1. Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58WI (Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: PKM-58WI)
  • Mô tả sản phẩm: Van bi 2 chi tiết, loại mặt tiếp xúc nhỏ gọn / wafer, toàn bộ, không cần bảo trì, chiều dài lắp đặt ngắn, làm bằng thép không gỉ với bóng nổi. Van này được điều khiển bằng khí nén (động cơ kép hoặc động cơ đơn, góc quay 90°) và tính an toàn hoạt động cao.
  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

PKM-58W - 1/2 - 15   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 3/4 - 20   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 1/0 - 25   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 1 1/4 - 32    - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 1 1/2 - 40    - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 2 - 50   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 2 1/2 - 65   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 3/0 - 80   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 4/0 - 100   - DA

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 1/2 - 15 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 3/4 - 20 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 1/0 - 25  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 1 1/4 - 32  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 1 1/2 - 40  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 2 - 50   - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 2 1/2 - 65  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 3/0 - 80   - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

PKM-58W - 4/0 - 100  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-58W

Airpower Việt Nam

 

2. Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: KM-71T/L (Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: KM-71T/L)

  • Mô tả sản phẩm: Van bi 3 đường / ren nữ, mặt cắt hình L hoặc T, mặt cắt thu nhỏ, không cần bảo dưỡng, làm bằng thép không gỉ với bóng nổi và độ an toàn vận hành cao. Thiết kế để hoạt động với áp suất kiểm soát tối thiểu 5 bar.
  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

PKM-71T - 1/2 - 12 - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71T - 3/4 - 15  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71T - 1/0 - 20  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71T - 1 1/4 - 25  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71T - 1 1/2 - 32  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71T - 2 - 40  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71T - 2 1/2 49  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71T - 3/0 - 60  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71T - 4/0 - 75  - AD

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 1/2 - 12 - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 3/4 - 15  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 1/0 - 20  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 1 1/4 - 25  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 1 1/2 - 32  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 2 - 40  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 2 1/2 49  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 3/0 - 60  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

PKM-71L - 4/0 - 75  - SRC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: PKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type:  PKM-71T/L

Airpower Việt Nam

3.Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W (Electric actuator with stainless steel valves Type: EKM-58W)

  • Mô tả sản phẩm: Van bi mặt bích nhỏ gọn 2 chiều / wafer, toàn bộ lỗ, không cần bảo dưỡng, chiều dài lắp đặt ngắn, làm từ thép không gỉ với bóng nổi, vận hành bằng điện và đáng tin cậy trong vận hành.
  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

EKM-58W - 1/0 - DN15  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

EKM-58W - 3/4 - DN20 - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

EKM-58W - 1/0 - DN25 - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

EKM-58W - 1 1/4 - DN32  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

EKM-58W - 1 1/2 - DN40  - AEV-35/12-24V/DC 1

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

EKM-58W - 2/0 - DN50  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

EKM-58W - 2 1/2 - DN65  - AEV-100/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

EKM-58W - 3/0 - DN80 - AEV-150/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

EKM-58W - 4/0 - DN100  - AEV-150/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-58W

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-58W

Airpower Việt Nam

4. Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L (Electric actuator with stainless steel valves Type: EKM-71T/L)

  • Mô tả sản phẩm: Van bi 3 chiều / ren nữ, L- hoặc T-bore, đường kính lỗ nhỏ, không cần bảo dưỡng, làm từ thép không gỉ với bóng nổi.
  • LIST CODE:

MODEL

Tên Tiếng Việt

Tên Tiếng Anh

Tên Hãng

EKM-71L - 1/4 - DN8  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 3/8 - DN10  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 1/2 - DN15  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 3/4 - DN20  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 1/0 - DN25  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 1 1/4 - DN32  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 1 1/2 - DN40  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 2/0 - DN50  - AEV-35/12-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 2 1/2 - DN65  - AEV-100/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 3/0 - DN80  - AEV-100/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

EKM-71L - 4/0 - DN100  - AEV-100/8-24V/DC

Bộ động cơ khí nén với van bằng thép không gỉ Loại: EKM-71T/L

Pneumatic actuator with stainless steel valve Type: EKM-71T/L

Airpower Việt Nam

XEM THÊM SẢN PHẨM TẠI ĐÂY


ANS là đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam

👉 Báo giá ngay- Hàng chính hãng- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7
🔥 Liên hệ ngay để tư vấn và báo giá:

 Messenger

 Zalo: 091 147 2255