Đại lý phân phối hãng Seibu Denki tại Vietnam,Thiết bị truyền động SRH-060 Seibu Denki

SRH-060

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SRH-020 

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SRH SRH-007

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SRJ-010 

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SRJ-020

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SRJ-060

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SRJ-1

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SRJ-2

PART-TURN TYPE INTELLIGENT
VALUE ACTUATOR 

Thiết bị truyền động Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-0 

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-1 

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-2

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-3

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-4 

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-5 

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-10

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-18

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-40 

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-80 

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

BRM-150

Part-turn Gear Box Seibu Denki

Hộp bánh răng bán phần  Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

MEX15

Electrical Discharge machine oil type wire EDM

Máy cắt phóng điện siêu chính xác bằng dây EDM loại dầu

Seibu Denki Viet Nam

M25LP

Electrical Discharge machine oil type wire EDM High precision

Máy cắt phóng điện độ chính xác cao  loại dầu

Seibu Denki Viet Nam

M35B

Water-type wire electric discharge machine, high speed, high precision wire EDM

Máy cắt phóng điện dạng dây EDM nước tốc độ cao Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

M50B

Water-type wire electric discharge machine, high speed, high precision wire EDM

Máy cắt phóng điện dạng dây EDM nước tốc độ cao Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

M75B

Water-type wire electric discharge machine, high speed, high precision wire EDM

Máy cắt phóng điện dạng dây EDM nước tốc độ cao Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

MM35B

Water-type wire electric discharge machine, Achieve ultra precision

Máy phóng điện dạng nước, độ chính xác cực cao Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

MM50B

Water-type wire electric discharge machine, Achieve ultra precision

Máy phóng điện dạng nước, độ chính xác cực cao Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

MM75B

Water-type wire electric discharge machine, Achieve ultra precision

Máy phóng điện dạng nước, độ chính xác cực cao Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

UltraMM50B

Water-type wire electric discharge machine, The top of MB series

Máy phóng điện dạng nước, độ chính xác cực cao Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SNC-28PII/HPII

NC Lathe High-precision Line up

Hệ thống xếp hàng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SNC-35HPI

NC Lathe High-precision Line up

Hệ thống xếp hàng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SNC-40PII

NC Lathe High-precision Line up

Hệ thống xếp hàng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SNC-20PT/HPT

NC Lathe High-precision Line up

Hệ thống xếp hàng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SFG-28P/HP/UP

G Seiries Grinding machine Line up

Hệ thống xếp hàng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

SNC-28TG

G Seiries Grinding machine Line up

Hệ thống xếp hàng Seibu Denki

Seibu Denki Viet Nam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Seibu Denki  tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Seibu Denki  tại Vietnam