Đại lý Eurotherm Vietnam,Eurotherm Vietnam,Eurotherm

ANS hiện tại là đại lý của Eurotherm  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Eurotherm, Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn

 

3 DIGIT TEMP CONTROLLER
Code: TMS431115000

Eurotherm Vietnam

Advanced Controllers/Programmers
PKP 1/8 DIN      MKP 1/4 DIN
Code: PKP111170300 E

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

EA51 Medium Torque Actuator
120V 50Hz Actuator 

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: SRI990-BIQS7EAA-R

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

PKC 611251300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: LFS 832143000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: LFS
Input:TC,  20mA, 60mV, 5V and 10V: 83
VALVE MOTOR OUT 1 – 2  RELAY WITH INTERLOCK: 2
ALARM OUT 3 -4:2 RELAY: 1
OPTIONS:RS485  or 2  DIG IN: 4
POWER SUPPLY:100 - 240V AC :3
MOUNTING:PANEL MOUNTING: 000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

2604MP/VH/1/0.0/33.3/0/350/BAR///0V10/
XX/XX/ENG/XX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

PKP111170300 E

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

KD485/ADE/00/232/4XX 

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ero Electronic Temperature Control
PKC 611 250 300 220V

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Ero Electronic Temperature Control
LDS 49 113 000 220V

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

KD485/ADE/00/232/4XX 

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

PKC 611152300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

 LFS 832143000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Compact controller  1/8 DIN
Code:TMS431103000
3 DIGIT TEMP CONTROLLER

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

2500M/AO2UNIV//XXXXX/XXXXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

2500M/AI3//XXXXX/XXXXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Replaced by : model E-FIT.
EFIT MODEL (EFIT) Single Phase Power Controller
Standard
Code: EFIT/25A/230V/0V5/PA/ENG/SELF/XX/NOFUSE/-

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS
Input: TC, 20mA, 60mV, 5V and 10V: 93
VALVE MOTOR OUT 1 – 2: 2 RELAY WITH INTERLOCK: 2
OUT 3: RELAY/ALARM 1: 1
OPTIONS + OUT 4: RELAY/ALARM 2-3 + RS485: 3
POWER SUPPLY: 100 - 240V AC: 3
CUSTOMIZATION: STANDARD ERO LABEL: 000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

3208 MODEL (3208) Controller
Code: 3208/CP/VH/LRRX/R/XXX/S/GER/GER/XXXXX/XX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Compact controller  1/8 DIN
Code: TMS431105000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: TKS932133000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: TKS

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

CONVXMK13000 
RS232-422 / 485 CONVERTER.

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

EYCON20/NONE/NONE/ELIN/NONE/BATT/SLV/OEM/ENG/XXXXX /TS0/XXXXX/XXXXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

SRD991-BDNS7ZZZNY-1V01
Intelligent Positioner (Intrinsically Safe)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

3216
MODEL (3216) Process Controller
Tipo unità (CC) Regolatore
Tensione alimentazione (VH) 85-264 Vac
Ing/Usc OP1 & OP2 (LR) Ing/Usc logici + relè (A)
FASCIA COLOUR (G) Eurotherm Green
Lingua prodotto (ENG) Inglese
Lingua manuale (ENG) Inglese
Code:3216/CC/VH/LRXX/X/XXX/G/ENG/ENG/XXXXX/XXXX

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Compact controllers 1/16 DIN
Model: LFS SV
Ordering code: LFS832143000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Replaced by: TKS, MODEL (TKS)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKS932133000
(TFS9321330/S)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

LFSSV MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (OR 2 LOG.INP.)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version
Code: LFSSV/LFS832143000
(LFS8321430/S)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Temperature controller
Ordering code: LDS491150000
3 DIGIT TEMP CONTROLLER
INPUT TC, RTD
HEATING OUTPUT 1 RELAY
ALARM OUT 2 RELAY
POWER SUPPLY 24V AC/DC
CUSTOMIZATION STANDARD ERO LABEL

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Temperature Controller
Code: PKC/PKC611152300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

ITOOLS
MODEL (ITOOLS) Windows Configuration Software
CONFIGURATION KIT (USB) USB CPI CLIP
Code: ITOOLS/NONE

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers                        
PCK 1/8 DIN     
Ordering code: PKC111150300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKSSV
MODEL (TKSSV)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000
(TKS9321330SAA0)
Note: the code SAA is a customization for SACMI FORNI. You can quote the standard product

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Replaced by: TKSSV
MODEL (TKSSV)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000
(TFS9321330/S)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

LFSSV MODEL (LFSSV) SERVO DUAL 4 DIGIT DSP
SERVO OUTPUTS (LFS8321) SERVO-RELAY
SERVO OPTIONS (4) RS485 (OR 2 LOG.INP.)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO Version
Code: LFSSV/LFS832143000
(LFS8321430/S)

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Code: LFS 832143000
DUAL 4 DIGIT TEMP CONTROLLER: LFS

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKSSV
MODEL (TKSSV)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKSSV/TKS932133000
(TKS9321330SAA0)
Note: the code SAA is a customization for SACMI FORNI. You can quote the standard product

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers                        
PCK 1/8 DIN     
Ordering code: PKC111150300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

2408
MODEL: (2408F) Process Controller Profibus
Code: 2408F/NG/VH/H7/XX/XX/PE/PB/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX /K/0/1000/C/RN/RE////

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

Advanced Controllers/Programmers                        
PKP 1/8 DIN      MKP 1/4 DIN
Code: PKP111170300

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam

TKS, MODEL (TKS)
OUTPUT (TKS9321) 1RLYOUT + 3DIG.INP.
OPTIONS (3) RS485 + OUTPUT 4 (AL2 E AL3)
POWER SUPPLY (3)100/240 VAC
CUSTOMISATION (000) ERO VERSION
Code: TKS932133000

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam


Code: 2216E/CC/VH/H7/R1/XX/2XX/XXX/
XXXXX/XXXXXX/Z/0/850/C/

Eurotherm Vietnam/EROELectronic Vietnam