Đại lý Presto Vietnam,Presto Vietnam,Presto

ANS hiện tại là đại lý của Presto  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm  , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

Models Name of products Brand name
  PAPER AND PACKAGING TESTING INSTRUMENTS Presto Vietnam, đại lý Presto
PDBC-600 BOX COMPRESSION TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PDBC-601 © BOX COMPRESSION TESTER COMPUTERISED Presto Vietnam, đại lý Presto
PTM 2020 HANDHELD MOISTURE METER PTM 2020 Presto Vietnam, đại lý Presto
PBS 230 BRUSHTING STRENGHT TESTER_ANALOGUE Presto Vietnam, đại lý Presto
PBD - 400 BRUSHTING STRENGHT TESTER_DIGITAL Presto Vietnam, đại lý Presto
PBP- 600 BRUSHTING STRENGHT TESTER_DIGITAL PNEUMATIC Presto Vietnam, đại lý Presto
PBP- 600 (P) BRUSHTING STRENGHT TESTER_DIGITAL PNEUMATIC WITH PRINTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PBP- 600 (C) BRUSHTING STRENGHT TESTER_DIGITAL CUM COMPUTERISED MODEL WITH PNEUMATIC CLAMPING Presto Vietnam, đại lý Presto
PIART- 0102 INK ABRASION RESISTANCE TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PSR-295 LCD SCUFF RESISTANCE TESTER WITH LCD DISPLAY_MODEL NO. PSR-295 LCD Presto Vietnam, đại lý Presto
PSR-292 SCUFF RESISTANCE TESTER_MODEL NO. PSR-292 Presto Vietnam, đại lý Presto
PSR-293 (PRIMA) SCUFF RESISTANCE TESTER_PRIMA SERIES_MODEL NO. PSR-293 (PRIMA) Presto Vietnam, đại lý Presto
PCT- 100 CRUSH/ RCT/ ECT/ FCT DIGITAL MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PCT- 100 © (WINTEST) CRUSH/ RCT/ ECT/ FCT DIGITAL CUM COMPUTERISED MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PCT 111S RCT/ ECT/ FCT CRUSH TESTER_DITIGAL_MODEL NO. PCT 111S Presto Vietnam, đại lý Presto
PLHS-22 (150MM) LABORATORY HEAT SEALER- PRIMA MODEL - PLHS-22 (150MM) Presto Vietnam, đại lý Presto
PLHS-22 (300MM) LABORATORY HEAT SEALER- PRIMA MODEL - PLHS-22 (300MM) Presto Vietnam, đại lý Presto
PLHS-22 (500MM) LABORATORY HEAT SEALER- PRIMA MODEL - PLHS-22 (500MM) Presto Vietnam, đại lý Presto
PST- 001 STIFFNESS TESTER FOR PAPER Presto Vietnam, đại lý Presto
PPSS- 2000 PEEL/ SEAL/ BOND AND ADHESION STRENGTH TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PPSS- 2000 © (WINTEST) PEEL/ SEAL/ BOND AND ADHESION TESTER DIGITAL CUM COMPUTERISED MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PPSS-2020S PEEL STRENGTH TESTER- MODEL NO PPSS-2020S Presto Vietnam, đại lý Presto
PRC- 101 GSM ROUND CUTTER Presto Vietnam, đại lý Presto
GSM- 20 GMS BALANCE- DIGITAL MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
GCK GRAMMAGE CHECKING KIT Presto Vietnam, đại lý Presto
PDT- 0134 DROP TESTER- MANUALLY OPERATED Presto Vietnam, đại lý Presto
PDT- 0135 DROP TESTER- MOTORISED PNEUMATIC Presto Vietnam, đại lý Presto
PVT- 100 VIBRATION TABLE Presto Vietnam, đại lý Presto
TP800 TP800 PORTABLE SPECTROPHOTOMETER Presto Vietnam, đại lý Presto
TP310 TP310 PORTABLE COLOR MEASUREMENT Presto Vietnam, đại lý Presto
TP110 TP110 PRECISION COLOR MEASUREMENT Presto Vietnam, đại lý Presto
SPECTRUM I - (ASIA) COLOR MATCHING CABINET- CMC - ASIA Presto Vietnam, đại lý Presto
PDI- 350 DART IMPACT TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PDI- 350 (PRIMA) DART IMPACT TESTER- PRIMA MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PCOF- SO3 CO-EFFICIENT OF FRICTION TESTER DIGITAL - MODEL NO. PCOF- SO3 Presto Vietnam, đại lý Presto
PCOF- SO3 © (WINTEST) CO-EFFICIENT OF FRICTION TESTER -DIGITAL CUM COMPUTERISED (WINTEST) Presto Vietnam, đại lý Presto
TTMC- LCD TENSILE TESTING MACHINE WITH COF (LCD DISPLAY)- MODEL NO. TTMC-LCD Presto Vietnam, đại lý Presto
TTM- S (AS PER CAPACITY) TENSILE TESTING MACHINE DIGITAL Presto Vietnam, đại lý Presto
TTM- S (AS PER CAPACITY) TENSILE TESTING MACHINE DIGITAL CIM COMPUTERISED WIN TEST MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
TTM- D © ZEUS ULTIMO TENSILE TESTING MACHINE- COMPUTERISED - ZEUS ULTIMO Presto Vietnam, đại lý Presto
TKT 862 GLOSS METER TRI-ANGLE Presto Vietnam, đại lý Presto
PTT-560 PRIMA TEARING STRENGTH TESTER MODEL NO. PTT-560 PRIMA Presto Vietnam, đại lý Presto
PTT- 156 TEARING STRENGTH TESTER  Presto Vietnam, đại lý Presto
PVL- 0130 (150MM) VACUUM LEAK TESTER DIGITAL - ECO MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PVL- 0132- PRIMA VACUUM LEAK TESTER - PRIMA (DRY) Presto Vietnam, đại lý Presto
PVL- 0130- PB VACUUM LEAK TESTER DIGITAL FOR PET BOTTLES Presto Vietnam, đại lý Presto
PCS- 23 COBB SIZING TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PCCT- 100 CONE CRUSH TESTER- DIGITAL Presto Vietnam, đại lý Presto
PPRT- 0164 PUNTURE RESISTANCE TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
HTTP- 063 (PRIMA) HOT TACK TESTER- PRIMA SERIES Presto Vietnam, đại lý Presto
PST- 2001 PERFORATION TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PRBT- 0201 ROLLING BALL TACK TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PCC- 800 HUMIDITY CHAMBERS/ CONDITIONING CHAMBERS Presto Vietnam, đại lý Presto
PSO- 451 LABORATORY HOT AIR OVEN Presto Vietnam, đại lý Presto
PSO-460 (TOUCH SCREEN) LABORATORY HOT AIR OVEN- TOUCH SCREEN Presto Vietnam, đại lý Presto