Đại lý Unilux Vietnam,LED3 FLOOD (2660LUX output) Handheld: 03-1247-DC-F Unilux Vietnam,ANS Vietnam

No.

Item

Code

Vietnam brand

1

Led 1 Standard

03-1249

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

2

Led 1 Accessories/ Storage Case, LED1

99-1149

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

3

Led 1 Accessories/ Wrist Strap, LED1

04-1854

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

4

Led 1 Accessories/ Mounting Bracket Kit, LED1

04-1681

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

5

Led 1 Accessories/ Articulating Arm (45" Reach)

04-1853

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

6

Led 1 Accessories/ Clamp Mount

56-1006

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

7

Led 1 Accessories/ Wall Mount

56-1007

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

8

Led 1 Accessories/ Table Mount

56-1008

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

9

Led 1 Accessories/ Swivel Mount Assembly (Horizontal)

04-1379

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

10

Led 1 Accessories/ Swivel Mount Assembly (Vertical)

04-1380

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

11

Led 1 Accessories/ Handle Mounting Kit (Includes handle and bracket)

04-1692

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

12

Led 1 Accessories/ DC Power Extension Cable

04-1573

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

13

LED1 & LED1UV SPARE PARTS

Power Supply 18W 9V Wall Mount 3.5 mm barrel 56-1082

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

14

LED3 FLOOD (2660LUX output)

Handheld: 03-1247-DC-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

15

LED3 FLOOD (2660LUX output)

Fixed Mount: 03-1247-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

16

LED3 SPOT (4990 LUX output)

Handheld: 03-1247-DC-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

17

LED3 SPOT (4990 LUX output)

Fixed Mount: 03-1247-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

18

LED9 FLOOD

Handheld: 03-1253-DC-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

19

LED9 FLOOD

Fixed Mount: 03-1253-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

20

LED9 SPOT

Handheld: 03-1253-DC-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

21

LED9 SPOT

Fixed Mount: 03-1253-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

22

LED12 STANDARD

03-1266-DC-S (18V 2-5AH, European Community / 20V 2-5AH, Worldwide)

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

23

LOL5

Handheld: 03-1097-2-DC 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

24

LOL5

Fixed Mount: 03-1097-2

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

25

LED12 STANDARD

Handheld 03-1266-DC-S (18V 2-5AH, European Community / 20V 2-5AH, Worldwide)

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

26

LED BEACON

03-1254-DC-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

27

LED BEACON system

03-1254-DC-S-IP

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

28

LED27 HH

Handheld: 03-1251-DC

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

29

FIXED MOUNT STROBES LED27 FM

03-1251-F  or 03-1251-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

30

FIXED MOUNT STROBES LED3 FLOOD

Handheld: 03-1247-DC-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

31

FIXED MOUNT STROBES LED3 FLOOD

Fixed Mount: 03-1247-F

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

32

FIXED MOUNT STROBES LED3 SPOT

Handheld: 03-1247-DC-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

33

FIXED MOUNT STROBES LED3 SPOT

Fixed Mount: 03-1247-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

34

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

03-1260-5M Remote Control, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

35

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1343-7-5M Thru Scan Optic Pick-up Cable (5M Cable), RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

36

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1865-5M Analog Line Speed Cable - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

37

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1859-5M   Rotary Encoder Assembly (W/ 5M Cable), RJ45 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

38

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1859-10M Rotary Encoder Assembly (W/ 10M Cable), RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

39

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1885-6 Composite Video Cable (W/ 1.8M Cable), RJ45 to 3.5mm TRS

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

40

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1881-5M Encoder Cable 5 Mater, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

41

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1864-1.5M Trigger Cable, STD Duty - 1.5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

42

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1864-5M Trigger Cable, STD Duty - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

43

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1864-10M Trigger Cable, STD Duty - 10 Meter, RJ45 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

44

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1857-5M Trigger Cable, HEAVY Duty - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

45

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1863-1.5M Interconnect Cable, STD Duty - 1.5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

46

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1863-5M   Interconnect Cable, STD Duty - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

47

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1858-5M   Interconnect Cable, HEAVY Duty - 5 Meter, RJ45

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

48

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1823 Air Duct (includes mounting hardware)

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

49

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1831 Air Filter Kit, Extended Capacity

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

50

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1834 Articulating Arm For LED250

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

51

Led 2000 ACCESSORIES (W/SMARTASSIST)

04-1845   Pole Mount Kit (includes mount, 12" pole and base)

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

52

Surface Inspection light

HD-851

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

53

Sentry

850D-1LH

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

54

Sentry

850D-2LH

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

55

CENTURION

701-A

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

56

CENTURION

701-AB

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

57

CENTURION

701-A-M

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

58

CENTURION

701-AB-M

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

59

CENTURION

701-A-S 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

60

CENTURION

701-AB-S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

61

LOL10

03-1158-96A

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

62

LED9UVX

Handheld 18V 2AH, European Community / 20V 2AH, Worldwide: 03-1268-DC-UVX 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

63

LED9UVX

Fixed Mount 7.5W (15VDC @ 1A max): 03-1268-UVX

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

64

LED12UVX

Handheld 18V 2AH, European Community / 20V 2AH, Worldwide: 03-1269-DC-UVX

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

65

Uni-Shot Double Power, 1 Shot Max

03-1194

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

66

Unilux Big Shot

Big Shot 8X125 [03-1233-8x1]: Full Power, 8 Shot Max

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

67

Unilux Big Shot

Big Shot 16X125 [03-1233-16x1: Full Power, 16 Shot Max

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

68

Unilux Big Shot

Big Shot 8X250 [03-1233-8x2]: Double Power, 8 Shot Max

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

69

Unilux Big Shot

Big Shot 16X250 [03-1233-16x2: Double Power, 16 Shot Max 

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

70

Led 250

03-1239-250

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

71

Led 250

03-1239-250S

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

72

Led 500

Model 500 [03-1259-500]

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

73

Led 1000

03-1259-1000

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

74

Led 1500

03-1259-1500

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

75

Led 2000

03-1259-2000

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

76

Led 2500

03-1259-2500

Unilux Vietnam, Đại lý Unilux Vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng Unilux Vietnam cung cấp sản phẩm Unilux

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Unilux tại Vietnam