Đại lý phân phối hãng Chiyoda Seiki tại Vietnam,Bộ điều chỉnh áp suất RF-400 Chiyoda Seiki

For equipment/chain(regulated pressure: extremely low pressure - low to medium pressure)

Đối với thiết bị / dây chuyền (áp suất điều chỉnh: áp suất cực thấp - áp suất thấp đến trung bình)

AC-60

Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

AC-80

Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MGS-200

Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

MGS-200S

Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

RF-400

Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

RF-400P

Medium flow rate / self-powered pressure regulator / Large flow rate / pilot pressure regulator Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất tự cấp nguồn /Tốc độ dòng chảy trung bình /Bộ điều chỉnh áp suất thí điểm / tốc độ dòng chảy lớn Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

 Pressure regulator for cylinders

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh

EX-20mkII-F

Pressure regulator for cylinders Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

EX-100mkII-F

Pressure regulator for cylinders Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho xi lanh Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

Pressure regulator for equipment and line

Bộ điều chỉnh áp suất cho thiết bị và dây chuyền

GS-140LS-F

Pressure regulator for cequipment and linde Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho thiết bị và dây chuyền Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

GS-200LS-F

Pressure regulator for cequipment and linde Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất cho thiết bị và dây chuyền Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

Oxygen cylinder pressure regulator with medical humidifier

Bộ điều chỉnh áp suất xi lanh oxy với máy tạo ẩm y tế

MB-10 / MB-15

Oxygen cylinder pressure regulator with medical humidifier Chiyoda Seiki

Bộ điều chỉnh áp suất xi lanh oxy với máy tạo ẩm y tế Chiyoda Seiki

 Chiyoda Seiki Vietnam

 

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Chiyoda Seiki tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng khác !