Vui lòng liên hệ Anh Nghi Son để nhận báo giá NGAY hãng Zahm&Nagel Vietnam

Series #2037/3000/4000:  Zahm Clamping Device/Sample Bottle/COGas Header Zahm&Nagel Vietnam
2037 Clamping Device Complete Zahm&Nagel Vietnam
2038 Neoprene Gasket (Cut) Zahm&Nagel Vietnam
2039 Swivel Nut Zahm&Nagel Vietnam
2041 U-Bolt Body Zahm&Nagel Vietnam
2042 Screw (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
2043 Dowel (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
2044 Bronze Ball (Set of 36) Zahm&Nagel Vietnam
2045 Nut-U-Bolt Zahm&Nagel Vietnam
2046 U-Bolt Zahm&Nagel Vietnam
1025 Gasket Zahm&Nagel Vietnam
3000 Sample Bottle Complete (3001-3003) Zahm&Nagel Vietnam
3001 Bottle Only Zahm&Nagel Vietnam
3002A Inlet Valve (Teflon Plug) Zahm&Nagel Vietnam
3003 Bleeder Valve Zahm&Nagel Vietnam