Đại lý Alliance Sensors,MHP-7 Series Alliance Sensors,ANS Vietnam

Product

Model

Brand

LVIT Linear Position Sensors

MHP-7 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensors

ME-7 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensors

MR-7 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensors

SS-7 series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Linear Position Sensors for Power Generation Steam Control Valves

PGSD Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Linear Position Sensors for Power Generation Steam Control Valves

PGHD Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Linear Position Sensors for Power Generation Steam Control Valves

PGxR Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor Spring Loaded 

LRS-18 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor 

LR-19 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor 

LV-45 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

Inductive Linear Position Sensors

LVI-45-450-R-00-20-S 

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor 

LRL-27 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor 

LR-27 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor 

LZ-33 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Spring Loaded Linear Postion Sensor 

GHS-19 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor 

LZ-25 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Linear Position Sensor 

LA-9.5 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Posiiton Sensor 

LA-19-A Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Position Sensor 

LA-20.6 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Spring Loaded Linear Position Sensor 

LAS-19-A Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Spring Loaded Position Sensor

LAS-19-R Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Position Sensor Hermetically Sealed

LHA-19-A Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Linear Position Sensor Hermetically Sealed

 LHA-19-R Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor 

LZ-19 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

Linear Potentiometer

LP-22 Series

Alliance Sensors Probes, Alliance Sensors Vietnam

LVIT linear position sensor

LZ-13 Series

Alliance Sensors Linear Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

Dimensional Gaging Probes 

DGP Series

Alliance Sensors Linear Potentiometer, Alliance Sensors Vietnam

Miniature Digital Process Meter

M-100 Series 

Alliance Sensors Digital Process Meter, Alliance Sensors Vietnam

LVDT Signal Conditioner DIN Rail Mounted

 S2A Series

Alliance Sensors Signal Conditioner, Alliance Sensors Vietnam

LVDT Signal Conditioner DIN Rail Mounted 

SC-200 Series

Alliance Sensors Signal Conditioner, Alliance Sensors Vietnam

Digital Thermocouple or RTD Temperature Scanner Indicator

PMD-MXT Series

Alliance Sensors Digital Thermocouple , Alliance Sensors Vietnam

8-Channel Thermocouple Amplifier Signal Conditioner Module with 0 to 5 VDC Analog Output

 TCA-MS-K-8-A4

Alliance Sensors Digital Thermocouple , Alliance Sensors Vietnam

Type K Thermocouple Amplifier Signal Conditioner Module

 TCA-MS-K-1

Alliance Sensors Digital Thermocouple , Alliance Sensors Vietnam

EGT Digital Pyrometer Gauge and Probe Kit for Marine Engines

EGT-PD

Alliance Sensors Digital Pyrometer Gauge, Alliance Sensors Vietnam

EGT Digital Pyrometer Gauge and Probe Kit for Marine Engines

PMDW-RLC5TCBB1

Alliance Sensors Digital Pyrometer Gauge, Alliance Sensors Vietnam

CHT Digital Pyrometer Gauge + CHT Cylinder Head Temperature Sensor Kit FS

KIT-PMD1XT-CHT-FS-XXX

Alliance Sensors Digital Pyrometer Gauge, Alliance Sensors Vietnam

CHT Digital Pyrometer Gauge + CHT Cylinder Head Temperature Sensor Kit WS

KIT-PMD1XT-CHT-WS-XXX

Alliance Sensors Digital Pyrometer Gauge, Alliance Sensors Vietnam

Type J Thermocouple Sensor Probe Industrial Head Assembly

FM/IHA-TC-AFE-JU-FB-XX

Alliance Sensors Thermocouple Sensor, Alliance Sensors Vietnam

Type K - CHT Cylinder Head Temperature Sensor

CHT-FS-072-06-XX-K-N

Alliance Sensors Temperature Sensor, Alliance Sensors Vietnam

Type J - CHT Cylinder Head Temperature Sensor

CHT-WS-072-00XX-JJ-N

Alliance Sensors Temperature Sensor, Alliance Sensors Vietnam

Weld Pad Surface Temperature Thermocouple Probe

WPTC-ST-04-072-K-N-IND

Alliance Sensors Linear Position Sensor , Alliance Sensors Vietnam

LVIT Linear Position Sensor Spring Loaded 

LRS-18 Series

Alliance Sensors Temperature Thermocouple Probe, Alliance Sensors Vietnam

LVIT Spring Loaded Linear Postion Sensor

 GHS-19 Series

Alliance Sensors Spring Loaded Linear Postion Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Spring Loaded Linear Position Sensor 

LAS-19-A Series

Alliance Sensors Spring Loaded Linear Postion Sensor, Alliance Sensors Vietnam

AC LVDT Spring Loaded Position Sensor

 LAS-19-R Series

Alliance Sensors Spring Loaded Position Sensor, Alliance Sensors Vietnam

ANS là đại lý phân phối chính hãng Alliance Sensors Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm Alliance Sensors tại Vietnam