Đại lý Nidec tại Vietnam,Bộ chuyển đổi áp suất P-2000 Nidec 

No.

Item

Series

tên tiếng việt

Vietnam Brand

1

Pressure transducer

P-2000

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

2

Pressure transducer

P-3000S

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

3

Pressure transducer

P-8300

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

4

Pressure transducer

P-8305

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

5

Pressure transducer

P-8505

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

6

Pressure transducer

PA-97S

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

7

Pressure transducer

 P-7100

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

8

Pressure transducer

PA-20

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

9

Pressure transducer

PA-100

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

10

Pressure transducer

PA-500

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

11

Pressure transducer

PA-750

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

12

Pressure transducer

PA-758

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

13

Pressure transducer

PA-800

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

14

Pressure transducer

PA-830

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

15

Pressure transducer

PA-838

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

16

Pressure transducer

PA-838-D

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

17

Pressure transducer

PA-840

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

18

Pressure transducer

PA-848

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

19

Pressure transducer

PA-850

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

20

Pressure transducer

PA-858

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

21

Pressure transducer

PA-860

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

22

Pressure transducer

PA-868

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

23

Pressure transducer

PA-870

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

24

Pressure transducer

PA-878

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

25

Pressure transducer

PA-920S/928S

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

26

Pressure transducer

PA-930

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

27

Pressure transducer

PA-930-A

Bộ chuyển đổi áp suất

Nidec tại Vietnam

28

Pressure switch

PS97

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

29

Pressure switch

PAS91

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

30

Pressure switch

PS20

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

31

Pressure switch

PS30

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

32

Pressure switch

PS40

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

33

Pressure switch

PS6

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

34

Pressure switch

PS60

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

35

Pressure switch

PS8

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

36

Pressure switch

PS83

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

37

Pressure switch

PS85

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

38

Pressure switch

PS86

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

39

Pressure switch

PS87

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

40

Pressure switch

PS91

Công tắc áp suất

Nidec tại Vietnam

41

Pressure gauge

PG-20

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

42

Pressure gauge

PG-30

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

43

Pressure gauge

PG-35

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

44

Pressure gauge

PG-35H

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

45

Pressure gauge

PG-35L

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

46

Pressure gauge

PG-75

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

47

Pressure gauge

PG-200

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

48

Pressure gauge

PG-208

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

49

Pressure gauge

PG-20

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

50

Pressure gauge

PG-30

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

51

Pressure gauge

PG-35

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

52

Pressure gauge

PG-35H

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

53

Pressure gauge

PG-35L

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

54

Pressure gauge

PG-75

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

55

Pressure gauge

PG-200

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

56

Pressure gauge

PG-208

Thiết bị đo áp suất

Nidec tại Vietnam

57

Liquid leak sensor

WL10

Cảm biến

Nidec tại Vietnam

58

AC Current Sensors

C-CT

Cảm biến

Nidec tại Vietnam

59

DC current sensor

C-DCZCT-20CDHL

Cảm biến

Nidec tại Vietnam

60

Rotary encoders

RE12

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

61

Rotary encoders

RE12D

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

62

Rotary encoders

RE20F

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

63

Rotary encoders

RE30E

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

64

Rotary encoders

REC16K / REC16L / REC16M

