Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam, Tai-Yih Sun Vietnam,Tai-Yih Sun 

ANS hiện tại là đại lý của Tai-Yih Sun   tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Tai-Yih Sun , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

 

Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam Kind Of Model Name Of Model Model & Description
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   2 - WHEEL PADDLE WHEEL K-002
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   WORM GEAR R1180
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   WORM GEAR R-1190
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   WORM GEAR R-1280
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   WORM GEAR R-1290
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   BEVEL GEAR TBG:80
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   LOW POWER CONSUMPTION PADDLE WHEEL  KB-002
KD-002
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   4 - WHEEL PADDLE WHEEL K-004
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   MOTOR M-1601
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   MOTOR M-1602
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   MOTOR M-1603
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam H TYPE LARGE FLOW CAPICITY PUMP SUMMERSIBLE PUMP H-150
H-200
H-250
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam AC TYPE PUMP FOR SEA AND LAND AC-102
AC-202
AC-203
AC-303
AC-304
AC-504
AC-306P
AC-303P
AC-304P
AC-505P
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam B TYPE WASTE WATER PUMP B-0512
B-0532
B-112
B-132
B-113
B-133
B-212
B-232
B-213
B-233
B-214
B-234
B-305
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam S TYPE SEWAGE PUMP S-112
S-132
S-213
S-233
S-313
S-334
S-533
S-534
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam INDUCTION MOTOR LOW VOLTAGE 3 PHASE/ 1 PHASE AEEF
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam LOW VOLTAGE 3 PHASE/ 1 PHASE AEVF
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam VIBRATION MOTOR 2 POLES 2P-10
2P-11
2P-15
2P-18
2P-21
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   4 POLES 4P-11
4P-15
4P-18
4P-21
4P-24
4P-28
4P-31
4P-35
4P-40
Tai-Yi Sun Việt Nam_Đại Lý Tai-Yih Sun Vietnam   6 POLES 6P-21
6P-24
6P-28
6P-38
6P-31
6P-35
6P-40