Đại lý Zennio Viet Nam Zennio Viet Nam  Zennio 

ANS hiện tại là đại lý của  Zennio  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm  Zennio  Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Code Description Brand  
Z41   Zennio Viet Nam
ZVI-Z41LIT-A Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Aluminium frame - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVI-Z41LIT-S Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Aluminium frame - Silver Zennio Viet Nam
ZVI-Z41LIT-W Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Aluminium frame - White Zennio Viet Nam
ZVI-Z41LIT-AP Z41 Lite. Color capacitive touch panel. PC-ABS frame - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVI-Z41LIT-SP Z41 Lite. Color capacitive touch panel. PC-ABS frame - Silver Zennio Viet Nam
ZVI-Z41LIT-AG Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Golden frame - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVI-Z41LIT-AC Z41 Lite. Color capacitive touch panel. Chromed frame - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVI-Z41PRO-A Z41 Pro. Color capacitive touch panel with IP connection. Aluminium frame - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVI-Z41PRO-SP Z41 Pro. Color capacitive touch panel with IP connection. PC-ABS frame - Silver Zennio Viet Nam
ZVI-Z41PRO-WC Z41 Pro. Color capacitive touch panel with IP connection. Chromed frame - White Zennio Viet Nam
ZVI-Z41COM-AP Z41 COM. Color capacitive touch panel with video intercom. PC-ABS frame - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVIZ70A Z70. Color capacitive touch panel (7" display) - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVIZ70GW Z70. Color capacitive touch panel (7" display) - Gloss White Zennio Viet Nam
ZVI-TMDD Capacitive touch panel with 8 buttons and display with thermostat. Aluminium frame (ONE model) Zennio Viet Nam
ZVI-TMDD-G Capacitive touch panel with 8 buttons and display with thermostat. Golden frame (ONE model) Zennio Viet Nam
TMD Display View   Zennio Viet Nam
ZVI-TMDV-AA Capacitive touch panel with 8 buttons and display. Aluminium frame - Anthracite (VIEW model) Zennio Viet Nam
ZVI-TMDV-G Capacitive touch panel with 8 buttons and display. Golden frame - Custom (VIEW model) Zennio Viet Nam
ZVI-TMDV-PA Capacitive touch panel with 8 buttons and display. PC-ABS frame - Anthracite ( VIEW model) Zennio Viet Nam
ZVI-TMDV-P Capacitive touch panel with 8 buttons and display. PC-ABS frame - Custom ( VIEW model) Zennio Viet Nam
TMD Plus   Zennio Viet Nam
ZVI-TMDP4-AA Capacitive push button Touch-MyDesign - 4 Buttons & Thermostat. Aluminium frame - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVI-TMDP4-PW Capacitive push button Touch-MyDesign - 4 Buttons & Thermostat. PC-ABS frame - White Zennio Viet Nam
ZVI-TMDP6 Capacitive push button Touch-MyDesign - 6 Buttons & Thermostat. Aluminium frame - Custom Zennio Viet Nam
ZVI-TMDP6-PS Capacitive push button Touch-MyDesign - 6 Buttons & Thermostat. PC-ABS frame - Silver Zennio Viet Nam
ZVI-TMDP8-PA Capacitive push button Touch-MyDesign - 8 Buttons & Thermostat. PC-ABS frame - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVI-SQTMDD Capacitive touch panel 5 buttons & graphical display with thermostat. Zennio Viet Nam
Square TMD   Zennio Viet Nam
ZVI-SQTMD1-A Capacitive push button Square TMD 1 Button & Temp probe - Anthracite Zennio Viet Nam
ZVI-SQTMD2-W Capacitive push button Square TMD 2 Buttons & Temp probe - White Zennio Viet Nam
ZVI-SQTMD4-CUS Capacitive push button Square TMD 6 Buttons & Temp probe - Custom Zennio Viet Nam
ZVI-SQTMD4-S Capacitive push button Square TMD 4 Buttons & Temp probe - Silver Zennio Viet Nam
ZVI-FD Flat Display. Capacitive switch with display Zennio Viet Nam
Flat   Zennio Viet Nam
ZVI-F1 Flat 1. Capacitive push button with temperature probe - 1 button - Custom Zennio Viet Nam
ZVI-F1-GW Flat 1. Capacitive push button with temperature probe - 1 button - Gloss White Zennio Viet Nam
ZVI-F2-S Flat 2. Capacitive push button with temperature probe - 2 buttons - Silver Zennio Viet Nam
ZVI-F4 Flat 4. Capacitive push button with temperature probe - 4 buttons - Custom Zennio Viet Nam
ZVI-F6-A Flat 6. Capacitive push button with temperature probe - 6 buttons - Anthracite Zennio Viet Nam
Flat 55   Zennio Viet Nam
ZVI-F55D Flat 55 Display. Glass capacitive switch with display - Custom (ZS55 frame not included) Zennio Viet Nam