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

65

Rotary encoders

RMS20

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

66

Rotary encoders

REC16 / RES16

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

67

Rotary encoders

REC16D / REC16F

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

68

Rotary encoders

CJ25

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

69

Rotary encoders

REC/RES

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

70

Joystick encoder

CJ25

Bộ mã hóa vòng quay

Nidec tại Vietnam

71

Potentiometers

JT22

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

72

Potentiometers

JT30

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

73

Potentiometers

J series

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

74

Potentiometers

M22L10

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

75

Potentiometers

JC10

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

76

Potentiometers

JC22E/JC22S

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

77

Potentiometers

JC30S/JC40S

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

78

Potentiometers

CRV16

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

79

Potentiometers

JCL/JCL-B

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

80

Potentiometers

JP-30

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

81

Potentiometers

MC1003

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

82

Potentiometers

M series

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

83

Potentiometers

JP-30B

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

84

Rotary coded switch

S-4000

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

85

Rotary coded switch

SA-7000

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

86

Rotary coded switch

S-7000

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

87

Rotary coded switch

SH-7000

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

88

Rotary coded switch

DRS/DRR

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

89

Rotary coded switch

SMR/SMRR

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

90

Rotary coded switch

S-1000A/2000A

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

91

Rotary coded switch

SC-1000/2000

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

92

Rotary coded switch

SD-1000/2000

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

93

Rotary coded switch

SA-5000

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

94

Rotary coded switch

S-8000

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

95

Rotary coded switch

RD

Công tắc mã quay

Nidec tại Vietnam

96

Rocker Switch 

SLP8A

Công tắc

Nidec tại Vietnam

97

Lever&rocker switch

FL

Công tắc

Nidec tại Vietnam

98

Lever switch 

CF-LD

Công tắc

Nidec tại Vietnam

99

Lever&rocker switch

ALE

Công tắc

Nidec tại Vietnam

100

Rocker switch

SLE10

Công tắc

Nidec tại Vietnam

101

Rocker switch

SLE6

Công tắc

Nidec tại Vietnam

102

Rocker switch

SLE210K

Công tắc

Nidec tại Vietnam

103

Rocker switch

SLA215K

Công tắc

Nidec tại Vietnam

104

Rocker switch

SL10K

Công tắc

Nidec tại Vietnam

105

Rocker switch

SLE10K

Công tắc

Nidec tại Vietnam

106

Toggle switch

FT

Công tắc

Nidec tại Vietnam

107

Toggle switch

CFT2

Công tắc

Nidec tại Vietnam

108

Toggle switch

CF-TA

Công tắc

Nidec tại Vietnam

109

Toggle switch

ATE

Công tắc

Nidec tại Vietnam

110

Toggle switch

ATE4/ATLE4

Công tắc

Nidec tại Vietnam

111

Toggle switch

8A

Công tắc

Nidec tại Vietnam

112

Toggle switch

 8B

Công tắc

Nidec tại Vietnam

113

Toggle switch

8C

Công tắc

Nidec tại Vietnam

114

Toggle switch

8D

Công tắc

Nidec tại Vietnam

115

Toggle switch

8E

Công tắc

Nidec tại Vietnam

116

Toggle switch

8F

Công tắc

Nidec tại Vietnam

117

Toggle switch

8J

Công tắc

Nidec tại Vietnam

118

Toggle switch

8G

Công tắc

Nidec tại Vietnam

119

Toggle switch

8GA

Công tắc

Nidec tại Vietnam

120

Toggle switch

ET

Công tắc

Nidec tại Vietnam

121

Jumper switch

CJS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

122

Jumper switch

CAS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

123

Jumper switch

CL-SA

Công tắc

Nidec tại Vietnam

124

Slide switch

CL-SB

Công tắc

Nidec tại Vietnam

125

Slide switch

CMS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

126

Slide switch

CUS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

127

Slide switch

CSS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

128

Slide switch

AS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

129

Slide switch

ASE

Công tắc

Nidec tại Vietnam

130

Slide switch

MHS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

131

Slide switch

MFS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

132

Slide switch

8SS

Công tắc

Nidec tại Vietnam

133

Slide switch

ES

Công tắc

Nidec tại Vietnam

134

Rotary switch

CS-32

Công tắc

Nidec tại Vietnam

135

Rotary switch

CS-4

Công tắc

Nidec tại Vietnam

136

Rotary switch

CS-7

Công tắc

Nidec tại Vietnam

137

Rotary switch

SS-10/S-2050

Công tắc

Nidec tại Vietnam

138

Rotary switch

RS/RG

Công tắc

Nidec tại Vietnam

139

Rotary switch

MR (36° step)

Công tắc

Nidec tại Vietnam

140

Rotary switch

MRE (36° step)

Công tắc

Nidec tại Vietnam

141

Rotary switch

MR (30° step)

