Đại lý Presto Vietnam,Presto Vietnam,Presto

ANS hiện tại là đại lý của Presto  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm  , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

  PET & PERFORM TESTTING INSTRUMENT Presto Vietnam, đại lý Presto
PPS- 400 POLARISCOPE STRAIN VIEWER Presto Vietnam, đại lý Presto
PPC- 203 POLARISCOPE STRAIN VIEWER COMPUTERISED Presto Vietnam, đại lý Presto
  PERFORATION TESTER CHART Presto Vietnam, đại lý Presto
PHWBC- NXG HOT WIRE BOTTLE CUTTER NXG Presto Vietnam, đại lý Presto
PBBT- 0100 BOTTLE BURST TESTER- DIGITAL MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PBBT- 0101 BOTTLE BURST TESTER-COMPUTERISED MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PTT- 0102 TORQUE TESTER- DIGITAL MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PTT- 0104 (PRIMA) TORQUE TESTER- PRIMA (TOUCH SCREEN WITH PRINTER) Presto Vietnam, đại lý Presto
PTT- 0102 (PLUTO) TORQUE TESTER- DIGITAL MOTORISED Presto Vietnam, đại lý Presto
PTT- 0103 TORQUE TESTER- ANALOGUE Presto Vietnam, đại lý Presto
PSST 213 S SECURE SEAL TESTER- MODEL NO. PSST 213 S Presto Vietnam, đại lý Presto
PSST- 0114 NXG SECURE SEAL TESTER NXG- TOUCH SCREEN  MODEL Presto Vietnam, đại lý Presto
PTL- 0105 TOP LOAD TESTER- DIGITAL Presto Vietnam, đại lý Presto
PTL- 0105 © (WINTEST) TOP LOAD TESTER- DIGITAL CUM COMPUTERISED Presto Vietnam, đại lý Presto
PTL 105 (PRIMA) TOP LOAD TESTER- PRIMA (TOUCH SCREEN) Presto Vietnam, đại lý Presto
PTL- 0107 TOP LOAD TESTER DIGITAL FOR JARS Presto Vietnam, đại lý Presto
PPT- 0108 PREFORM PERPENDICULARITY TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PET 0110 PREFORM ECCENTRICITY TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
MAGNA- MIKE 8600 WALL THICKNESS GAUGE- (MAGNA- MIKE 8600) Presto Vietnam, đại lý Presto
M- 90 MOISTURE ANALYZER- M 90 Presto Vietnam, đại lý Presto
PPBT- 0109 BOTTLE PERPENDICULARITY TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PBCM- 0121 BASE CLEARANCE MEMBRANE AND VAULT CONTROL UNIT Presto Vietnam, đại lý Presto
PCM-0120 CARBONATION ASSEMBLY Presto Vietnam, đại lý Presto
PBS- 0119 BOTTLE SHAKER/ GV SHAKER Presto Vietnam, đại lý Presto
PAC- 0123 AUTO CLAVE Presto Vietnam, đại lý Presto
PVL- 0130- PB VACCUM LEAK TESTER DIGITAL FOR PET BOTTLES Presto Vietnam, đại lý Presto
PVL- 0131- PRIMA VACCUM LEAK TESTER- PRIMA (DRY AND WET) Presto Vietnam, đại lý Presto
PVL- 0132- PRIMA VACCUM LEAK TESTER- PRIMA (DRY) Presto Vietnam, đại lý Presto
PLAFB- 0124 LAMINAR AIR FLOW BENCH Presto Vietnam, đại lý Presto
PFH- 0125 FUME HOOD Presto Vietnam, đại lý Presto
BOD BOD INCUBATOR- PRIMA SERIES Presto Vietnam, đại lý Presto
ULT-244 ULTRA LOW DEEP FREEZER Presto Vietnam, đại lý Presto
PPNC- 0115 PREFORM & BOTTLE "NECK" CUTTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PPI- 0167 PI TAPE Presto Vietnam, đại lý Presto
PPTC- 0126 CAP PULL OUT TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PFCOP- 101 FLIP CAP OPENING TESTER Presto Vietnam, đại lý Presto
PITGB- 0140 IMPACT TESTER FOR GLASS BOTTLES Presto Vietnam, đại lý Presto
PSPL- G20 POLARISCOPE STRAIN VIEWER FOR GLASS & PLASTIC Presto Vietnam, đại lý Presto
PFGH- 0168 FILL HEIGHT GAUGE Presto Vietnam, đại lý Presto
PSIT- 60 SEAL INTEGRITY TESTER FOR CUP/ POUCHES Presto Vietnam, đại lý Presto