Đại lý Exergen Vietnam,Exergen Vietnam,Exergen

ANS hiện tại là đại lý của Exergen tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Exergen , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

Products  
Precalibrated IRt/c's IRT/C.01
IRT/C.03
IRT/C.3X
IRT/C
IRT/C.1X
IRT/C.3SV
IRT/C.5
IRT/C.10
IRT/C.07
IRT/C.01Z
IRT/C.01HB
IRT/C.2G
IRT/C.SV
Precalibrated Micro IRt/c's MICRO IRT/C
MICRO IRT/C.4
MICRO IRT/C.SV
MICRO IRT/C.4SV
Adjustable IRt/c's IRT/C.10A BASE MODEL
IRT/C.20A BASE MODEL
IRT/C.100A BASE MODEL
IRT/C.2ACF BASE MODEL
IRT/C.4ACF BASE MODEL
IRT/C.8ACF BASE MODEL
IRT/C.2/15ACF BASE MODEL
IRT/C.3AMF BASE MODEL
IRT/C.6AMF BASE MODEL
IRT/C.12AMF BASE MODEL
IRT/C.2/18AMF BASE MODEL
IRT/C.7ALF BASE MODEL
IRT/C.4ALF BASE MODEL
IRT/C.2/15ALF BASE MODEL
IRT/C.2AXLF BASE MODEL
IRT/C.4AXLF BASE MODEL
Handheld Precision Microscanners D501-LN
D501-RS