Công tắc

Nidec tại Vietnam

142

Rotary switch

MRB

Công tắc

Nidec tại Vietnam

143

Rotary switch

SRF

Công tắc

Nidec tại Vietnam

144

Tactile switch

SMT1

Công tắc

Nidec tại Vietnam

145

Tactile switch

SMT3/SMTE3

Công tắc

Nidec tại Vietnam

146

Tactile switch

CF-CA

Công tắc

Nidec tại Vietnam

147

Tactile switch

TME1

Công tắc

Nidec tại Vietnam

148

Pushbutton switch

FP

Công tắc

Nidec tại Vietnam

149

Pushbutton switch

CFP2

Công tắc

Nidec tại Vietnam

150

Pushbutton switch

CFPA

Công tắc

Nidec tại Vietnam

151

Pushbutton switch

SMAP

Công tắc

Nidec tại Vietnam

152

Pushbutton switch

AP

Công tắc

Nidec tại Vietnam

153

Pushbutton switch

APE

Công tắc

Nidec tại Vietnam

154

Pushbutton switch

APE1F-5M-10-2-Z

Công tắc

Nidec tại Vietnam

155

Pushbutton switch

DP1/2

Công tắc

Nidec tại Vietnam

156

Pushbutton switch

DP4 & DPL4

Công tắc

Nidec tại Vietnam

157

Pushbutton switch

CF-PD

Công tắc

Nidec tại Vietnam

158

Pushbutton switch

LTM3-02

Công tắc

Nidec tại Vietnam

159

Pushbutton switch

SP101

Công tắc

Nidec tại Vietnam

160

Pushbutton switch

MSP

Công tắc

Nidec tại Vietnam

161

Pushbutton switch

8N

Công tắc

Nidec tại Vietnam

162

Pushbutton switch

8R-N

Công tắc

Nidec tại Vietnam

163

Pushbutton switch

8W-N

Công tắc

Nidec tại Vietnam

164

Pushbutton switch

8P

Công tắc

Nidec tại Vietnam

165

Pushbutton switch

8Y

Công tắc

Nidec tại Vietnam

166

Pushbutton switch

SP

Công tắc

Nidec tại Vietnam

167

Detect switch

CL-DA

Công tắc

Nidec tại Vietnam

168

Detect switch

CL-DB

Công tắc

Nidec tại Vietnam

169

Detect switch

SPB101

Công tắc

Nidec tại Vietnam

170

Keylock switch

MRK/MRKC

Công tắc

Nidec tại Vietnam

171

Trimmer potentiometer 

ST-2

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

172

Trimmer potentiometer 

ST-32

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

173

Trimmer potentiometer 

ST-4

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

174

Trimmer potentiometer 

ST-5

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

175

Trimmer potentiometer 

ST-7

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

176

Trimmer potentiometer 

SM-3

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

177

Trimmer potentiometer 

SM-31

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

178

Trimmer potentiometer 

SM-42

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

179

Trimmer potentiometer 

SM-43

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

180

Trimmer potentiometer 

RJ-4

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

181

Trimmer potentiometer 

CT-6

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

182

Trimmer potentiometer 

FT-63

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

183

Trimmer potentiometer 

RJ-6

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

184

Trimmer potentiometer 

RJ-13

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

185

Trimmer potentiometer 

TM-7

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

186

Trimmer potentiometer 

RJ-5

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

187

Trimmer potentiometer 

CT-20

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

188

Trimmer potentiometer 

CT-94

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

189

Trimmer potentiometer 

CT-9

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

190

Digital potentiometer

DP7115

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

191

Digital potentiometer

DP7111

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

192

Digital potentiometer

DP7113

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

193

Digital potentiometer

DP7221

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

194

Digital potentiometer

DP7411

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

195

Digital potentiometer

DP7419

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

196

Digital potentiometer

DP7261

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

197

Digital potentiometer

DP7269

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

198

Digital potentiometer

DP7241

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

199

Digital potentiometer

DP7401

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

200

Digital potentiometer

DP7409

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

201

Digital potentiometer

DP7251

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

202

Digital potentiometer

DP7259

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

203

Digital potentiometer

DP7120

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

204

Digital potentiometer

DP7121

Biến trở chia áp/ chiết áp

Nidec tại Vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng Nidec tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Nidec tại Vietnam