823S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_48V Điện áp (48V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF364823S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_48V Điện áp (48V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF554823S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_48V Điện áp (48V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF11222AS Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_230V Điện áp (230V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF18222AS Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_230V Điện áp (230V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF36222AS Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_230V Điện áp (230V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF55222AS Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_230V Điện áp (230V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF36221APS PORTABLE LAMP_COMPACT DULUX Series Through đèn cầm tay_compact dulux series through Gimax Việt Nam
CPF1124S1S PORTABLE LAMP_LAMP WITH TUBE Ø 50 mm đèn cầm tay_đường kính 50mm Gimax Việt Nam
CPF1824S1S Gimax Việt Nam
CPF3624S1S Gimax Việt Nam
CPF5524S1S Gimax Việt Nam
CPF1148S1S Gimax Việt Nam
CPF1848S1S Gimax Việt Nam
CPF3648S1S Gimax Việt Nam
CPF5548S1S Gimax Việt Nam
CPF1122S1S Gimax Việt Nam
CPF1822S1S Gimax Việt Nam
CPF3622S1S Gimax Việt Nam
CPF5522S1S Gimax Việt Nam
EFL122421HS / EM LAMPS WITH EMERGENCY FUNCTION_FINCA LED emergency power supply with tap or with cable and plug đèn có chức năng khẩn cấp_FINCA LED cung cấp điện khẩn cấp bằng vòi hoặc bằng cáp và phích cắm Gimax Việt Nam
EFL1242823HS / EM Gimax Việt Nam
EFL1224RC6 / EM / A Gimax Việt Nam
EFL1224RC / EM / A Gimax Việt Nam
EFL12428RC6 / EM / N Gimax Việt Nam
EFL12428RC / EM / N Gimax Việt Nam
  LAMPS WITH EMERGENCY FUNCTION_TAU series đèn có chức năng khẩn cấp_TAU series Gimax Việt Nam
TAF18222ASZ / EM Mobile emergency lamp 230V 18W DULUX L Prepared for wall mounting with metal brackets Đèn khẩn cấp di động 230V 18W DULUX L Chuẩn bị để gắn tường với khung kim loại Gimax Việt Nam
TAF184823SZ / EM Mobile emergency lamp 48V 18W DULUX L Prepared for wall mounting with metal brackets Đèn khẩn cấp di động 48V 18W DULUX L Chuẩn bị để gắn tường với khung kim loại Gimax Việt Nam
TAF18482RC6Z / EM Mobile emergency lamp 48V 18W DULUX L Prepared for wall mounting with metal brackets Đèn khẩn cấp di động 48V 18W DULUX L Chuẩn bị để gắn tường với khung kim loại Gimax Việt Nam
TAF182421SZ / EM Mobile emergency lamp 24V 18W DULUX L Prepared for wall mounting with metal brackets Đèn khẩn cấp di động 24V 18W DULUX L
Chuẩn bị để gắn tường với khung kim loại
Gimax Việt Nam
ART. LAL1000 / 220 ITALY - POWER - TUNNEL halogen headlights ITALY - POWER - Đèn pha halogen TUNNEL Gimax Việt Nam
ART. LAL1500 / 220 Gimax Việt Nam
ART. LAL500 / 220 Gimax Việt Nam
ART. HAL0100 / 24 Gimax Việt Nam
ART. GBM01 Gimax Việt Nam
ART. CAVP02 Gimax Việt Nam
ART. TE180 Gimax Việt Nam
ART. MGP01 Gimax Việt Nam
ART.MXVE02 Gimax Việt Nam
ART. TACOP Halogen headlights FLOR - TAU - SOF - JOF series Đèn pha halogen FLOR - TAU - SOF - JOF series Gimax Việt Nam
ART. LD136D230 Gimax Việt Nam
ART. LD136D048 Gimax Việt Nam
ART. LD136D024 Gimax Việt Nam
ART. TE180 Gimax Việt Nam
ART. STAF / SOF / STAND Gimax Việt Nam
ART. SOFPOLI Gimax Việt Nam
ART. JOPAR Gimax Việt Nam
ART. JOPOLI Gimax Việt Nam
ART. LF036F Gimax Việt Nam
ART. LF038J Gimax Việt Nam
ART. LF055J Gimax Việt Nam
ART. 005S LUX series street lights - LUX 300 - Đèn đường LUX series - LUX 300 - Gimax Việt Nam
ART. LD442T048 Gimax Việt Nam
ART. LD442T024 Gimax Việt Nam
ART. LD426T048 Gimax Việt Nam
ART. LF026TE Gimax Việt Nam
ART. LUX300 / 1 Gimax Việt Nam
ART. LXPOLI Gimax Việt Nam
ART. FINCA FINCA series street lamps Đèn đường FINCA Gimax Việt Nam
ART. FINCA / AR Gimax Việt Nam
ART. FINCPOLI Gimax Việt Nam
ART. LD132T048C92 Gimax Việt Nam
ART. LD132T024C92 Gimax Việt Nam
ART. LD126T048C92 Gimax Việt Nam
ART. LD126T024C92 Gimax Việt Nam
ART. LD118T048C92 Gimax Việt Nam
ART. LD118T024C92 Gimax Việt Nam
ART. FINCA / EXT Gimax Việt Nam
ART. LD126T048C / EM Gimax Việt Nam
ART. LD126T024C / EM Gimax Việt Nam
ART. BATT103 Gimax Việt Nam
ART. PAT121 / 6 Gimax Việt Nam
ART. LF032TE Gimax Việt Nam
ART. LF026TE Gimax Việt Nam
ART. LF018TE Gimax Việt Nam
ART. MGP01 COMPACT series lamps Đèn COMPACT series Gimax Việt Nam
ART. OBO / 01 Gimax Việt Nam
ART. OBO / 0101 Gimax Việt Nam
ART. PRCB06 Gimax Việt Nam
ART. LF007SE Gimax Việt Nam
ART. LF009SE Gimax Việt Nam
ART. LF011SE Gimax Việt Nam
ART. LF018L Gimax Việt Nam
ART. LF024L  Gimax Việt Nam
ART. LF036L Gimax Việt Nam
ART. LF055L Gimax Việt Nam
ART. LF018LN Gimax Việt Nam
ART. LF036LN Gimax Việt Nam
ART. LF058LN Gimax Việt Nam
ART. HALO10 / 12 Gimax Việt Nam