Vui lòng liên hệ Anh Nghi Son để nhận báo giá NGAY hãng Zahm&Nagel Vietnam

 Series #5000: Zahm New Style Air Tester Zahm&Nagel Vietnam
5001 Air Tester Complete W/All Accessories Zahm&Nagel Vietnam
5003-25 Burette W/Teflon Stopcock (o-25ml) 0-100ML Capacity Zahm&Nagel Vietnam
5005 Replacement Teflon Stopcock Zahm&Nagel Vietnam
5006 Burette Clamp Complete (5007 Through 5014) Zahm&Nagel Vietnam
5007 Clamp Slide Zahm&Nagel Vietnam
5008 Thumb Screw Zahm&Nagel Vietnam
5009 Support Band Zahm&Nagel Vietnam
5010 Clamp Band Zahm&Nagel Vietnam
5011 Screw (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
5012 Wing Nut Zahm&Nagel Vietnam
5013 Screw Zahm&Nagel Vietnam
5014 Plastic Band Zahm&Nagel Vietnam
5016 Support Rod Zahm&Nagel Vietnam
5017 Guide Rod (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
5020 Base Zahm&Nagel Vietnam
5022 Base Pad (Top) Zahm&Nagel Vietnam